فایل اکسل طراحی و آنالیز تیرهای بتنی لبه دار (Beam ledge)

0
321
دانلود فایل اکسل طراحی و آنالیز تیرهای بتنی لبه دار (Beam ledge)
دانلود فایل اکسل طراحی و آنالیز تیرهای بتنی لبه دار (Beam ledge)

دانلود فایل اکسل طراحی و آنالیز تیرهای بتنی لبه دار (Beam ledge)

فایل اکسل طراحی و آنالیز تیرهای بتنی لبه دار با بار خطی و نقطه بر اساس آیین نامه ACI 318-99 برای کاربردهای نیز کوله ها و پاشنه های پل های آبرو کاربرد دارد.

دانلود طراحی و آنالیز تیرهای بتنی لبه دار (Beam ledge)

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید