فایل اکسل محاسبه سهم بار شمع ها در گروه شمع

0
618
فایل اکسل محاسبه سهم بار شمع ها در گروه شمع

دانلود فایل اکسل محاسبه سهم بار شمع ها در گروه شمع

فایل اکسل حاضر برای مشخص کردن توزیع بارهای شمع ها در یک گروه شمع می باشد. قابلیت ویژه این فایل در نظر گرفتن هر شکل خاصی برای کلاهک گروه شمع می باشد.

اکسل گروه شمعدانلود

 

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید