کتابخانه مجازی تحلیل و طراحی سازه

4
1338
کتابخانه مجازی تحلیل و طراحی سازه
کتابخانه مجازی تحلیل و طراحی سازه

کتابخانه حاضر مجموعه از کتابهای تئوری، راهنماها، آیین نامه ها و کتابهای اجرای در زمینه تحلیل و طراحی سازه ها تحت ۶۴۸ عنوان کتاب به شرح ذیل می باشد:

۱ ۲۰۰ Questions and Answers on Practical Civil Engineering Works
۲ A Brief Study of Using Membrane Sheel Plate in Assigning a Slab or Wall
۳ A Brief Study of Using Membrane Sheel Plate in Assigning a Slab or Wall
۴ A Design Guide for Footfall Induced Vibration of Structures
۵ A Designer’s Guide to Displacement Based Design of RC Structural Walls
۶ A Practical Equation for Elastic Modulus of Concrete
۷ A Variational Approach to Structural Analysis, David V. Wallerstein
۸ Above Ground Storage Tanks
۹ ACI Detailing Manual
۱۰ Adaptive Structures – Engineering Applications
۱۱ Advanced Materials and Techniques for Reinforced Concrete Structures
۱۲ Advanced Method of Structural Analysis
۱۳ Advanced Methods of Structural Analysis
۱۴ Advanced Reinforced Concrete Design
۱۵ Advanced Strength and Applied Stress Analysis
۱۶ Advanced Stress and Stability Analysis
۱۷ Advanced Structural Dynamics And Active Control Of Structures
۱۸ Advances in Design Optimization.CHM
۱۹ Advances in FRP Composites in Civil Engineering
۲۰ AH Allen Reinforced Concrete Design To BS8110
۲۱ Alternate Path Method in Progressive Collapse Analysis – Variation of Dynamic and Non-Linear Load Increase Factors
۲۲ Aluminum Design Manual
۲۳ An introduction to meshfree methods and their programming
۲۴ An introduction to structural optimization
۲۵ An Introduction to Structural Optimization (2)
۲۶ Analysis and Design Elastic Beams
۲۷ Analysis and Design of Foundations
۲۸ Analysis And Design Of Marine Structures
۲۹ Analysis and Design of Plated Structures
۳۰ Analysis and Design of Plated Structures (2)
۳۱ Analysis and Design of Shear Wall
۳۲ Analysis and Design of Tall Buildings
۳۳ Analysis and Design og Elastic Beams
۳۴ Analysis and Optimization of Prismatic and Axisymmetric Shell Structures; Theory, Practice and Software.djvu
۳۵ Analysis of Alternative Systems for a Berthing Structures
۳۶ Analysis of Composite Structures
۳۷ Analysis of Concrete Structures by Fracture Mechanics
۳۸ Analysis of Engineering Structures
۳۹ Analysis Of Shear Wall Subjected To Lateral Load
۴۰ Analysis of Structural Member Systems
۴۱ Analysis, Design and Construction of Steel Space Frames
۴۲ Analysis, Design and Construction of Steel Space Frames (2)
۴۳ Analytical Methods in Anisotropic Elasticity
۴۴ Analytical Modelling of Structural Systems
۴۵ Analytical Modelling of Structural Systems
۴۶ Analyzing Uncertainty in Civil Engineering
۴۷ Anchorage Zone Reinforcement for Post-Tensioned Concrete Girder
۴۸ Architectural Engineering Design
۴۹ ASCE 7-10 Wind Loads For Signs, Other Structures, Roof top Structures & Equipment, And Other Special Conditions
۵۰ ASCE Design of Blast-Resistant Buildings in Petrochemical Facilities (2nd Edition)
۵۱ Asymptotic Methods in the Buckling Theory of Elastic Shells
۵۲ Basic Concepts and Conventional Methods of Structural Analysis
۵۳ Basic Engineering Plasticity – An Introduction with Engineering and Manufacturing Applications
۵۴ Basic Modeling and Analysis Concepts KL Aug 2002.ppt
۵۵ Basic Principles of Plate Theory
۵۶ Beam Structures Classical and Advanced Theories
۵۷ Behavior, Analysis and Design og Complex Wall Systems
۵۸ Behavior, Analysis, And Design Of Complex Wall Systems
۵۹ Behaviour of Reinforced Concrete Flat Slabs
۶۰ Bendings of Surfaces and Stability of Shells
۶۱ BIM Handbook – A Guide To Building Information Modeling For Owners, Managers, Designers, Engineers, And Contractors
۶۲ Blast and Progressive Collapse
۶۳ Boundary Elements
۶۴ Braced Frameworks An Introduction to the Theory of Structures
۶۵ Buckling Experiments Experimental Methods in Buckling of Thin-Walled Structures (Vol 1)
۶۶ Buckling Experiments Experimental Methods in Buckling of Thin-Walled Structures (Vol 2)
۶۷ Buckling of Thin Metal Structures
۶۸ Building Code Requirements for Structural Concrete and PCA Notes on ACI 318-8
۶۹ Building Engineering and Systems Design
۷۰ Building Fire Performance Analysis
۷۱ Building Information Modeling
۷۲ Building Information Modeling
۷۳ Building Structures
۷۴ Building_Structures
۷۵ Burj Dubai Structural Systems
۷۶ Calibration of the Live Load Factor in LFRD Design Guidelines
۷۷ Car Park Designers’ Handbook
۷۸ Circular Storage Tanks and Silos
۷۹ Code Master – Wind Design Overview 2009 IBC – ASCE 7-05
۸۰ Column Shortening in Tall Structures
۸۱ Communication Structures
۸۲ Comparison Of Computer Programs For Analysis Of Reinforced Slopes
۸۳ Composite Beam Design to Eurocode 4
۸۴ Composite Repair – Theory and Design
۸۵ Composite Slabs and Beams using Steel Decking – Best Practice for Design and Construction
۸۶ Composite Structures
۸۷ Composite Structures, Design, Safety And Innovation
۸۸ Composites For Construction – Structural Design With FRP Materials
۸۹ Computational Mechanics in Structural Engineering
۹۰ Computational Methods for Plasticity – Theory and Applications
۹۱ Computational Methods in Reinforced Concrete Structure
۹۲ Computational Structural Engineering
۹۳ Computer Aided Analysis and Design
۹۴ Computer Aided Design of Cable Membrane Structures
۹۵ Computer Aided Structural Analysis
۹۶ Computer Analysis and Reinforced Concrete Design of Beams
۹۷ Computer Simulation of Ultimate Strength Degradation of Ship Structures by Corrosion and Fatigue
۹۸ Concise Eurocode 2
۹۹ Concrete Beams with Openings
۱۰۰ Concrete Beams with Openings (2)
۱۰۱ Concrete Building Scheme
۱۰۲ Concrete Curing of Portland Cement Concrete Pavements Volume 1
۱۰۳ Concrete design to EN1992
۱۰۴ Concrete DesignComplition by Eng. Khalid
۱۰۵ Concrete detailing
۱۰۶ Concrete Formwork Systems
۱۰۷ Concrete Shear Wall Design
۱۰۸ Concrete-Filled Steel Tubular Structures
۱۰۹ Confined Masonry
۱۱۰ Connection Design.ppt
۱۱۱ Construction of Fills
۱۱۲ Contact Problems in Elasticity
۱۱۳ Control and Observer Design for Nonlinear Finite and Infinite Dimensional Systems
۱۱۴ Core Structures
۱۱۵ CPCI Design Manual – 4th Ed, Canadian Precast & Concrete Institue
۱۱۶ Cranes
۱۱۷ Cullen 2008 CDlowres
۱۱۸ Cullen Timber Engineering Connectors
۱۱۹ DamperDesignGuidelines-US
۱۲۰ Data Book for Civil Engineers – Design Handbook – EE Seelye
۱۲۱ Deck Design Guide
۱۲۲ Decoding EUROCODE 7
۱۲۳ Deflection Calculation in Detail
۱۲۴ Design Aids for Eurocode
۱۲۵ Design Analysis of Beams, Circular Plates and Cylindrical Tanks on Elastic Foundations
۱۲۶ Design And Analysis Of Heavily Loaded Reinforced Concrete Link Beams For Burj Dubai
۱۲۷ Design and Construction Building in Value
۱۲۸ Design and Construction of Concrete Masonry Building
۱۲۹ Design and Construction of Foundations by GP Manning
۱۳۰ Design and Control of Concrete Mixtures
۱۳۱ Design and Detailing of Movement Joints
۱۳۲ Design Guide – Post tensioned concrete floors
۱۳۳ Design Guide for Blast Resistant Structures, DJ Forbes
۱۳۴ Design Guide for Floor Vibration
۱۳۵ Design Guide for SHS Concrete Filled Columns, Corus
۱۳۶ Design Guidelines for Connections of Precast Structures under Seismic Action
۱۳۷ Design Handbook for RC Elements
۱۳۸ Design Loading for Deeply Buried Box Culverts
۱۳۹ Design notes for seismic design of building accordance to Eurocode 8
۱۴۰ Design of a Reinforced Concrete Deck-Girder Bridge to AASHTO & ACI Codes
۱۴۱ Design of Anchor Reinforcement
۱۴۲ Design of Blast Resistant Buildings in Petrochemical Facilities
۱۴۳ Design of Buildings for Wind- A Guide for ASCE 7-10 Standard Users and Designers of Special Structures_ 2nd Edition
۱۴۴ Design of Composite Beams using Precast Concrete Slabs
۱۴۵ Design of Concrete Buildings for Earthquake and Wind Forces – UBC 1997
۱۴۶ Design of Concrete Structures
۱۴۷ Design of Concrete Structures – 14th Edition
۱۴۸ Design Of Concrete Structures – Prof. Dhrubajyoti Sen
۱۴۹ Design Of Foundations For Dynamic Loads
۱۵۰ Design of Hydraulic Structures.pptx
۱۵۱ Design of Liquid – Containing Concrete Structures foe Earthquake force
۱۵۲ Design of Liquid Containing Concrete Structures under Earthquake Forces DLCCSEF
۱۵۳ Design of Liquid-containing Concrete Structures for Earthquake Forces
۱۵۴ Design of Marine Structures
۱۵۵ Design Of Modern Highrise Reinforced Concrete Structures
۱۵۶ Design of Offshore Concrete Structures
۱۵۷ Design Of Pile Foundations Following Eurocode 7
۱۵۸ Design of Prestressed Concrete
۱۵۹ Design of Prestressed Concrete Flat Slabs
۱۶۰ Design of RC as per ACI 318
۱۶۱ Design of Reinforced Concrete – ACI 318-11
۱۶۲ Design Of Reinforced Concrete Columns Under Centric Load According To Eurocode 2
۱۶۳ Design of Reinforced Concrete Foundations by PC Varghese
۱۶۴ Design of Reinforced Concrete Structure – Volume 1 – DR. Mashhour A. Ghoneim
۱۶۵ Design of Reinforced Concrete Structure – Volume 2 – DR. Mashhour A. Ghoneim
۱۶۶ Design of Reinforced Concrete Structure – Volume 3 – DR. Mashhour A. Ghoneim
۱۶۷ Design of Reinforced Concrete Structures – M L Gambhir 2008
۱۶۸ Design Of Reinforced Flat Slabs To BS 8110 (CIRIA 110)
۱۶۹ Design Of Reinforced Masonry Structures
۱۷۰ Design of Small Dams, 1987
۱۷۱ Design of Structural Elements
۱۷۲ Design of Structural Elements
۱۷۳ Design of Structures with Yeild Lines
۱۷۴ Design of Timber Structures According to EC 5
۱۷۵ Design Oriented Analysis of Structures – A Unified Approach
۱۷۶ Design recommendation for Composite Steel Framed Building in Fire
۱۷۷ Design Sensitivity Analysis of Structural Systems
۱۷۸ Design Table for Water-Retaining Structures
۱۷۹ Design, Production and Placement of Self-Consolidating
۱۸۰ Designed & Detailed – BS 8110
۱۸۱ Designed & Detailed to BS 8110
۱۸۲ Designing Floor Slabs on Grade
۱۸۳ Development of Nondistructive Methods for Measurement of Slab Thickness and Madulus of Rupture in Concrete Pavements
۱۸۴ Direct Methods for Sparse Linear Systems
۱۸۵ Displacement-Based Seismic Design of Structures
۱۸۶ Durability Design of Concrete Structures
۱۸۷ Durability Design Of Concrete Structures – Part 1 Analysis Fundamentals
۱۸۸ Durability Of Engineering Structures
۱۸۹ Dynamic Response
۱۹۰ Dynamics in the Practice of Structural Design – Sircovich Sarr
۱۹۱ Dynamics of Thin Walled Elastic Bodies.djvu
۱۹۲ Economic Concrete Frame Elements
۱۹۳ Economic Concrete Frame Elements to Eurocode 2
۱۹۴ Economic Long Span Concrete Floor Slabs
۱۹۵ Elastic Foundations
۱۹۶ Elastic Stability of Solids and Structures
۱۹۷ Elastic Stability of Solids and Structures (2)
۱۹۸ Elasticity
۱۹۹ Elasticity in Engineering Mechanics
۲۰۰ Elasticity, J. R. Barber.djvu
۲۰۱ Elasto Plastic and Damage Analysis of Plates and Shells
۲۰۲ Elementary Behaviour of Composite Steel and Concrete Structural Members, Deric Oehlers, Mark A. Bradford
۲۰۳ Elementary Theory of Elastic Plates
۲۰۴ Elements of the theory of structures – Jacques
۲۰۵ Energy Simulation in Building Design
۲۰۶ Energy Theorems and Structural Analysis
۲۰۷ Engineers -a History Of Engineering And Structural Design
۲۰۸ Equivalent Frame Analysis for Slab Design
۲۰۹ Eurocode 2 – Design of Concrete Structures
۲۱۰ EuroCode 2 Commentary
۲۱۱ Eurocode 2 Worked Examples
۲۱۲ Eurocode 8 – Seismic Design of Buildings – Worked Examples
۲۱۳ Eurocode 8 – Seismic Design of Buildings Worked examples
۲۱۴ Eurocodes Background & Applications – Structural Fire Design
۲۱۵ European Design Guide for Tensile Surface Structures
۲۱۶ Evaluation of Longitudinal Joint Tie Bar System
۲۱۷ Exact Analysis of Biperiodic structures
۲۱۸ Exact Solution for Buckling of Structural Members
۲۱۹ Experiment and Calculation of Reinforced Concrete at Elevated Temperatures
۲۲۰ Explosion-Resistant Buildings
۲۲۱ Explosion-Resistant Buildings
۲۲۲ Factory Pipe Rack Foundation Hand Calculation and SAP2000
۲۲۳ Failures In Concrete Structures
۲۲۴ Failures In Concrete Structures Span-depth Ratios For One-way Members Based On Aci 318 Deflection Limits
۲۲۵ Fatigue Design of Components, Gary Marquis & J. Solin
۲۲۶ Fatigue of Structures and Materials
۲۲۷ Fatigue Testing and Analysis
۲۲۸ Finite Element Analysis in Beam to Beam Contact
۲۲۹ Finite Element Design of Concrete
۲۳۰ Finite Element for Engineers
۲۳۱ Finite Element Method
۲۳۲ Finite element modeling of the consolidation behavior of multi-column
۲۳۳ Finite Element Structural Analysis On An Excel Spreadsheet
۲۳۴ Fire Safety Engineering
۲۳۵ Flextural and Tensile Properties of Thin very High Strenth Fiber Reinfoced Concrete Panels
۲۳۶ Flexural Anchorage
۲۳۷ Floating Structures – A Guide for  Design and Analysis vol 2
۲۳۸ Floating Structures, A Guide for  Design and Analysis
۲۳۹ Footings
۲۴۰ Foundation Design For The Burj Dubai – The World’s Tallest Building
۲۴۱ FRACOD Manual V22
۲۴۲ FRP Composites for Reinforced and Prestressed Concrete Structures
۲۴۳ Fundamentals Of Building Construction
۲۴۴ Fundamentals of Reinforced Concrete Design
۲۴۵ Fundamentals of Structural Analysis
۲۴۶ Fundamentals of Structural Analysis – 3rd Edition – Solution Manual
۲۴۷ Fundamentals of Structural Engineering
۲۴۸ Fundamentals of Structural Mechanics
۲۴۹ Fundamentals of Structural Stability
۲۵۰ Glass Fiber Reinforced Polymer Dowel Bar Evaluation
۲۵۱ Global Structural Analysis of Buildings
۲۵۲ Global Structural Analysis of Buildings
۲۵۳ Graded Examples in Reinforced Concrete Design dias
۲۵۴ Graded Examples in Reinforced Concrete Design_3
۲۵۵ Guidance for the Design of Steel-Fiber-Reinforced Concrete
۲۵۶ Guide for the Design and Construction of Concrete Parking Lots
۲۵۷ Guide to the Design and Construction of Reinforced Concrete Flat Slabs
۲۵۸ Guidelines for Seismic Evaluation and Design of Petrochemical Facilities
۲۵۹ Handbook 1 – Timber Structures
۲۶۰ Handbook for Blast Resistant Design of Buildings
۲۶۱ Handbook of Structural Engineering
۲۶۲ Handbook of Thin Plate Buckling and Postbuckling
۲۶۳ Handbook on Concrete Reinforcement and Detailing
۲۶۴ Hollow Sections In Structural Applications
۲۶۵ How to Design Concrete Buildings to Satisfy Disproportionate Collapse Requirements
۲۶۶ How to Design Concrete Structures using Eurocode 2
۲۶۷ How to Design Concrete Structures using Eurocode 2 (2)
۲۶۸ Hybrid Solutions for Tall Buildings
۲۶۹ Hydrostatically Loaded Structures
۲۷۰ ICE Manual Of Structural Design – Buildings
۲۷۱ Inelastic Analys of Structures
۲۷۲ Integrated Materials and Construction Practices for Concrete Pavement
۲۷۳ interaction curves
۲۷۴ Introduction to Boundary Elements
۲۷۵ Introduction to Civil Engineering Systems
۲۷۶ Introduction to SACS
۲۷۷ Introduction to Structural Aluminium Design
۲۷۸ Inverse Problems in Vibration
۲۷۹ lanczos-variational
۲۸۰ Lateral movements in composite high-rise buildings under Seismic Action
۲۸۱ Lifetime-oriented Structural Design Concepts
۲۸۲ Limit State of Materials and Structures
۲۸۳ Linear & Nonlinear Structural Mechanics
۲۸۴ Linear and Nonlinear Finite  Strip Analysis of Bridges
۲۸۵ Linking Models and Experiments
۲۸۶ Load and Resistance Factor Design By Theodore V. Galambos
۲۸۷ Manual for Design and Detailings of Reinforced Concrete to Code of Practice for Structural Use of Concrete
۲۸۸ Manual For The Design Of Building Structures To Eurocode 1 And Basis Of Structural Design
۲۸۹ Manual For The Design Of Concrete Building Structures To Eurocode 2
۲۹۰ Manual for the design of concrete building structures to Eurocode 2
۲۹۱ Manual for the design of concrete building structures to Eurocode 2 (amended September 2007, March 2008, March and August 2009 and May 2010)
۲۹۲ Manual for the design of reinforced concrete building structure 2002
۲۹۳ Manual for the design of reinforced concrete building structures
۲۹۴ Manual For The Seismic Design Of Steel And Concrete Buildings To Eurocode 8
۲۹۵ Manual of Design Reinforcement Structures
۲۹۶ Marek+Kubik+report
۲۹۷ MARINE STRUCTURAL DESIGN
۲۹۸ Masonry Design and Detailing
۲۹۹ Masonry Structural Design
۳۰۰ Materials and Joints in Timber Structures
۳۰۱ Mathematical Elasticity
۳۰۲ Matrix Analysis of Framed Structure
۳۰۳ Matrix Analysis of Structures
۳۰۴ Matrix Method
۳۰۵ Matrix_Structural_Analysis
۳۰۶ McKenzie – Examples in Structural Analysis
۳۰۷ Mechanics of Structural Elements
۳۰۸ Mechanics of Structures Variational and Computational Methods
۳۰۹ Mechanics_Analysis_Composite_Materials
۳۱۰ Methods of Structural Analysis
۳۱۱ Minimum Reinforcement in Concrete Members
۳۱۲ Modal Analysis
۳۱۳ Modal pushover analysis symmetric symmetric and unsymmetric plan buildings
۳۱۴ Modeling Complex Engineering Structures
۳۱۵ Modeling Complex Structures
۳۱۶ Modeling of Creep for Structural Analysis
۳۱۷ Modeling the Effects of Soil-Structure Interaction on a Tall Building Bearing on a Mat Foundation
۳۱۸ Modelling and Analysis of Infilled Frame Structures Under Seismic Loads
۳۱۹ Modelling of creep of Structural Analysis
۳۲۰ Modern Experimental Stress Analysis
۳۲۱ Modern Experimental Stress Analysis (2)
۳۲۲ Modern Prestressed Concrete – Design Principles And Construction Methods
۳۲۳ Modern Protective Structures
۳۲۴ Monitoring and Assessment of Structures
۳۲۵ Multi-scale Modeling of Structural Concrete
۳۲۶ Non- Destructive
۳۲۷ Nonlinear Analysis of Structures
۳۲۸ Nonlinear Earthquake Response Analysis of Reinforced Concrete Buildings
۳۲۹ Nonlinear Structural Analysis For Seismic Design
۳۳۰ Nonlinear Structural Engineering
۳۳۱ Nonlinear Theory of Shallow Shells, I.I.Vorovich
۳۳۲ Numerical Analyses of Cable Roof Structures
۳۳۳ Numerical Modeling and Ecperimental Investigation of the Local Hydrology of a Porus Concrete Site
۳۳۴ Numerical Structural Analysis
۳۳۵ Offshore Structure Modeling
۳۳۶ Offshore Structures – Analysis and Design
۳۳۷ Optimal Structural Analysis
۳۳۸ Optimum Location of Shear Wall in Tall Buildings
۳۳۹ Parking Structure
۳۴۰ PCI Connections Manual (Design Guide)
۳۴۱ Performance Assessment Of Shear-Critical Reinforced Concrete Plane Frames
۳۴۲ Performance Based Evaluation of Shear Walled RCC Building by Pushover Analysis
۳۴۳ Performance Based Seismic Evaluation of Icon Hotel in Dubai
۳۴۴ Performance of Lap Splices in Large Scale Column
۳۴۵ Performance-Based Design of Structural Steel for Fire Conditions
۳۴۶ Performance-Based Seismic Design Code for Buildings in Japan
۳۴۷ Piled Raft Foundations for Tall Buildings
۳۴۸ Plastic Analysis
۳۴۹ Plastic Analysis (2)
۳۵۰ Plastic Design of Frames
۳۵۱ Plastic Design of Frames (2)
۳۵۲ Plasticity – Mathematical Theory and Numerical Analysis (Interdisciplinary Applied Mathematics
۳۵۳ Plasticity in Reinforced Concrete
۳۵۴ Plasticity Theory
۳۵۵ Portal Frames.ppt
۳۵۶ Practical guide to structural robustness and disproportionate collapse in building
۳۵۷ Practical Stress Analysis in Engineering Design 3rd Ed
۳۵۸ Practical Yield Line Design
۳۵۹ Practical yield line Design (2)
۳۶۰ Practitioners Guide to Finite Element Modelling of Reinforced Concrete Structures
۳۶۱ Precast Concrete Frame Buildings – Design Guide
۳۶۲ Prediction camber deflection and prestress losses in prestressed concrete members
۳۶۳ Preliminary Design of a 20-story Reinforced Concrete Building
۳۶۴ Pressure Vessel Design Manual 3rd Edition
۳۶۵ Prestress Losses in Prestressed Bride Girders Cast with Self Consolidating Concrete
۳۶۶ Prestress Manual for inspectors
۳۶۷ Prestressed Concrete A Fundamental Approach
۳۶۸ Principles of Reinforced Concrete
۳۶۹ Principles of Reinforced Concrete Design
۳۷۰ Principles of Structural Design
۳۷۱ Principles of Structural Stability Theory (1974)
۳۷۲ Programming the Dynamics Analysis of Structures
۳۷۳ Progressive Collapse Resistance of Axially-Restrained Frame Beams
۳۷۴ Punching Shear Calculation
۳۷۵ Punching Shear in Concrete Slabs
۳۷۶ Punching Strength of Reinforced Concrete Footings
۳۷۷ Push Over Analysis.ppt
۳۷۸ Pushover Analysis
۳۷۹ Pushover Analysis For Performance Based-seismic Design Of Rc Frames With Shear Walls
۳۸۰ Pushover Analysis Of A 19 Story Concrete Shear Wall Building
۳۸۱ RC Beam Column Joint
۳۸۲ Reanalysis of Structures
۳۸۳ Recommendations For The Permissible Stress Design Of Reinforced Concrete Building Structures
۳۸۴ Recommendations For The Permissible Stress Design Of Reinforced Concrete Building Structures (2)
۳۸۵ Recommended LFRD Minimum Flextural Reinforcement Requirements
۳۸۶ Reinforce concrete – Chimney and Towers
۳۸۷ Reinforce Concrete Chimney and Towers
۳۸۸ Reinforced Column Beam Joints.ppt
۳۸۹ Reinforced concrete analysis and design
۳۹۰ Reinforced Concrete Analysis and Design – S S Ray
۳۹۱ Reinforced Concrete Beams, Columns and Frames
۳۹۲ Reinforced concrete deep beams
۳۹۳ Reinforced Concrete Design
۳۹۴ Reinforced Concrete Design – 7th Edition
۳۹۵ Reinforced concrete Design – IS 456-2000
۳۹۶ Reinforced concrete design – limit state –  p c varghese (scanned)
۳۹۷ Reinforced Concrete Design (2)
۳۹۸ Reinforced concrete design a practical approach
۳۹۹ Reinforced concrete Design according to ACI 318-05
۴۰۰ Reinforced Concrete Design by Computer
۴۰۱ Reinforced Concrete Design by Everard and Tanner
۴۰۲ Reinforced Concrete Design by Pillai & Menon
۴۰۳ Reinforced concrete design by Pillai and Menon
۴۰۴ Reinforced Concrete Design by W H MOSLEY
۴۰۵ Reinforced concrete Design guide
۴۰۶ Reinforced Concrete Design Handbook
۴۰۷ Reinforced Concrete Design in accordance to AS3600-2001
۴۰۸ Reinforced Concrete Design Limit State – Varghese P C
۴۰۹ Reinforced Concrete Design Mosley Bungey
۴۱۰ Reinforced Concrete Design of Tall Buildings by Bungale S. Taranath
۴۱۱ Reinforced Concrete Design Theory & Examples – T J MacGINLEY
۴۱۲ Reinforced Concrete Design Theory and Example 3ed
۴۱۳ Reinforced Concrete Design Theory and Examples (2nd Edition)
۴۱۴ Reinforced Concrete Design Theory and Examples (3rd Edition)
۴۱۵ Reinforced Concrete Design Theory and Examples 3Ed
۴۱۶ Reinforced Concrete Design To BS 8110
۴۱۷ Reinforced Concrete Design To BS8110
۴۱۸ Reinforced Concrete Design to Eurocodes Design Theory and Examples, Fourth Edition
۴۱۹ Reinforced Concrete Design, 3rd ed,Leet
۴۲۰ Reinforced Concrete Design-Krishnaraju
۴۲۱ Reinforced Concrete Mechanics and Design – James G MacGregor
۴۲۲ Reinforced Concrete Mechanics and Design 6th Edition by Wight MacGregor
۴۲۳ Reinforced Concrete Slabs – Analysis and Design
۴۲۴ Reinforced Concrete Slabs by Robert Park and William L.Gamble 2000
۴۲۵ Reinforced concrete structures
۴۲۶ Reinforced Concrete Structures – Lecture Note
۴۲۷ Reinforcement Concrete Design with FRP Composites
۴۲۸ Reliability and Optimization of Structural Systems – Assessment, Design and Life-Cycle Performance
۴۲۹ Reliability Based Structural Design
۴۳۰ Residential Cellular Concrete Buildings
۴۳۱ Residual Stress Effects on Fatigue and Fracture Testing and Incorporation of Results Into Design
۴۳۲ Response Spectrum.ppt
۴۳۳ Retrofitting Design of Building Structures
۴۳۴ RFEM4
۴۳۵ Rreinforced Concrete
۴۳۶ Rules of Thumb for Steel Design
۴۳۷ sabook
۴۳۸ SCI Design of Composite Slabs and Beams
۴۳۹ SDI Manual of Construction with Steel Deck
۴۴۰ Seawall Design
۴۴۱ Seismic & Wind Design Of Concrete Buildings
۴۴۲ Seismic Building Systems.ppt
۴۴۳ Seismic Design for Buildings
۴۴۴ Seismic Design of Reinforced and Precast Concrete Buildings By Robert E. Englekirk
۴۴۵ Service Life of Corrosion Damged Reinforced Concrete Bridge Superstructure Elements
۴۴۶ Shear Wall Frame
۴۴۷ Shear Wall Frame Interaction
۴۴۸ Shear Wall Frame Interaction (2)
۴۴۹ Shear Wall Frame.ppt
۴۵۰ Shell Elements
۴۵۱ Shock, Impact and Explosion
۴۵۲ Shore approach 26 years performance of high quality concrete in a marine environment
۴۵۳ Simple Bridge Design Using Prestressed Beams
۴۵۴ Simplified Computations
۴۵۵ Simplified Design – Reinforced Concrete Buildings of Moderate Size and Height
۴۵۶ Simplified Design of Reinforced Concrete Buildings
۴۵۷ Simplified Live Load Distribution Factor Equations
۴۵۸ Simplified Shear Design of Structural COncrete Members
۴۵۹ Simulation Of The Shaking Table Test Of A Seven Story Shear Wall Building
۴۶۰ Slender Column – Sway Frame – ACI 318-08 PCA Notes Design Example 11-2
۴۶۱ Snow and Wind Loading
۴۶۲ Soil–structure interaction in tall buildings by a discrete force method
۴۶۳ Space Grid Structures
۴۶۴ Spar Platforms – Technology And Analysis Methods
۴۶۵ Spreadsheets for Concrete Design BS 8110 and EC2
۴۶۶ Spreadsheets in Structural Design 1995
۴۶۷ Stability and Optimization of Flexible Space Structures
۴۶۸ Stability and Optimization of Structures
۴۶۹ Stability of Buildings
۴۷۰ Stability of Structures
۴۷۱ Stability of Structures Elastic, Inelastic, Fracture, and Damage Theories
۴۷۲ Staggered Truss Framing Systems Using ETABS
۴۷۳ Staircases Structural Analysis and Design
۴۷۴ Standard Handbook of Engineering Calculations
۴۷۵ standard method of detailing structural concrete
۴۷۶ Standard Structural Design of Law Rise Residential Building in Reinforced Concrete Construction
۴۷۷ standard_handbook_of_engineering_calculations
۴۷۸ Static and Dynamic Buckling of Thin-Walled Plate Structures
۴۷۹ Static and Dynamic Response
۴۸۰ Static and Dynamic Response of a Sandsich Structure under Axial Compression
۴۸۱ Statically Indeterminate Structures
۴۸۲ Statics For Dummies
۴۸۳ Steel Strucures in Seismic Zones
۴۸۴ Stochastic Methods in Structural Dynamics
۴۸۵ Strength Design of Anchorage to Concrete
۴۸۶ Strength Design of Anchorage to Concrete (2)
۴۸۷ Strength of Materials (Materials Science and Technologies Series)
۴۸۸ Stress Analysis – Theory, Tutorials and Examples
۴۸۹ Structur Analysis
۴۹۰ Structural Analaysis (3rd Edition)
۴۹۱ Structural Analysis
۴۹۲ Structural Analysis – 6th Edition – SI units – R C Hibbeler
۴۹۳ Structural Analysis – Matthew L Camilleri
۴۹۴ Structural Analysis – R C Hibbeler
۴۹۵ Structural Analysis – R. C. Hibbeler
۴۹۶ Structural Analysis – The Analytical Method
۴۹۷ Structural Analysis (2)
۴۹۸ Structural Analysis and Design of Process Equipment
۴۹۹ Structural Analysis and Design of Tall Buildings
۵۰۰ Structural Analysis and Design of Tall Buildings Steel and Composite Construction
۵۰۱ Structural Analysis Book
۵۰۲ Structural Analysis Hibbler 6th edition
۵۰۳ Structural Analysis In Theory and Practice
۵۰۴ Structural Analysis of Historic Construction
۵۰۵ Structural Analysis of Polymeric Composite Materials
۵۰۶ Structural Analysis of Regular Multi-Storey Buildings
۵۰۷ Structural ANalysis System Installation
۵۰۸ Structural Analysis The Analytical Method
۵۰۹ Structural Analysis, A Unified Classical and Matrix Approach, Ghali
۵۱۰ Structural and Stress Analysis (2nd Edition)
۵۱۱ Structural calculations for Cold formed Building
۵۱۲ Structural Concrete ‘Finite-element analysis for limit-state design’ (465-565)
۵۱۳ Structural Concrete Theory and Design (4th Edition)
۵۱۴ Structural Connections Precast Concrete Building
۵۱۵ Structural Damping – Applications in Seismic Response Modification
۵۱۶ Structural Design Guide To the AISC (LRFD) Specification for Buildings
۵۱۷ Structural Design in Woood
۵۱۸ Structural Design of Masonry
۵۱۹ Structural Design Of Raft Foundation
۵۲۰ Structural Design of Stainless Steel – SCI P291
۵۲۱ Structural Design of Tall Building
۵۲۲ Structural Design Optimization
۵۲۳ Structural Design Report for 3 Storey Building
۵۲۴ Structural Detailing
۵۲۵ Structural Detailing in Concrete – Civilax.com
۵۲۶ Structural Details In Concrete
۵۲۷ Structural Elements Design Manual
۵۲۸ Structural Elements Design Manual Working with Eurocodes
۵۲۹ Structural Elements for Architects and Builders
۵۳۰ Structural Engineering Analysis and Design
۵۳۱ Structural Engineering of Transmission Lines
۵۳۲ Structural Engineering Reference Manual
۵۳۳ Structural Fire Design
۵۳۴ Structural Foundation Designers Manual
۵۳۵ Structural Foundation Designers Manual
۵۳۶ Structural Health Monitoring
۵۳۷ Structural Health Monitoring with Piezoelectric Wafer Active Sensors
۵۳۸ Structural Impact
۵۳۹ Structural Impact (2)
۵۴۰ Structural Impact Of Construction Loads
۵۴۱ Structural Mechanics
۵۴۲ Structural Mechanics- Graph and Matric Method
۵۴۳ Structural Merphology
۵۴۴ Structural Modeling And Analysis
۵۴۵ Structural Modeling and Experimental Techniques
۵۴۶ Structural Optimization
۵۴۷ Structural Optimization With Uncertainties
۵۴۸ Structural Optimization with Uncertainties
۵۴۹ Structural Plasticity – Limit, Shakedown and Dynamic Plastic Analyses of Structures
۵۵۰ Structural Scheme Design Guide – Arup
۵۵۱ Structural Sensitivity Analysis and Optimization
۵۵۲ Structural Stability of Columns and Plates – N.G.R.Iyenger
۵۵۳ Structural Steel Drafting and Design (2nd Edition)
۵۵۴ Structural Stress Analysis
۵۵۵ Structural System for Tall Buildings
۵۵۶ Structural Systems Behaviour and Design
۵۵۷ Structural Timber Design
۵۵۸ Structural_Analysis
۵۵۹ Structural_analysis (2)
۵۶۰ Structural_Analysis_7-ed.book
۵۶۱ Structural_Engineers_Professio
۵۶۲ Structural-Analysis
۵۶۳ StructuralAnalysis.ppt
۵۶۴ Structure and Fabric – Part 1 7th Ed
۵۶۵ Structures For Nuclear Facilities
۵۶۶ Structures for Nuclear Facilities Analysis, Design, and Construction
۵۶۷ Structures Subjected to Repeated Loading – R. Narayanan
۵۶۸ Strut and Tie Model
۵۶۹ Strut and Tie Modelling
۵۷۰ Strut-and-tie modelling of reinforced concrete pile-caps
۵۷۱ Stud Welding of Shear Connectors on Steel Bridges
۵۷۲ Study on High-rise Structure with Oblique Columns by ETABS, SAP2000, MIDASGEN and SATWE
۵۷۳ Summation Theorems In Structural Stability
۵۷۴ Tall Building Full
۵۷۵ Tall Building Structures
۵۷۶ Tall Building Structures (2)
۵۷۷ Tall Building Structures-S Taranath
۵۷۸ Tall Buildings
۵۷۹ Tall Buildings Initiative
۵۸۰ Tension Structures Form and Behavior
۵۸۱ The (Wood) Span Book 2004 Edition
۵۸۲ The ACI Dealing Certificat
۵۸۳ The Analysis of Cable & Catenary Structures
۵۸۴ The Analysis Of Stress And Deformation
۵۸۵ The Art of Resisting Extreme Natural Forces
۵۸۶ The Boundary Element Method in Engineering
۵۸۷ The Construction of New Buildings Behind Historic Facades
۵۸۸ the design life of structures
۵۸۹ The Design of Prestressed Concrete Bridges
۵۹۰ The Design of Tall Buildings
۵۹۱ The Equivalent Frame Analysis for Reinforced Concrete Slabs
۵۹۲ The History of the Theory of Structures
۵۹۳ The History of the Theory of Structures From Arch Analysis to Computational Mechanics
۵۹۴ The International Handbook of FRP Composites in Civil Engineering
۵۹۵ The Nature of Windstorm and Wind Induced Damages
۵۹۶ The Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Buildings with Masonary Infill walls
۵۹۷ The Stability of Elastic Equilibrium
۵۹۸ The Stability of the Elastic Equlibrium
۵۹۹ The Tall Buildings Initiative
۶۰۰ The Tensioned Fabric Roof
۶۰۱ The_Design of Water Retaining Structures
۶۰۲ TheFinElementMethodpracticalcourse_muya
۶۰۳ Theories and Applications of Plate Analysis by Rudolph Szilard
۶۰۴ Theory and Analysis of Nonlinear Framed Structures
۶۰۵ Theory of Arched Structures
۶۰۶ THEORY OF INDETERMINATE STRUCTURES
۶۰۷ Theory Of Nonlinear Structural Analysis
۶۰۸ Theory of Plasticity and Limit Design of Plates
۶۰۹ Theory of Structures
۶۱۰ Theory of Structures
۶۱۱ Thin Plates and Shells – Theory, Analysis and Applications
۶۱۲ Thin-Walled Structures with Structural Imperfections
۶۱۳ Three Dimensional Static Analysis of Structures
۶۱۴ Three Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structure
۶۱۵ Thumbs.db
۶۱۶ Tilt Up Concrete Buildings – Design Guide
۶۱۷ Timber Research and Development Association, Institution of Structural Engineers Manual for the design of timber building structures to Eurocode 5 2007
۶۱۸ Time Effects in Concrete Structures -R.Gilbert
۶۱۹ Time Saving Concrete Structure – Two Way Post Tension Design
۶۲۰ Time Saving Design Aids – Columns
۶۲۱ Torsion of Circular Section
۶۲۲ Tower foundation design
۶۲۳ UBC Checklist
۶۲۴ Ultimate limit state design of concrete structures – A new approach
۶۲۵ Understanding Structural Analysis
۶۲۶ Using Spreadsheets and VBA for Teaching Civil Engineering Concepts
۶۲۷ Validation and Prectical Procedure for Vibration Evaluation of Tendons
۶۲۸ Validation of Prestressed Concrete I beam Deflection and Camber Estimates
۶۲۹ Verification of Strut and Tie Method
۶۳۰ Vibration Analysis with Matlab
۶۳۱ Vibration of Buildings to Wind and Earthquake Loads – T.Balendra
۶۳۲ Vibration of Mindlin Plates
۶۳۳ Vibration of Shells
۶۳۴ Widespan Roof Structures
۶۳۵ Wind and Earthquake Resistant Building
۶۳۶ Wind Effect on Structures
۶۳۷ Wind Effects on Buildings and Design of Wind Sensitive Structures
۶۳۸ Wind Effects on Buildings and Design of Wind-Sensitive Structures
۶۳۹ Wind Loading of Structures
۶۴۰ Wind Loading Structures
۶۴۱ Wind Loads for Petrochemical and Other Industrial Facilities
۶۴۲ Worked Example to Eurocode 2 Vol. 1
۶۴۳ Worked Examples According to EN1993-1-3 Eurocode 3
۶۴۴ Worked Examples for the Design of Concrete Buildings
۶۴۵ Worked Examples for the Design of Concrete Buildings
۶۴۶ Worked Examples for the Design of Concrete Buildings_1
۶۴۷ Worked Examples to EC2
۶۴۸ Worked examples  in EC3 and EC4

جهت دانلود به لینک زیر مرجعه فرمایید

مجموعه بروز شده کتابخانه مجازی آنالیز و طراحی سازه ها (ویرایش۲۰۱۸)

 

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید