نرم افزار Bentley WaterCAD CONNECT Edition 10.00.00.49

0
129
نرم افزار Bentley WaterCAD CONNECT Edition 10.00.00.49

دانلود نرم افزار Bentley WaterCAD CONNECT Edition 10.00.00.49

کمپانی Bentley پیشرو در عرضه نرم افزارهای کاربردی مهندسی اقدام به انتشار نرم افزار Bentley WaterCAD CONNECT  نموده است. این نرم افزار در مدلسازی هیدرولیک در سیستم های توزیع آب در شرکتهای مرتبط با تامین آب و شهرداری ها قابل استفاده است. Bentley WaterCAD CONNECT ابزاری قابل اعتماد در سطح جهانی در بین مهندسین آب است که امکان طراحی  و برنامه ریزی شبکه را میسر می نماید.

عوامل کلیدی و مهم در سرویسهای این نرم افزار می توان به:

  • بررسی ظرفیت شبکه با توجه به سطح خدمات
  • بررسی تامین آب بصورت پایدار
  • معرفی طرح با در نظر گرفتن هزینه

اشاره نمود.

امکانات این نرم افزار عبارتند از:

  • سهولت مدلسازی شبکه و اجزای آن
  • ارزیابی و مقایسه بین گزینه ها
  • تبادل اطلاعات با نرم افزار های CAD و MicroStation
  • فراخوانی اطلاعات از نرم افزار ArcGIS
  • بهینه سازی، اعتبار بخشی، برنامه ریزی بهره برداری و تنظیم الگو عملکرد پمپها

بخش ۱ دانلود

بخش ۲ دانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید