مجموعه ویدیوهای آموزشی AutoCAD Civil 3D

0
184
دانلود مجموعه ویدیوهای آموزشی AutoCAD Civil 3D

دانلود مجموعه ویدیوهای آموزشی AutoCAD Civil 3D

نرم افزار AutoCAD Civil 3D یک گام بزرگ رو به جلو برای مهندسان، برنامه ریزان و طراحان که در زمینه های حمل و نقل، توسعه و طراحی  پروژه های آب است. از آنجا که این نرم افزار دارای  تعداد زیادی از بخشهای پیش تنظیم تخصصی و قابلیت های مدیریتی (BIM) است که این امکان را می دهد که مدل های بسیار واقع گرایانه مدلسازی و طراحی بشود. AutoCAD Civil 3D دارای قابلیت یادگیری آسان و جامع است. اما به دلیل تنوع و جامعیت موضوعات آموزشی به همراه ترفندهای برنامه سعی نموده ایم مجموعه ای کامل از آموزشهای مناسب را ارائه دهیم.

جزئیات: ۱۷ ساعت آموزش به همراه فایلهای تمرین

دانلود مجموعه ویدیوهای آموزشی AutoCAD Civil 3D

نرم افزار AutoCAD Civil 3D یک گام بزرگ رو به جلو برای مهندسان، برنامه ریزان و طراحان که در زمینه های حمل و نقل، توسعه و طراحی  پروژه های آب است. از آنجا که این نرم افزار دارای  تعداد زیادی از بخشهای پیش تنظیم تخصصی و قابلیت های مدیریتی (BIM) است که این امکان را می دهد که مدل های بسیار واقع گرایانه مدلسازی و طراحی بشود. AutoCAD Civil 3D دارای قابلیت یادگیری آسان و جامع است. اما به دلیل تنوع و جامعیت موضوعات آموزشی به همراه ترفندهای برنامه سعی نموده ایم مجموعه ای کامل از آموزشهای مناسب را ارائه دهیم.

جزئیات: 17 ساعت آموزش به همراه فایلهای تمرین

Software Manuals

Design a of a Junction with Civil 3D

Civil 3D 2014 Tutorials

Civil 3D and Land Desktop

Essentials for Civil 3D 2014

Civil 3D 2012 Tutorials

Civil 3D 2011 Tutorials

Civil 3D 2010 Tutorials

Civil 3D 2010 Manual

Best Practices for Civil 3D 2010

Civil 3D 2009

Civil 3D 2008

Introduction to Civil 3D 2009

Introduction to Civil 3D 2010

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

ویژهعضویت

Software Manuals
Design a of a Junction with Civil 3D

دانلود مجموعه ویدیوهای آموزشی AutoCAD Civil 3D

نرم افزار AutoCAD Civil 3D یک گام بزرگ رو به جلو برای مهندسان، برنامه ریزان و طراحان که در زمینه های حمل و نقل، توسعه و طراحی  پروژه های آب است. از آنجا که این نرم افزار دارای  تعداد زیادی از بخشهای پیش تنظیم تخصصی و قابلیت های مدیریتی (BIM) است که این امکان را می دهد که مدل های بسیار واقع گرایانه مدلسازی و طراحی بشود. AutoCAD Civil 3D دارای قابلیت یادگیری آسان و جامع است. اما به دلیل تنوع و جامعیت موضوعات آموزشی به همراه ترفندهای برنامه سعی نموده ایم مجموعه ای کامل از آموزشهای مناسب را ارائه دهیم.

جزئیات: 17 ساعت آموزش به همراه فایلهای تمرین

Software Manuals

Design a of a Junction with Civil 3D

Civil 3D 2014 Tutorials

Civil 3D and Land Desktop

Essentials for Civil 3D 2014

Civil 3D 2012 Tutorials

Civil 3D 2011 Tutorials

Civil 3D 2010 Tutorials

Civil 3D 2010 Manual

Best Practices for Civil 3D 2010

Civil 3D 2009

Civil 3D 2008

Introduction to Civil 3D 2009

Introduction to Civil 3D 2010

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

ویژهعضویت

Civil 3D 2014 Tutorials
Civil 3D and Land Desktop
Essentials for Civil 3D 2014
Civil 3D 2012 Tutorials
Civil 3D 2011 Tutorials
Civil 3D 2010 Tutorials
Civil 3D 2010 Manual
Best Practices for Civil 3D 2010
Civil 3D 2009
Civil 3D 2008
Introduction to Civil 3D 2009
Introduction to Civil 3D 2010

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید