مجموعه کتابخانه مجازی مهندسی زلزله و دینامیک سازه (ویرایش۲۰۲۰)

0
841
کتابخانه مجازی مهندسی زلزله

با توجه به انتقال آرشیو به سرور داخل ایران مطالب این پست قابل دانلود نمی باشد

دانلود مجموعه کتابخانه مجازی مهندسی زلزله و دینامیک سازه (ویرایش ۲۰۲۰)

بیش از ۷۰۲ عنوان کتاب در فرمت های PDF – DJVY – DOC – EPUB – AZW3 در دسته های دینامیک سازه ها، تکتونیک، مهندسی زلزله لرزه نگاری بصورت دانلود مستقیم برای اعضا ویژه سایت در دسترس می باشد.

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

جزئیات

عنوان مجموعه کتابخانه مجازی مهندسی زلزله و دینامیک سازه (ویرایش۲۰۲۰)
تعداد کتاب
۷۰۲+
زبان English
فرمت PDF | EPUB | PPT | DOC
حجم  ۱۲٫۹ GB
دانلود مستقیم
۲nd ATC SEI Conference on Improving the Seismic Performance of Existing Buildings and other Structures ۱
Advanced Analysis for Performance Based Earthquake Engineer ۲
AISC Seismic Design Modules -Principles of Seismic-Resistant Design of Steel Building Structures ۳
Bridge Design to Eurocodes – Worked Examples + Workshop presentations ۴
Built to Resist Earthquakes – ATC ۵
Dynamics of High-Speed Railway Bridges ۶
Dynamics of Structures 3rd Ed 2006 – Anil K. Chopra ۷
Dynamics of Structures by Dr. Fenves ۸
Earthquake Engineering for Concrete Dams ۹
Earthquake Engineering for Concrete Dams; Design, Performance, and Research Needs ۱۰
Earthquake Engineering From Engineering Seismology to Performance-Based Engineering ۱۱
Earthquake Protection (2nd Edition) ۱۲
Earthquake Tips ۱۳
Eigenvalues of Inhomogeneous Structures Unusual Closed Form Solutions ۱۴
Footbridge Vibration Design by Elsa Caelano ۱۵
Eurocode 8 Seismic Design of Buildings – Worked examples ۱۶
Harris Shock And Vibration Handbook ۱۷
Japan Earthquake 2011 ۱۸
Lectures on Earthquake Resistance Building ۱۹
Michael Fardis Seismic Design of Reinforced Concrete ۲۰
Seismic Analysis & Design of 10 Story RC Building using ETABS ۲۱
Seismic CD ۲۲
Seismic Design ۲۳
Seismic Design Aids for Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Structures ۲۴
Seismic Design Handbook ۲۵
Seismic Design of Reinforced and Precast Concrete Buildings ۲۶
Soil Dynamics ۲۷
Soil Dynamics and Earthquake Engineering ۲۸
Stiffness and Damping in Mechanical Design ۲۹
Stochastic Processes and Random Vibrations Theory and Practice ۳۰
Stress, Strain, and Structural Dynamics ۳۱
Structural Dynamics ۳۲
Structural Dynamics Notes ۳۳
Theory and Design of Seismic Resistant Steel Frames ۳۴
Vibration of Laminated Shells and Plates ۳۵
Seismic Evaluation and Retrofi t of Existing Buildings ۳۶
Seismic Evaluation of Multistorey Building with the Effect of Ground Soft Storey ۳۷
Difference Between Seismic and Wind Loads ۳۸
Seismic Loads ۳۹
Significant Changes to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-10 – An Illustrated Guide ۴۰
Seismic Isolation for Architects ۴۱
Seismic Forward Modeling of Fractures and Fractured Medium Inversion ۴۲
Seismic Pounding of Adjacent Buildings ۴۳
Example Calculation – Seismic Actions to BC3 2013 ۴۴
Internal Erosion in Earthdams, Dikes and Levees ۴۵
Advances in Performance-Based Earthquake Engineering ۴۶
Recent Advances in Earthquake Engineering in Europe ۴۷
Introduction to Earthquake Engineering ۴۸
Introduction to Earthquake Engineering (2) ۴۹
Source Mechanisms of Earthquakes Theory and Practice ۵۰
Dynamic Wind Load Modelling of High Overhead Transmission Line Towers ۵۱
Wind Bracing for Residential Building ۵۲
Seismic Isolation for Earthquake Resistant Structures ۵۳
Special Considerations and Challenges in Seismic Design of Tall Buildings ۵۴
Seismic Checks Explanatory – P Delta Effect, Lateral Drift and Torsional Amplification ۵۵
Twin Tower High Rise Building Subjected To Seismic Loading ۵۶
New Challenges in Earthquake and Wind Engineering in Thailand ۵۷
Wind Actions to BS EN 1991-1-4 ۵۸
Dynamics of Structures, 3rd Edition ۵۹
Dynamics of Structures ۶۰
Identification of Dynamic Systems An Introduction with Applications ۶۱
۲۰۱۸ International Building Code Illustrated Handbook ۶۲
Static and Dynamic Analysis of Engineering Structures Incorporating the Boundary Element Method ۶۳
The Integrated Test Analysis Process for Structural Dynamic Systems ۶۴
Yong Bai & Zhao-Dong Xu – Structural dynamics-Wiley (2019) ۶۵
Dynamics Of Structures In SI Units, 5th Edition ۶۶
Simplified Dynamic Analysis of High-Rise Buildings ۶۷
Structural Dynamics, 1st Edition ۶۸
Intermediate Dynamics for Engineers Newton-Euler and Lagrangian Mechanics, 2nd Edition ۶۹
Seismic Evaluation and Design of Petrochemical and Other Industrial Facilities, 3rd Edition ۷۰
Seismic Analysis and Design Using the Endurance Time Method, Volume II Advanced Topics and Application ۷۱
Seismic Safety of Earth Dam. A Probabilistic Approach ۷۲
Traditional and Innovative Approaches in Seismic Engineering ۷۳
SEAOC Blue Book – Seismic Design Recommendations 2019 ۷۴
Development of New Building Codes in India ۷۵
Wave Propagation for Train-induced Vibrations ۷۶
۳D Pushover of Irregular Reinforced Concrete Buildings ۷۷
۳D Seismic Interpretation ۷۸
۳۴۵ Solved Seismic Design Problems ۷۹
۲۰۱۲ IBC – Seismic Design Manual Volume 2 Examples for Light-frame, Tilt-up, and Masonry Buildings ۸۰
A Modal Pushover Analysis Procedure to Estimate Seismic Demands for Buildings ۸۱
A Precast Bridge Bent System for Seismic Regions ۸۲
A Short Course on Earthquake Resistant Design of Buildings ۸۳
ACI 318-08-Seismic-Requirements-L E Garcia ۸۴
Active Control of Noise and Vibration ۸۵
Active Hybrid and Semi-Active Structural Control ۸۶
Active Structural Control – Theory and Practice ۸۷
Advanced Analysis for Performance Based Earthquake Engineer ۸۸
Advanced Analysis Part1 Notes ۸۹
Advanced Analysis Part2 Notes ۹۰
Advanced Analysis Part3 Notes ۹۱
Advanced Dynamics – Analytical and Numerical Calculations with MATLAB ۹۲
Advanced Dynamics and Model Based Control of Structures and Machines ۹۳
Advanced Dynamics of Mechanical Systems ۹۴
Advanced Dynamics ۹۵
Advanced Earthquake Engineering Analysis ۹۶
Advanced engineering dynamics ۹۷
Advances in Deeep Foundation ۹۸
Advances in Earthquake Engineering for Urban Risk Reduction ۹۹
Advances in Structural Engineering Dynamics Volume 2 ۱۰۰
Advances in Structural Engineering Dynamics, Volume 2 ۱۰۱
Advances in Vibration Engineering and Structural Dynamics ۱۰۲
After the Earth Quakes, Elastic Rebound on an Urban Planet ۱۰۳
AISC Seismic Design Modules -Principles of Seismic-Resistant Design of Steel Building Structures ۱۰۴
Ambient Vibration Monitoring ۱۰۵
An Alternative Procedure For Seismic Analysis And Design Of Tall Buildings Located In The Los Angeles Region (2008) ۱۰۶
An Alternative Procedure For Seismic Analysis And Design Of Tall Buildings Located In The Los Angeles Region (2014) ۱۰۷
An Introduction to Probabilistic Seismic Hazard Analysis ۱۰۸
An Introduction to Soil Dynamics ۱۰۹
Application in dynamic of structures ۱۱۰
Application of Stress-Wave Theory to Piles – Quality Assurance on Land and Offshore Piling ۱۱۱
Applications of Nonlinear Dynamics – Model and Design of Complex Systems ۱۱۲
Applied Structural And Mechanical Vibrations ۱۱۳
Approximate methods in structural seismic design ۱۱۴
ASCE Seminar Workbook – Design of Foundations for Dynamic Loads ۱۱۵
Assessing and managing earthquake risk ۱۱۶
Base Isolation and Damage-Resistant Technologies for Improved Seismic Performance of Buildings ۱۱۷
Base Isolation of Structures – Design Guidelines ۱۱۸
Basic Structural Dynamics ۱۱۹
Bayesian Methods for Structural Dynamics and Civil Engineering ۱۲۰
Best Practices for Reducing the Potential for Progressive Collapse in Buildings ۱۲۱
Bifurcation Analysis in Geomechanics ۱۲۲
Blasting Vibrations and Their Effects on Structures ۱۲۳
Bridge Design to Eurocodes – Worked examples + Workshop presentations ۱۲۴
Bridge Engineering Handbook – Seismic Design ۱۲۵
Bridge Maintenance, Safety Management, Health Monitoring and Informatics ۱۲۶
Building Aerodynamics ۱۲۷
Building Control with Passive Dampers – Optimal Performance Based Design for Earthquakes ۱۲۸
Building Control with Passive Dampers Optimal Performance-based Design for Earthquak ۱۲۹
Building Implosion ۱۳۰
Built to Resist Earthquakes – ATC ۱۳۱
Capacity Demand Diagram Methods for Estimating Seismic Deformation of Inelastic Structures SDF Systems ۱۳۲
Case Studies of the Seismic Performance of Tall Buildings Designed by Alternative Means – Appendicies ۱۳۳
Case Studies of the Seismic Performance of Tall Buildings Designed by Alternative Means ۱۳۴
Computational Earthquake Physics Simulations, Analysis and Infrastructure, Part I ۱۳۵
Computational Earthquake Physics Simulations, Analysis and Infrastructure, Part II ۱۳۶
Computational Fluid Dynamics – Principles and Applications, 3rd Edition ۱۳۷
Computational Methods in Earthquake Engineering ۱۳۸
Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering ۱۳۹
Computational Methods in Structural Dynamics ۱۴۰
Computational Methods, Seismic Protection, Hybrid Testing and Resilience in Earthquake Engineering ۱۴۱
Computational Structural Analysis and Finite Element Methods ۱۴۲
Computational Structural Dynamics and Earthquake Engineering ۱۴۳
Concrete Platform With Vibrating Machines Instaled Above Itx ۱۴۴
Coupled Site and Soil-Structure Interaction Effects with Application to Seismic Risk Mitigation ۱۴۵
Critical Excitation Methods in Earthquake Engineering ۱۴۶
Dam Safety and Earthquakes ۱۴۷
Design Characteristics of Natural Rubber Bearing ۱۴۸
Design of Earthquake Resistance Buildings Steel Building ۱۴۹
Design of Multistory Reinforced Concrete Buildings for Earthquake Motions ۱۵۰
Design of Precast Concrete Piers for Rapid Bridge Construction in Seismic Regions ۱۵۱
Design of Seismic Isolated Structures – From Theory to Practice ۱۵۲
Design of Seismic Isolated Structures From Theory to Practice ۱۵۳
Design of Seismic Isolated Structures ۱۵۴
Design of Structure and Foundation for Vibrating Machin ۱۵۵
Design of Timber Structures ۱۵۶
Design Optimization of Active and Passive Structural Control Systems (2) ۱۵۷
Design Optimization of Active and Passive Structural Control Systems ۱۵۸
Design Recommendation For Storage Tanks and Their Supports with Emphasis On Seismic Design, 2010 Edition ۱۵۹
Design, Analysis, and Seismic Performance of a Hypothetical Seismically Isolated Bridge on Legacy Highway ۱۶۰
Detailed example of a tall shear wall building ۱۶۱
Development and Assessment of Transparent Soil and Particle Image Velocimetry in Dynamic Soil-Structure Interaction ۱۶۲
Developments in Earthquake Geotechnics ۱۶۳
Displacement based seismic design of stuctures ۱۶۴
Displacement-Based Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings ۱۶۵
Distribution of Earthquake Input Energy in Structures ۱۶۶
Dynamic analysis ۱۶۷
Dynamic Analysisand Design of OffshoreStructures ۱۶۸
Dynamic Behavior of Concrete and Seismic Engineering ۱۶۹
Dynamic Behaviour under Wind Loading ۱۷۰
DYNAMIC ENVIRONMENTAL CRITERIA ۱۷۱
Dynamic investigations on reinforced concrete bridges ۱۷۲
Dynamic Loading and Design of Structures ۱۷۳
Dynamic Methods for Damage Detection in Structures ۱۷۴
Dynamic Response of Pre-Stressed Spatially Curved Thin-Walled Beams of Open Profil ۱۷۵
Dynamic Response of Pre-Stressed Spatially Curved Thin-Walled Beams of Open Profile ۱۷۶
Dynamic Soil Interaction ۱۷۷
Dynamic Soil-Structure Interaction ۱۷۸
dynamic testing lowrise buildings ۱۷۹
DynamicAndSeismicExamples ۱۸۰
Dynamics and Vibrations – Progress in Nonlinear Analysis ۱۸۱
Dynamics and Vibrations – Progress in Nonlinear Analysis ۱۸۲
Dynamics Behaviour of Reinforced Concrete Frames Designed with Direct Displacement Based Design ۱۸۳
Dynamics of Civil Structures (Volume 4) ۱۸۴
Dynamics of Coupled Structures, Volume 4 ۱۸۵
Dynamics of High-Speed Railway Bridges ۱۸۶
Dynamics of Mechanical Systems ۱۸۷
Dynamics of Multibody Systems ۱۸۸
Dynamics of Smart Structures ۱۸۹
Dynamics of Structure and Foundation – A Unified Approach ۱۹۰
Dynamics of Structure by J L HUMAR ۱۹۱
Dynamics of Structure ۱۹۲
Dynamics of Structures – A Primer by A K Chopra ۱۹۳
Dynamics of Structures 3rd Ed 2006 – Anil K. Chopra ۱۹۴
Dynamics of Structures and Foundations A Unified Approach (Volume 2) ۱۹۵
Dynamics of Structures by Anil K Chopra Solution Manual ۱۹۶
Dynamics of Structures by Anil K Chopra ۱۹۷
Dynamics of Structures by Dr. Fenves ۱۹۸
Dynamics of structures by r.w. clough and j. penzien Solutions Manual ۱۹۹
Dynamics of Structures Theory and Applications to Earthquake Engineering, 1st Edition ۲۰۰
Dynamics of Structures Theory and Applications to Earthquake Engineering, 2nd Edition ۲۰۱
Dynamics of Structures Theory and Applications to Earthquake Engineering, 3rd Edition Solution Manual ۲۰۲
Dynamics of Structures Theory and Applications to Earthquake Engineering, 3rd Edition ۲۰۳
Dynamics of Structures Theory and Applications to Earthquake Engineering, 4th Edition ۲۰۴
Dynamics Response Spectrum Analysis ۲۰۵
Dynamics With Friction Modelling, Analysis and Experimen ۲۰۶
Earth Structures – In Transport, Water and Environmental Engineering ۲۰۷
Earthquak Aanalysis in Ansys ۲۰۸
Earthquake and Engineering Seismology ۲۰۹
Earthquake and Seismic Design ۲۱۰
Earthquake Data in Engineering Seismology – Predictive Models, Data Management and Networks ۲۱۱
Earthquake Data in Engineering Seismology Predictive Models, Data Management ۲۱۲
Earthquake Data in Engineering Seismology ۲۱۳
Earthquake design and analysis of Tall RC Chimney ۲۱۴
Earthquake Design Practice for Buildings, 3rd Edition ۲۱۵
Earthquake design practice for buildings ۲۱۶
Earthquake Design ۲۱۷
Earthquake Disaster Simulation of Civil Infrastructures ۲۱۸
Earthquake Early Warning Systems ۲۱۹
Earthquake Engineering – From Engineering Seismology to Optimal Seismic Design of Engineering Structures ۲۲۰
Earthquake Engineering – New Research ۲۲۱
Earthquake Engineering Application to Design ۲۲۲
Earthquake Engineering for Concrete Dams; Design, Performance, and Research Needs ۲۲۳
Earthquake Engineering for Structural Design (2) ۲۲۴
Earthquake Engineering for Structural Design ۲۲۵
Earthquake Engineering From Engineering Seismology to Performance-Based Engineering ۲۲۶
Earthquake Engineering From Engineering Seismology to Performance-Based Engineering ۲۲۷
EarthQuake Engineering Handbook ۲۲۸
Earthquake Engineering ۲۲۹
Earthquake Geotechnical Engineering Design ۲۳۰
Earthquake Geotechnical Engineering ۲۳۱
Earthquake Hazard Impact and Urban Planning ۲۳۲
Earthquake Induced Structural Pounding ۲۳۳
Earthquake Monitoring and Seismic Hazard Mitigation in Balkan Countries ۲۳۴
Earthquake Prediction with Radio Techniques ۲۳۵
Earthquake Pressures on Fluid Containers, G.W. Housner ۲۳۶
Earthquake Pressures on Fluid Containers ۲۳۷
Earthquake Proof Design and Active Faults ۲۳۸
Earthquake Protection (2nd Edition) ۲۳۹
Earthquake Protection 2nd Edition ۲۴۰
Earthquake Protection of Building Equipment and Systems ۲۴۱
Earthquake Research and Analysis-New Advances in Seismology ۲۴۲
Earthquake Resistant Buildings – Dynamic Analyses, Numerical Computations, Codified Methods, Case Studies and Examples ۲۴۳
Earthquake Resistant Buildings from reinforced concrete (Volume A) ۲۴۴
Earthquake Resistant Design and Risk Reduction ۲۴۵
Earthquake Resistant Design for Engineers and Architects ۲۴۶
Earthquake Resistant Design of Buildings ۲۴۷
Earthquake Resistant Design of Structures ۲۴۸
Earthquake Resistant Design Of Structures ۲۴۹
Earthquake Resistant Design with Rubber ۲۵۰
Earthquake Resistant Engineering Structures VI ۲۵۱
Earthquake Resistant Engineering Structures VIII ۲۵۲
Earthquake Resistant Structures – Design, Build and Retrofit ۲۵۳
Earthquake Resistant Structures ۲۵۴
Earthquake Resistant ۲۵۵
Earthquake Response of Concrete Gravity Dams including Hydrodynamics and Foundation Interaction Effects ۲۵۶
Earthquake response of tall regular buildings ۲۵۷
Earthquake seismology ۲۵۸
Earthquake Source Asymmetry, Structural Media and Rotation Effects ۲۵۹
Earthquake Storms The Fascinating History and Volatile Future of the San Andreas Fault ۲۶۰
Earthquake Tips ۲۶۱
Earthquake Tips ۲۶۲
Earthquake-Resistant Confined Masonry Construction ۲۶۳
Earthquake-Resistant Design of Structures ۲۶۴
Earthquake-Resistant Design with Rubber ۲۶۵
Earthquake-Resistant Designof Masonry Buildings ۲۶۶
Earthquakes and Health Monitoring of Civil Structures ۲۶۷
Earthquakes and Tsunamis – Civil Engineering Disaster Mitigation Activities – Implementing Millennium Development Goals ۲۶۸
Effective Computational Methods for Wave Propagation (Numerical Insights) ۲۶۹
Effective Computational Methods for Wave Propagation ۲۷۰
Eigenvalues of Inhomogeneous Structures Unusual Closed Form Solutions ۲۷۱
Elements of Soil Physics (Developments in Soil Science) ۲۷۲
Elements of Structural Dynamics – A New Perspective ۲۷۳
Engineering Dynamics ۲۷۴
Engineering Mechanics – Appendix Answers ۲۷۵
Engineering Mechanics – Dynamics ۲۷۶
Engineering Rock Mechanics Part I. An Introduction to the Principles ۲۷۷
Engineering Rock Mechanics Part II. Illustrative Worked Examples ۲۷۸
Engineering Seismology Geotechnical and Structural Earthquake Engineering ۲۷۹
Engineering Vibration ۲۸۰
Essentials of Applied Dynamic Analysis ۲۸۱
Essentials of Applied Dynamic ۲۸۲
Eurocode 8 Seismic Design of Buildings – Worked examples ۲۸۳
Eurocode 8 Seismic Design of Buildings Worked examples ۲۸۴
Eurocode-compliant Seismic Analysis And Design of RC Buildings Concepts, Commentary And Worked Examples With Flowcharts ۲۸۵
Eurocode-Compliant Seismic Analysis and Design of RC Buildings ۲۸۶
Evaluation and Implementation of an Improved Methodology ۲۸۷
Evaluation of EC8 Site-dependent Acceleration Response Spectra Using Strong-motion Italian Records ۲۸۸
Evaluation of the FEMA P-695 Methodology ۲۸۹
evaluation of the seismic performance of reinforced concrete buildings. ۲۹۰
Exercise in Building Construction, 6th Edition ۲۹۱
Experimental and Analytical Studies on Reinforced Concrete Buildings with Seismically Vulnerable Beam- Column Joints ۲۹۲
Exploiting Nonlinear Behavior in Structural Dynamics ۲۹۳
Exploring Classical Greek Construction Problems with Interactive Geometry Software ۲۹۴
Facts for steel Building-Blast and progressive collapse ۲۹۵
Fatigue Damage – Mechanical Vibration and Shock Analysis ۲۹۶
Formulas For Dynamics, Acoustics and Vibration ۲۹۷
Formulas for Structural Dynamics ۲۹۸
Foundation Isolation Solutions for Equipment & Mechines ۲۹۹
Foundation Vibration Analysis – Strength of Materials Approach ۳۰۰
Frontiers in Civil Engineering – Stability Analysis of Geotechnical Structures – Theoretical and Numerical Approaches ۳۰۱
Full-3D Seismic Wave form Inversion – Theory, Software and Practice ۳۰۲
Fundamentals of Seismic Loading on Structures ۳۰۳
Fundamentals of Seismic Wave Propagation ۳۰۴
Fundamentals of Structural Dynamics (2) ۳۰۵
Fundamentals of structural dynamics ۳۰۶
Fundamentals of Vibration ۳۰۷
Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering – EU-SERIES Concluding Workshop ۳۰۸
Granular Dynamic Theory and Its Applications ۳۰۹
Ground motion prediction equations ۳۱۰
Ground vibration from road construction ۳۱۱
Ground-motion prediction equations ۳۱۲
Guidelines for Performance-Based Seismic Design of Tall Buildings ۳۱۳
Handbook of Friction Vibration Interactions ۳۱۴
Handbook of seismic risk analysis and management of civil infrastructure systems ۳۱۵
Handbook on seismic retrofit of buildings ۳۱۶
Hans Irschik, Michael Krommer, Alexander K. Belyaev-Advanced Dynamics and Model-Based Control of Structures and Machines -Springer Vienna (2012) ۳۱۷
Harris Shock And Vibration Handbook ۳۱۸
High-Performance Computing for Structural Mechanicsand Earthquake – Tsunami Engineering ۳۱۹
HILTI PPT-Seismic Design of Anchors ۳۲۰
Historical Seismology – Interdisciplinary Studies of Past and Recent Earthquakes ۳۲۱
Homebuilders’ Guide to Earthquake-Resistant Design and Construction ۳۲۲
Hypothetical Earthquake Ground Shaking Estimation for Performance-Based Design ۳۲۳
Impact Mechanics ۳۲۴
Implementation of Eurocodes – Action Effects for Buildings ۳۲۵
Improving Natural Gas Safety in Earthquakes ۳۲۶
Improving the Seismic Performance of Existing Building and Other Structures ۳۲۷
Increasing Seismic Safety by Combining Engineering Technologies and Seismological Data ۳۲۸
Inelastic Behavior of Materials and Structures ۳۲۹
Inelastic Deformation Ratios for Design And Evaluation of Structures ۳۳۰
Influence of Outrigger system in RC Structures for Different Seismic Zones ۳۳۱
Influence of Soil Softening And Liquefaction on Response Spectra For Bridge Design ۳۳۲
Institute for Business and Home Safety Staf-Is Your Home Protected from Earthquake Disaster ۳۳۳
In-Structure Damping and Energy Dissipation ۳۳۴
Intelligent Computational Paradigms in Earthquake Engineering ۳۳۵
Intelligent Vibration Control in Civil Engineering Structures ۳۳۶
Intermediate Dynamics for Engineers – A Unified Treatment of Newton-Euler and Lagrangian Mechanics ۳۳۷
Intermediate Dynamics for Engineers; A Unified Treatment of Newton-Euler and Lagrangian Mechanics ۳۳۸
International Efforts in Lifeline EarthquakeEngineering ۳۳۹
International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology, Part A ۳۴۰
International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology, Part B ۳۴۱
International Handbook of Earthquake Engineering ۳۴۲
Introduction to Computational Earthquake Engineering, Muneo Hori ۳۴۳
Introduction to Computational Earthquake Engineering ۳۴۴
Introduction to Dynamics ۳۴۵
Introduction to Seismology ۳۴۶
Introduction to Structural Dynamics by Bruce K. Donaldson ۳۴۷
Introduction to Structural Dynamics ۳۴۸
Introduction to Structural Motion Control ۳۴۹
Japan Earthquake 2011 ۳۵۰
Khalidia geotechnical investigation report ۳۵۱
Lecture Notes in Earth Sciences ۳۵۲
Limits of Applicability of Conventional and Adaptive Pushover Analysis for Seismic Response Assessment ۳۵۳
Liquefaction of Soils During Earthquakes ۳۵۴
Loading System -Shake Table ۳۵۵
Loma Prieta, California, Earthquake, Selected Photographs ۳۵۶
Manual for the Seismic Design of Steel and Concrete Buildings to Eurocode 8 ۳۵۷
Masonry Structures – Behaviour and Design ۳۵۸
Matrix Analysis of Structural Dynamics, Applications and Earthquake Engineering ۳۵۹
Matrix Analysis of Structural Dynamics ۳۶۰
Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings ۳۶۱
Mechanical Shock – Mechanical Vibration and Shock Analysis ۳۶۲
Mechanical Systems A Unified Approach to Vibrations and Controls ۳۶۳
Mechanical vibration – Theory and applications ۳۶۴
Mechanical Vibrations – Modeling and Measurement-Springer ۳۶۵
Mechanical Vibrations ۳۶۶
Mechanics, Structure and Evolution of Fault Zones ۳۶۷
Metallic Dampers for Seismic Design And Retrofit of Bridges ۳۶۸
Method for Earthquake Analysis ۳۶۹
Methods of analytical dynamics.djvu ۳۷۰
Michael Fardis Seismic Design of Reinforced Concrete ۳۷۱
Microearthquake Seismology and Seismotectonics of South Asia ۳۷۲
Microzonation for Earthquake Risk Mitigation, State of the Art Report ۳۷۳
Mix Design Practices for Warm Mix Asphalt ۳۷۴
Modeling And Acceptance Criteria For Seismic Design And Analysis of Tall Buildings 1 ۳۷۵
Modeling And Acceptance Criteria For Seismic Design And Analysis of Tall Buildings 2 ۳۷۶
Modeling and Seismic Evaluation of Nonstructural Components Testing Frame for Experimental Evaluation of Suspended Ceiling Systems ۳۷۷
Modeling of Elevated Water Tanks for Seismic Excitations ۳۷۸
Modelling and Analysis of High-damping Rubber Bearings for the Seismic Protection of Bridges ۳۷۹
Modelling And Analysis of Reinforced Concrete Structures For Dynamic Loading ۳۸۰
Modern Earthquake Engineering – Offshore and Land-Based Structures ۳۸۱
Myths and Fallacies ۳۸۲
NEHRP Recommended Seismic Provisions for New Buildings and Other Structures ۳۸۳
New Trends in Vibration Based Structural Health Monitoring ۳۸۴
Niigata-Chuetsu Oki, Japan, Earthquake ۳۸۵
Noise and Vibration Analysis ۳۸۶
Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Frames Under Cyclic Load Reversals ۳۸۷
Nonlinear Analysis Research and Development Program for Performance-Based Seismic Engineering ۳۸۸
Nonlinear and Stochastic Dynamics of Compliant Offshore Structures ۳۸۹
Nonlinear Dynamics Between Linear and Impact Limits ۳۹۰
Nonlinear Finite Element Analysis in Structural Mechanics ۳۹۱
Nonlinear Modeling and Applications – Volume 2 ۳۹۲
Nonlinear Seismic Analysis and Design of Reinforced Concrete Buildings ۳۹۳
Nonlinear Structural Analysis For Seismic Design A Guide for Practicing Engineers ۳۹۴
Nonlinear Vibrations and Stability of Shells and Plates ۳۹۵
Nonlinearity in Structural Dynamics – Detection, Identification and Modelling ۳۹۶
Nonlinearity in Structural Dynamics ۳۹۷
NRCC Guidelines for Seismic Evaluation of Existing Buildings ۳۹۸
Nuclear Safety ۳۹۹
Optimal Control Theory for the Damping of Vibrations of Simple Elastic Systems.djvu ۴۰۰
Optimization of Finite Dimensional Structures ۴۰۱
PE Review Seismic – SeismicFor California Civil Engineering License ۴۰۲
Performance Based Evaluation of Buildings Nonlinear Pushover and Time History Analisys ۴۰۳
Performance Based Seismic Analysis of Rc Building Using Soft Storey Consideration ۴۰۴
Performance Based Seismic Design of EBF Using Target Drift And Yield Mechanism as Performance Criteria ۴۰۵
Performance-Based Seismic Design Concepts and Implementation ۴۰۶
Performance-Related Tests of Recycled Aggregates for Use in Unbound Pavement Layers ۴۰۷
Periods of Vibration for Displacement-Based Assessment of RC Buildings ۴۰۸
Perspectives on earthquake Geotechnical engineering ۴۰۹
Planning Land 3D Seismic Surveys ۴۱۰
Post earth quake rehabiltation and reconstruction ۴۱۱
Post-Disaster Reconstruction of the Built Environment Rebuilding for Resilience ۴۱۲
Post-Earthquake Reconnaissance Report on Transportation Infrastructure ۴۱۳
Post-Tensioned Concrete Walls and Frames for Seismic-Resistance ۴۱۴
Practices and Procedures for Site-Specific Evaluations of Earthquake Ground Motions ۴۱۵
Precast Concrete Pier Systems for Rapid Construction of Bridges in Seismic Regions ۴۱۶
Preventing Earthquake Disasters ۴۱۷
Primer on Seismic Isolation ۴۱۸
Principles of Soil Dynamics ۴۱۹
Progressive Collapse Analysis and Design Guidelines ۴۲۰
Project Finance in Construction – A Structured Guide to Assessment ۴۲۱
Protection of Built Environment Against Earthquakes ۴۲۲
Quantitative Seismology ۴۲۳
Railroad Vehicle Dynamics – A Computational Approach ۴۲۴
Railway Noise and Vibration – Mechanisms, Modeling and Means of Control ۴۲۵
Random Vibration – Mechanical Vibration and Shock Analysis ۴۲۶
Random Vibration of Structures ۴۲۷
Random Vibrations Analysis of Structural and Mechanical Systems ۴۲۸
RC Frames Under Earthquake Loading ۴۲۹
Recent Advances in Earthquake Geotechnical Engineering and Microzonation ۴۳۰
Recommendations for Probabilistic Seismic Hazard Analysis Guidance on Uncertainty and Use of Experts (Vol 1) ۴۳۱
Recommendations for Probabilistic Seismic Hazard Analysis Guidance on Uncertainty and Use of Experts (Vol 2) ۴۳۲
Recommendations for Seismic Design of Hybrid Coupled Wall Systems ۴۳۳
Recommendations for the Seismic Design of High-Rise Buildings ۴۳۴
Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment Frame Buildings ۴۳۵
Recycling and Reclamation of Asphalt Pavements Using In-Place Methods ۴۳۶
Reducing Earthquake Losses -From Research To Practice ۴۳۷
Reducing Earthquake Losses ۴۳۸
Reliability Engineering and Risk Analysis A Practical Guide ۴۳۹
Repairing Structures Using Composite Wraps ۴۴۰
Research Papers ۴۴۱
Response Control and Seismic Isolation of Buildings, Masa Higashino ۴۴۲
Response History Analysis of Structures with Seismic Isolation and Energy Dissipation Systestems ۴۴۳
Response Spectrum Method – In Seismic ANalysis and Design of Structures ۴۴۴
Retaining walls ۴۴۵
Retrofit of Rectangular Bridge Columns Using CFRP Wrapping ۴۴۶
Review on Seismic Analysis of Multistoried Building on Sloping Ground ۴۴۷
Role of Seismic Testing Facilities in Performance-Based Earthquake Engineering ۴۴۸
Role of Seismic Testing Facilitiesin Performance – Based Earthquake Engineering ۴۴۹
SAP2000 – Detailed Tutorial Including Pushover Analysis ۴۵۰
SAP2000 Dynamics of Structures ۴۵۱
Seismic Analysis & Design of 10 Story RC Building using ETABS ۴۵۲
Seismic Analysis and Design of a Six Storey RCC Building ۴۵۳
Seismic Analysis and Design of Retaining Walls, Buried Structures, Slopes, and Embankments ۴۵۴
Seismic Analysis and Designof Retaining Walls, Buried Structures, Slopes, and Embankments ۴۵۵
Seismic Analysis of Building Structure With Buckling Restrained Brace ۴۵۶
Seismic Analysis of Cantilever Retaining Walls, Phase I ۴۵۷
Seismic Analysis of High-Rise Building by Response Spectrum Method ۴۵۸
Seismic Analysis Of Retaining Walls, Buried Structures, Embankments, and Integral Abutments ۴۵۹
Seismic Analysis of Structures ۴۶۰
Seismic Analysis using Robot Millennium ۴۶۱
Seismic Analysis ۴۶۲
Seismic And Wind Design of Concrete Buildings ۴۶۳
Seismic and Wind Design of Concrete Building ۴۶۴
Seismic Assessment and Retrofit of Existing Multi-Column Bent Bridges ۴۶۵
Seismic Behavior and Retrofit of Infilled Frames ۴۶۶
Seismic Behavior of Reinforced Concrete Bridge Columns at Sub-Freezing Temperatures ۴۶۷
Seismic Behaviour and Design of Irregular and Complex Civil Structures II ۴۶۸
Seismic Behaviour and Design of Irregular and Complex Civil Structures ۴۶۹
Seismic Behaviour of Micropiles ۴۷۰
Seismic Behaviour of Reinforced Concrete Structures – Test on the Cast-in-Situ Prototype ۴۷۱
Seismic CD.zip ۴۷۲
Seismic Conceptual Design of Buildings – Basic principles for engineers, architects, building owners, and authorities ۴۷۳
Seismic Demands for Performance-Based Design of Bridges ۴۷۴
Seismic Design Aids for Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Structures ۴۷۵
Seismic Design Aids for Nonlinear Pushover Analysis of Reinforced Concrete and Steel Bridges ۴۷۶
Seismic Design and Assessment of Bridges ۴۷۷
Seismic Design And Evaluation of Multistory Buildings Using Yield Point Spectra ۴۷۸
Seismic Design and Retrofit of Bridges ۴۷۹
Seismic Design Considerations ۴۸۰
Seismic Design for Architects ۴۸۱
Seismic Design Guide for Confined Masonry Buildings ۴۸۲
Seismic Design Guide Masonary Building ۴۸۳
Seismic Design Guide Masonry Buildings ۴۸۴
Seismic Design Guidelines for Port Structures ۴۸۵
Seismic Design Handbook ۴۸۶
Seismic Design Manual Volume III – Building Design Examples ۴۸۷
Seismic Design Manual ۴۸۸
Seismic Design of Anchors ۴۸۹
Seismic Design Of Bolted Steel Moment Resisting Frames ۴۹۰
Seismic Design of Building and Bridges ۴۹۱
Seismic Design of Building Structures (2) ۴۹۲
Seismic Design of Building Structures ۴۹۳
Seismic Design of Buildings and Bridges ۴۹۴
Seismic design of buildings to Eurocode 8 ۴۹۵
Seismic Design of Cast-in-Place Concrete Diaphragms, Chords, and Collectors A Guide for Practicing Engineers ۴۹۶
Seismic Design of Composite Steel Deck and Concrete-Filled Diaphragms ۴۹۷
Seismic Design of Concrete Structures ۴۹۸
Seismic Design of Deep Foundations ۴۹۹
Seismic design of Foundation ۵۰۰
Seismic Design of Industrial Facilities ۵۰۱
Seismic Design of Piersand Wharves ۵۰۲
Seismic Design of RC Buildings – Theory and Practice ۵۰۳
Seismic Design of RC Structures using UBC and ACI provisions ۵۰۴
Seismic Design of Reinforced and Precast Concrete Buildings ۵۰۵
Seismic Design of Reinforced and Precast Concrete Buildings ۵۰۶
Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings ۵۰۷
Seismic Design of Reinforced Concrete Building.azw3 ۵۰۸
Seismic Design of Reinforced Concrete Special Moment Frames – A Guide for Practicing Engineers ۵۰۹
Seismic Design of Reinforced Concrete Structures for Controlled Inelastic Response (2) ۵۱۰
Seismic Design of Reinforced Concrete Structures for Controlled Inelastic Response ۵۱۱
Seismic Design of Reinforced Concrete Structures Handouts ۵۱۲
Seismic Design of Reinforced Concrete Structures Notes ۵۱۳
Seismic Design of Reinforced Concrete Structures ۵۱۴
Seismic Design of Reinforced Earth Retaining Walls And Bridge Abutments ۵۱۵
Seismic Design of Retaining Gravity Walls ۵۱۶
Seismic Design of Special Cast In Place Concrete Special Structural Wall And Coupling Beams ۵۱۷
Seismic design of steel building accordance to Eurocode 3 and 8 by Civilax.com ۵۱۸
Seismic Design of Steel Structures ۵۱۹
Seismic Design of Tunnels ۵۲۰
Seismic Design to EC8 ۵۲۱
Seismic Design using Structural Dynamics – 2000 IBC ۵۲۲
Seismic design using structural dynamics ۵۲۳
Seismic Design, Assessment and Retrofitting of Concrete Buildings based on Eurocode 8 ۵۲۴
Seismic Design, Assessment and Retrofitting Of Concrete Buildings ۵۲۵
Seismic Design, Response Modification and Retrofit of Bridge ۵۲۶
Seismic Design ۵۲۷
Seismic Design II ۵۲۸
Seismic Devices ۵۲۹
Seismic Earth Pressures on Retaining Structures in Cohesionless Soils ۵۳۰
Seismic Earth Pressures on Retaining Structures with Cohesive Backfills ۵۳۱
Seismic Engineering ۵۳۲
Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings (Volume 1) ۵۳۳
Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings ۵۳۴
Seismic Exploration of Hydrocarbons in Heterogeneous Reservoirs – New Theories, Methods and Applications ۵۳۵
Seismic Fracture Characterization – Concepts and Practical Applications ۵۳۶
Seismic Hazard and Risk Analysis ۵۳۷
Seismic Interferometry ۵۳۸
Seismic Isolation and Energy Dissapation – Theorical Basis and Applications ۵۳۹
Seismic Loads – Guide to Seismic Load Provisions of ASCE 7-10 ۵۴۰
Seismic Performance and Retrofit of Multi-Column Bridge Bents ۵۴۱
Seismic Performance Assessment and Rehabilitation of Existing Buildings ۵۴۲
Seismic Performance of an I-Girder to Inverted-T Bent Cap Connection ۵۴۳
Seismic Performance of Concrete Buildings ۵۴۴
Seismic Performance of R.C Buildings with Shear wall ۵۴۵
Seismic performance of RC frames with concentric internal steel bracing ۵۴۶
Seismic Performance of Reinforced Concrete Bridges Allowed to Uplift during Multi-Directional Excitation ۵۴۷
Seismic Performance of Super Tall Buildings ۵۴۸
Seismic Performance Of Three-Dimensional Frame Structures with Underground Stories ۵۴۹
Seismic Performance presentation.pps ۵۵۰
Seismic Protective Systems Seismic Isolation ۵۵۱
Seismic Provisions for Structural Steel Buildings ۵۵۲
Seismic Response of Intergral Bridge Connections ۵۵۳
Seismic Response of Precast Segmental Bridge Superstructures ۵۵۴
Seismic Retrofit Deesign Criteria ۵۵۵
Seismic Retrofit of Cruciform-Shaped Columns in the Aurora Avenue Bridge Using FRP Wrapping ۵۵۶
Seismic Retrofit Training For Building Contractors Inspectors ۵۵۷
Seismic Retrofitting – Learning from Vernacular Architecture ۵۵۸
Seismic Retrofitting Manual for Highway Structures Part 1 – Bridges ۵۵۹
Seismic Retrofitting Manual for Highway Structures Part 2 – Retaining Structures, Slopes, Tunnels, Culverts and Roadways ۵۶۰
Seismic retrofitting of structures – Strategies and collection of examples in Switzerland ۵۶۱
Seismic Risk Assessment and Retrofitting with Special Emphasis on Existing Low Rise Structures ۵۶۲
Seismic Risk Management in Urban Areas ۵۶۳
Seismic Safety Evaluation of Concrete Dams – A Nonlinear Behavioral Approach ۵۶۴
Seismic Safety Evaluation of Concrete Dams. A Nonlinear Behavioral Approach ۵۶۵
Seismic vulnerability assessment and retrofit recommendations for state highway bridges – case studies ۵۶۶
Seismic Vulnerability of Oregon State Highway Bridges ۵۶۷
Seismic Vulnerability of Structures ۵۶۸
Seismic Wave Propagation and Scattering in the Heterogenous Earth, Second Edition ۵۶۹
Seismic Wave Propagation and Scattering in the Heterogenous Earth ۵۷۰
Selecting and Scaling Earthquake Ground Motions for Performing Response-History Analyses ۵۷۱
S-Frame Dynamic And Seismic Analysis Examples ۵۷۲
Shedding Some Light on Seismic Input Selection ۵۷۳
Significant Changes to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-10 – An Illustrated Guide American Society of Civil Engineers (ASCE) ۵۷۴
Simplicity and confidence in seismic design – The fourth Mallet-Milne lecture ۵۷۵
Simplified equation for estimating periods of vibration of concrete wall housing ۵۷۶
Simulation of Synthetic Ground Motions for Specified Earthquake and Site Characteristics ۵۷۷
Single Piles in Liquefiable Ground Seismic Response and Numerical Analysis Methods ۵۷۸
Sinusoidal Vibration – Mechanical Vibration and Shock Analysis ۵۷۹
Smart Connection Systems – Design and Seismic Analysis ۵۸۰
Smart Structures Innovative Systems for Seismic Response Control ۵۸۱
Soft Story Risk Reduction – Lessons from the Berkeley Data ۵۸۲
Soil Behaviour in Earthquake Geotechnics ۵۸۳
Soil Dynamics and Earthquake Engineering ۵۸۴
Soil Dynamics and Machine Foundations ۵۸۵
Soil Dynamics and Special Design Aspects, NAVFAC DM-7.3 ۵۸۶
Soil Dynamics and Special Design Aspects ۵۸۷
Soil Liquefaction During Earthquakes ۵۸۸
Soil Structure-Interaction Analysis in Time Domain ۵۸۹
Solved Seismic Design Problems ۵۹۰
Solving Engineering System Dynamics Problems with MATLAB ۵۹۱
Sound and Structural Vibration Radiation, Transmission and Response ۵۹۲
Source Mechanisms of Earthquakes – Theory and Practice ۵۹۳
Special Topics in Earthquake Geotechnical Engineering ۵۹۴
Special Topics in Structural Dynamics, Volume 6 ۵۹۵
Specification Developme – Mechanical Vibration and Shock Analysis ۵۹۶
Spectral Analysis in Engineering, Concepts and Cases ۵۹۷
Spectral Finite Element Method – Wave Propagation, Diagnostics and Control in Anisotropic and Inhomogeneous Structures ۵۹۸
StabilityTheory ۵۹۹
Statics and Rotational Dynamics of Composite Beams ۶۰۰
Statistical Physics of Fracture, Friction and Earthquake ۶۰۱
Statistics of SDF System Estimate of Roof Displacement for Pushover Analysis of Buildings ۶۰۲
Stiffness and Damping in Mechanical Design ۶۰۳
Stochastic Dynamics of Structures ۶۰۴
Stochastic Processes and Random Vibrations Theory and Practice ۶۰۵
Stochastic Structural Dynamics – Application of Finite Element Method ۶۰۶
Stochastic Structural Dynamics ۶۰۷
Strength of Materials and Structures, 4th Edition ۶۰۸
Stress, Strain, and Structural Dynamics ۶۰۹
Structural Control for Civil and Infrastructure Engineering ۶۱۰
Structural Damping – Applications in Seismic Response Modification ۶۱۱
Structural Dynamic Analysis with Generalized Damping Models ۶۱۲
Structural Dynamics – Theory and Computation ۶۱۳
Structural Dynamics (2) ۶۱۴
Structural Dynamics (Volume III) ۶۱۵
Structural Dynamics and Probabilistic Analysis for Engineers by Giora Maymon ۶۱۶
Structural Dynamics and Vibration in Practice ۶۱۷
Structural Dynamics for Engineers (1st Edition) ۶۱۸
Structural Dynamics for Engineers (2nd Edition) ۶۱۹
Structural Dynamics in Industry ۶۲۰
Structural Dynamics Notes ۶۲۱
Structural Dynamics of Earthquake Engineering ۶۲۲
Structural Dynamics of Earthquake EngineeringTheory and Application using Mathematica and Matlab ۶۲۳
Structural Dynamics of Linear Elastic MDOF Systems ۶۲۴
Structural dynamics of slender ductile reinforced concrete shear walls ۶۲۵
Structural Dynamics ۶۲۶
Structural Dynamics ۶۲۷
Structural Seismic Design Optimization and Earthquake Engineering – Formulations and Applications ۶۲۸
Structural Systems for Wind and Earthquake Loads ۶۲۹
Structural Vibration A Uniform Accurate Solution for Laminated Beams, Plates and Shells with General Boundary Conditions ۶۳۰
Structural Vibration, Analysis and Damping ۶۳۱
Support Materialise Columns, Walls, Floors ۶۳۲
Survey of Damage to Historic Adobe Buildings after the January 1994 Northridge Earthquake ۶۳۳
Sustainable Buildings and Structures ۶۳۴
Synchronization and Triggering – From Fracture to Earthquake Processes ۶۳۵
System Dynamics (2nd Edition) ۶۳۶
System Dynamics (4th Edition) ۶۳۷
Technology of Semiactive Devices and Applications in Vibration Mitigation ۶۳۸
The 1755 Lisbon Earthquake – Revisited ۶۳۹
The mechanics of earthquakes and faulting.djvu ۶۴۰
The Mw 7.0 Haiti Earthquake of January 12, 2010 ۶۴۱
The Response of Nonlinear Multi-Story Structures Subjected to Earthquake Excitation ۶۴۲
The Seismic Analysis Code A Primer and User’s Guide ۶۴۳
The Seismic Performance of RC Frame Buildings with Masonry Infill Walls ۶۴۴
The Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Buildings with Masonary Infill Walls ۶۴۵
The Seismicity of Indiana And its Relationship to Civil Engineering Structures – Phase B ۶۴۶
The Shock Absorber Handbook ۶۴۷
The Vibration Analysis Handbook ۶۴۸
Theory and Design of Seismic Resistant Steel Frames ۶۴۹
Theory of Vibration with Applications-Prentice Hall (1997)-OCRed ۶۵۰
Thin Walled Structures Advances and Developments ۶۵۱
THK Base Isolation Manual ۶۵۲
Tohoku, Japan, Earthquake and Tsunami of 2011 – Performance of Structures under Tsunami Loads ۶۵۳
Topics on the Dynamics of Civil Structures (Volume 1) ۶۵۴
Toward Earthquake-Resistant Design of Concentrically Braced Steel-Frame Structures ۶۵۵
Transit Noise and Vibration – Impact Assessment ۶۵۶
Transit Noise and Vibration; Impact Assessment ۶۵۷
Transportations Systems Modeling and Applications in Earthquake Engineering ۶۵۸
Tsunami Science Four Years after the 2004 Indian Ocean Tsunami – Modelling and Hazard Assessment ۶۵۹
Tsunami Science Four Years after the 2004 Indian Ocean Tsunami – Observation and Data Analysis ۶۶۰
Twelve Lectures on Structural Dynamics ۶۶۱
Understanding Structures – Analysis, Materials, Design – 2nd Edition ۶۶۲
Understanding the Complexities of Designing Diaphragms in Buildings for Earthquakes ۶۶۳
Using Geologic Maps and Seismic Refraction in Pavement Deflection Analysis ۶۶۴
Vehicle Bridge Interaction Dynamics ۶۶۵
Vehicle-Bridge Interaction Dynamics with Applications to High Speed Railways ۶۶۶
Vib_Structural Dynamics and Vibration in Practice ۶۶۷
Vibration Analysis with SolidWorks Simulation 2014 ۶۶۸
Vibration and Shock Handbook ۶۶۹
Vibration Control of Active Structures – An Introduction (2nd Edition) ۶۷۰
Vibration Control of Active Structures – An Introduction ۶۷۱
Vibration Dynamics and Control ۶۷۲
Vibration of Buildings to Wind and Earthquake Loads-Springer (1995) ۶۷۳
Vibration of Continuous Systems ۶۷۴
Vibration of Laminated Shells and Plates ۶۷۵
Vibration of Mechanical Systems with Regular Structure ۶۷۶
Vibration Problems in Engineering ۶۷۷
Vibration Theory and Applications with Finite Elements and Active Vibration Control ۶۷۸
Vibration With Control ۶۷۹
Vibrations by Balakumar Balachandran, Edward B. Magrab ۶۸۰
Vibrations in structures ۶۸۱
Vibrations of mechanical systems with regular structure ۶۸۲
Vibrations of Soils and Foundations ۶۸۳
Vibrations of Thick Cylindrical Structures ۶۸۴
Viscoelastic Waves in Layered Media ۶۸۵
Visual Inspection & Capacity Assessment of Earthquake Damaged Reinforced Concrete Bridge Elements ۶۸۶
Wave Propagation For Train-induced Vibrations – A Finite, Infinite Element Approach ۶۸۷
Wave Propagation for Train-induced Vibrations; A Finite&Infinite Element Approach ۶۸۸
Wind – Induced Vibration Control of Long – Span Bridges by Multiple Tuned Mass Dampers ۶۸۹
Wind Wizard ۶۹۰
Workshop on tall building seismic design and analysis issues ۶۹۱
Effect of Floating Columns on Seismic Response of Multistory Building ۶۹۲
Response Spectrum Method in Seismic Analysis and Design of Structures ۶۹۳
Seismic Safety of High Arch Dams ۶۹۴
ACI 351.3R(04) Foundations for Dynamic Equipment ۶۹۵
Confidence in the Confidence Factor ۶۹۶
Design of Buildings to Resist Progressive Collapse ۶۹۷
Dynamic Modelling of Post-tensioned Concrete Floors Using Finite Element Analysis ۶۹۸
Dynamic Performance Requirements for Permanent Grandstands Subject to Crowd Action ۶۹۹
Design Guidelines ofr Ductility and Drift Limits ۷۰۰
EN 1998 – Eurocode 8 Design of Structures for Earthquake Resistance ۷۰۱
Seismic Design of Buildings to Eurocode 8, 2nd Edition ۷۰۲
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید