مدلسازی درزه و شکاف در سنگ بوسیله FLAC و UDEC

0
329

مدلسازی درزه و شکاف در سنگ

  • FLAC  و UDEC یکی از برترین بسته های نرم افزاری مدلسازی سنگ می باشند.
  • UDEC دارای قابلیت مدلسازی بلوکهای گسسته سنگ می باشد
  • در UDEC با توجه به قابلیت تغییر شکل هر بلوک امکان مدلسازی هر بلوک بصورت یک محیط پیوسته وجود دارد.
  • FLAC جهت تحلیل مدلهای محیطهای پیوسته می باشد ولی با توجه به امکان مدلسازی درز فراگیر امکان تحلیل بلوکهای سنگی غیر پیوسته را دارد. همچنین در این کد می توان چند محیط مجزا با رفتار مختلف را مدل کرد
  • در قابلیت هر دو نرم افزار امکان مدلسازی جریان آب زیر زمینی، تحلیل لرزه ای، سازع نگهبان، پایداری شیب وجود دارد
دانلودپاورپوینت
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید