فایل اکسل محاسبه نفوذپذیری خاک صحرایی به روش استوانه مضاعف

0
2650
فایل اکسل مجاسبه نفوذپذیري خاك صحرایی به روش استوانه مضاعف
فایل اکسل مجاسبه نفوذپذیري خاك صحرایی به روش استوانه مضاعف

استوانه های مضاعف

ابزار های ساده ای هستند که برای تعیین نفوذ پذیری آب در خاک بکار می روند. حلقه ها مقداری در خاک فرو برده شده و با آب ( ترجیحا آب منطقه مورد آزمون) پر میشوند. سپس سرعت نفوذ آب اندازه گیری میشود. حلقه بیرونی گسترش جانبی آب را محدود می نماید.
مجموعه استاندارد این ابزار، شامل سه حلقه بزرگ و سه حلقه کوچک می باشد. وجود سه حلقه امکان برقراری همزمان سه آزمون و حصول داده های میانگین و همچنین صرفه جویی در زمان آزمون ها را میسر خواهد ساخت. مجموعه استوانه های مضاعف شامل سه استوانه بیرونی و سه استوانه داخلی، یک چکش لاستیکی و هد چکش خور و یک خط کش و ۲ عدد قلاب می باشد. قطر استوانه های طوری انتخاب شده است که درون همدیگر قرار گیرند. این عمل موجب سهولت حمل و نقل و اشغال کمتر فضا خواهد شد. قسمت پایین استوانه ها دارای لبه تیز بوده تا به آسانی در خاک فرو رود. ارتفاع استوانه ۳۵ سانتیمتر و قطر میانگین استوانه بزرگ ۶۰ و قطر استوانه کوچک ۳۰ سانتیمتر می باشد.

فایل اکسل مجاسبه نفوذپذیری خاک صحرایی به روش استوانه مضاعف

هدف از استقرار استوانه بزرگ بیرونی اشباع نمودن خاک زیر استوانه میباشد به نحوی که آب نفوذ کرده از استوانه کوچک تر تنها صرف اشباع و نفود در زیر استوانه کوچک شود و جذب اطراف نشود. استوانه های مضاعف ، برای اندازه گیری نفوذ در هر نوع خاک و انجام پروژه های کاربردی آبیاری ، زهکشی، آبهای زیر زمینی، حوزه های نفوذ و آبخوان داری مناسب می باشد.

فایل اکسل به همراه مقاله آموزشی محاسبات نفوذپذیری خاک

استوانه مضاعف دانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید