فایل اکسل محاسبه عرض ترک تیر بتنی

2
937

عرض ترک تیر بتنی

فایل اکسل مربوط  به محاسبه عرض ترک تیر بتنی مستطیلی و T شکل بر اساس استاندارد BS است. جزئیات، ریز محاسبات و اشکال مناسب از ویژگی های این فایل است.

اکسلدانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید