مقاله بررسی اثر نیروی باد بر ساختمانهای بلند

0
488
دانلود مقاله بررسی اثر نیروی باد بر ساختمانهای بلند
دانلود مقاله بررسی اثر نیروی باد بر ساختمانهای بلند

دانلود مقاله بررسی اثر نیروی باد بر ساختمانهای بلند

روش ساده شبه استاتیکی تحلیل بار باد، که به طور عمومی برای طراحی سازه‌های بلند مرتبه متوسط به کار می‌رود، می‌تواند برای طراحی ساختمان‌های بسیار بلند به طور غیرقابل‌قبول محافظه کارانه باشد.

از سوی دیگر چنین راهکاری به سادگی می‌تواند منجر به نتایج نادرست و در زیر برآوردها شود. مهم‌تر از آن، چنین رفتاری ساده شده برای استخراج باره‌ای جانبی، شامل مسایل طراحی کلیدی از جمله پاسخ دینامیکی (اثرات تشدید، شتاب، میرایی، سختی سازه)، تداخل از سایر سازه هاا، جهت گیری باد، و واکنش عرضی باد است که همگی عوامل مهمی در طراحی باد ساختمان‌های بلند هستند.این مقاله یک طرح کلی از سطوح پیشرفته طراحی باد در چارچوب آیین نامه بار باد استرالیا ارایه می‌دهد و مزیت‌های استثنایی ای را که بیش از روش‌های ساده شده ارایه می‌دهد را نشان می‌دهد.آزمایش تونل باد، که مزایای بالقوه پالایش بیشتر در استخراج باره‌ای بادی طراحی و اثرات آن بر روی ساختمان‌های بلند را دارد نیز تاکید می‌شود. ​

دانلودمقاله بررسی اثر نیروی باد بر ساختمانهای بلند

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید