نقشه اتوکد پدستال بتنی با جزئیات آمارتورها

0
2097
دانلود نقشه اتوکد پدستال بتنی با جزئیات آمارتورها
دانلود نقشه اتوکد پدستال بتنی با جزئیات آمارتورها

دانلود نقشه اتوکد پدستال بتنی با جزئیات آمارتورها

پدستال یک المان بتنی با طول و عرض بیشتر از ستون و صفحه ستون و ارتفاع نسبتا کم می باشد. پدستال ها از نظر عملکردی شبیه به ستون ها هستند و به دلیل نسبت ابعادی که دارند بدون آن که دچار کمانش شوند، قادرند تنش فشاری زیادی را تحمل نمایند. معمولا تراکم آرماتورها در پدستال کم است.
معمولا پدستال ها در ستون های استفاده می شوند که لنگر پای ستون در آن ها کم است و به دلیل مقاومت فشاری بالای بتن، پدستال با تراکم آرماتور کم قادر به تحمل تنش های وارد بر آن است

دانلود نقشه اتوکد پدستال بتنی با جزئیات آمارتورها

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید