مجموعه نرم افزارهای ASDIP طراحی المانها و اتصالات سازه ای بتنی و فولادی

0
444
دانلود مجموعه نرم افزارهای ASDIP طراحی المانها و اتصالات سازه ای بتنی و فولادی
 • دانلود مجموعه نرم افزارهای ASDIP طراحی المانها و اتصالات سازه ای بتنی و فولادی

 • ASDIP STEEL یک نرم افزار مهندسی سازه است که برای طراحی صفحه ستون ، تیر فلزی و مرکب ، ستونهای فولادی و سایر اعضای سازه های فلزی استفاده می شود. ASDIP STEEL بر اساس آخرین مشخصات AISC (AISC 360) تهیه شده است. ASDIP STEEL با محاسبات دقیق و ارائه جزئیات در کاهش زمان طراحی بسیار کارآمد می باشد..ASDIP Foundation مجموعه ای از ماژول ها است که به طور خاص به طراحی پی های بتونی تهیه شده است و بر اساس آخرین مشخصات IBC / ACI 318 ویرایش شده است و محاسبات وقت گیر در هر دفتر مهندسی سازه را بسیار ساده می کند. ASDIP شامل طراحی انواع زیر پایه های بتونی است:
  پی گسترده: طراحی پی های گشترده تحت بارهای عمودی ، بار افقی و خمش دو محوره. این ماژول طراحی پایه برای ترکیبات بار ASCE 7 را طراحی می کند.
  پس نواری: پی های نواری تحت عمل بارهای عمودی ، بارهای افقی و لحظه های خمش. این ماژول دو پایه و تیر تسمه را در ترکیب بار ASCE 7 طراحی می کند.
 • پی های مرکب: طذاحی پی های مرکب بتنی تحت عمل بارهای عمودی ، بارهای افقی و لحظه های خمش. این ماژول پی های مرکب را در ترکیبات بار ASCE 7 طراحی می کند.
 • ASDIP Concrete مجموعه ای از ماژول ها است که به طور خاص برای طراحی اعضای بتن مانند تیرها ، ستون ها و دیوارها ، بر اساس آخرین مشخصات ACI 318 اختصاص داده شده است ، که محاسبات وقت گیر را در هر دفتر مهندسی سازه بسیار ساده می کند. Concrete ASDIP شامل طراحی انواع زیر از عناصر بتنی است:
  ستون های بتنی: طراحی ستون بتنی تحت عمل بارهای محوری و گشتاورهای خمش.
  تیرهای بتنی: طراحی تیرهای بتنی پیوستهتحت عمل بارهای یکنواخت و غلیظ. این ماژول مقاومت خمشی و برشی را برای انواع مختلف تیرها به طور دقیق محاسبه می کند.
 • Bearing Walls: طراحی یک دیوار بتونی تحت عمل بارهای جانبی عمودی و خارج از صفحه.
  با استفاده از یک صفحه با صفحات جدول بندی شده ، ASDIP Concrete به شما امکان می دهد داده های خود را مستقیماً روی فرم ها وارد کرده و نتیجه را بلافاصله مشاهده کنید. از این طریق شما همیشه فرآیند طراحی را کنترل می کنید ، زیرا آنچه می بینید واقعاً همان چیزی است که به دست می آورید.
  ASDIP Retain مجموعه ای از ماژول ها است که به طور خاص به طراحی دیوارهای حائل اختصاص یافته است و بر اساس آخرین مشخصات IBC / ACI 318 ساخته شده است و محاسبات وقت گیر در هر دفتر مهندسی سازه را بسیار ساده می کند. ASDIP Retain شامل طراحی دو نوع دیوار حائل زیر است:
  – دیوارهای حائل طره ای: طراحی دیوار حائل که فقط در پایه تحت ترکیب فشار زمین ، اضافی ، باد و بارهای لرزه ای پشتیبانی می شود. ماژول دیوار را بر اساس ترکیبات بار ASCE 7 طراحی می کند.
  – دیوارهای حائل مهار شده: طراحی یک دیوار حائل که در پایه پشتیبانی می شود و در قسمت فوقانی آن به صورت جانبی مهار می شود ، همچنین تحت عنوان فشار زمین ، اضافه بار ، باد و بارهای لرزه ای به عنوان دیوار زیرزمین نیز شناخته می شود. ماژول دیوار را بر اساس ترکیبات بار ASCE 7 طراحی می کند.

دانلود بخش ۱مجموعه نرم افزارهای ASDIP طراحی المانها و اتصالات سازه ای بتنی و فولادی

دانلود بخش ۲مجموعه نرم افزارهای ASDIP طراحی المانها و اتصالات سازه ای بتنی و فولادی

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید