تولید برق از قدم زدن عابرین

0
183
فناوری تولید برق از قدم زدن عابرین

تولید برق از قدم زدن عابرین

تکنولوژی استفاده از انرژی جنبشی امروزه در حال توسعه می باشد. فناوری سیستم های PaveGen قادر است از طریق قطعاتی که برای کفسازی طراحی شده، انرژی قدمهای عابرین را برای تولید الکتریسیته تحت کنترل درآورد. نسل اول این قطعات کفسازی از نوعی پلیمر بازیافتی تولید شده و سطح روی آن نیز از تایرهای بازیافتی کامیون ها ساخته شده است.
این سیستم می تواند در داخل ساختمانها و یا در محل های پر تردد نصب گردد و با استفاده از فرآیند القای الکترومغناطیسی و ذخیره انرژی حاصل از گشتاور چرخ لنگر، از گامهای عابرین برق تولید کند. این تکنولوژی بیشتر مناسب مراکز تبادل سفر (از جمله ترمینال ها و …) می باشد چرا که همه روزه جریان زیادی از عابرین پیاده از آن عبور می کنند. گفتنی است این فناوری در یک زمین فوتبال در ریو دو ژانیرو (برزیل) از انرژی دویدن بازیکنان فوتبال برای کمک به روشن نگه داشتن نورافکن های اطراف زمین استفاده می کند. همچنین کفسازی مذکور در بیرون ایستگاه متروی کنری وورف لندن اجرا گردیده تا چراغ های خیابان را روشن کند.

[aparat id=”XMV4K”]

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید