فایل اکسل طراحی کربل برکت بتنی مطابق آیین نامه ACI318-99

0
979
دانلود فایل اکسل طراحی کربال و برکت بتنی مطابق آیین نامه ACI318-99
دانلود فایل اکسل طراحی کربال و برکت بتنی مطابق آیین نامه ACI318-99

دانلود فایل اکسل طراحی کربل و برکت بتنی مطابق آیین نامه ACI318-99

فایل اکسل تحلیل و طراحی آرماتورهای کربل بتنی و براکت بتنی مطابق آیین نامه بتن ACI318-99  جهت تحلیل و طراحی آرماتورهای مورد نیاز براکت بتنی را با معرفی نیروی محوری و برشی نهایی محاسبات را انجام میدهد.

دانلود طراحی کربال و برکت بتنی مطابق آیین نامه ACI318-99

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید