کتابخانه مجازی سازه های فولادی

4
642
کتابخانه مجازی سازه های فولادی

مجموعه حاضر کتابخانه مجازی سازه های فولادی شامل کتابهای تئوری، راهنماها و هندبوکهای مربوطه است. این مجموعه شامل ۲۷۹ عنوان کتاب به شرح ذیل می باشد. مجموعه حاضر برای کاربران ویژه در دسترس می باشد.

۱ A Comendium of Steel References for the Design Office
۲ Advancces in Steel Structures
۳ Advanced Analysis And Design of Spatial Structures
۴ Advanced Analysis and Design of Steel Frames
۵ Advanced Steel Structures – Fire and Fatigue Design
۶ Advances in Steel Structures
۷ AISC Design Examples v14
۸ AISC Design Examples
۹ AISC NISD Detailing for Steel Construction (2nd Edition)
۱۰ AISC Steel Construction Manual
۱۱ Analysis and design of plated structures
۱۲ Anchor Bolt Design
۱۳ anchorage strength and behavior of headed bars in
۱۴ Applied Plastic Design In Steel
۱۵ Applied Structural Steel Design
۱۶ Architects Guide to Stainless Steel
۱۷ ASCE 48-11 Steel Transmission Pole Structures
۱۸ Assessment and Refurbishment of Steel Structures
۱۹ Assessment of Existing Steel Structures
۲۰ Australian Steel Detailers Handbook
۲۱ Base Plate and Anchor Rod Design
۲۲ Best Practices in Steel – Industrial Buildings
۲۳ Best Practices in Steel – Residential
۲۴ Best Practices in Steel Construction – Commercial Building
۲۵ Blast and Progressive Collapse
۲۶ BSI Erection Manual
۲۷ Buckling of Steel Shells European Recommendations
۲۸ Builders Guide Residential Steel Floors
۲۹ Building with Steel – Details Principles Examples
۳۰ Calculation of the Fire Resestance of Centrally Loaded Composite Steel-Concrete Columns Exposed to the Standard Fire
۳۱ Cold Form Steel in Residential Construction
۳۲ Cold-Formed Steel Design
۳۳ Cold-Formed Steel Structures to the AISI Specification
۳۴ Cold-Formed Steel Structures
۳۵ Coled Formed Steel Design
۳۶ Commentary and Worked Examples to EN 1993-1-1 (Material Toughness and Through Thickness Properties)
۳۷ Commentary and Worked Examples to EN 1993-1-5 (Plated Structural Elements)
۳۸ Commentary and Worked Examples to EN 1993-1-5 Plated structural elements
۳۹ Comparison of the Design of a Portal frame
۴۰ Composite Construction
۴۱ Composite Slabs and Beams using Steel Decking; Best Practice for Design and Construction (Revised Edition)
۴۲ Composite Structures of Steel and Concrete (Volume 1)
۴۳ Composite Structures of Steel and Concrete – Beams, Slabs, Columns, and Frames for Buildings (3rd Edition)
۴۴ Composite Truss Example
۴۵ Connection Design
۴۶ Connections in Steel 6 (Proceedings of the Sixth International Workshop)
۴۷ Connections in Steel
۴۸ Construction Management of Steel Construction – Sheduling Estimating Modules
۴۹ Construction Management of Steel Construction
۵۰ Construction Métallique (Volume 10)
۵۱ Continental Steel
۵۲ Cost Effective Steel Bridge Design
۵۳ Courtyard Canopy Design
۵۴ Deck Design Guide by SDI Steel Deck Institute
۵۵ Design and Construction of Roofs of StainlessS teel Sheet
۵۶ Design for Construction
۵۷ Design guide for SHS concrete filled columns
۵۸ Design guide for Wind loads on Unclad Framed Building Structures During Construction
۵۹ Design Manual on the European Recommendations for the Fire Safety of Steel Structures
۶۰ Design of 5m Steel Framed Houses
۶۱ Design of Beam Column
۶۲ Design of Composite Slabs and Beams with Steel Decking
۶۳ Design of Corriguteed Sheet
۶۴ Design of Curved Steel
۶۵ Design of FRP and Steel Plated RC Structures
۶۶ Design of Hydraulic Steel Structures
۶۷ Design of Members Subject to Combined Bending
۶۸ Design of Portal Frame Buildings
۶۹ Design of Retractable Steel Dome
۷۰ Design of Semi-Continuous Braced Frames
۷۱ Design of SHS Welded Joints
۷۲ Design of Single Span Portal Frames to BS 5950
۷۳ Design of Steel Buildings without Fire Protection
۷۴ Design of Steel Portal Frames for Europe
۷۵ Design of Steel Structures (3rd Edition)
۷۶ Design of Steel Structures – Eutocode 3 General Rules and Rules for Building
۷۷ Design of steel structures – Joints
۷۸ Design of Steel Structures I (Web Course)
۷۹ Design of Steel Structures II (Web Course)
۸۰ Design of Steel Structures
۸۱ Design of Structural Connections to Eurocode 3
۸۲ Design of Structures with Steel Roof Trusses
۸۳ Design of Tension Members
۸۴ Design Rules for Lateral Torsional Buckling of Channel Section
۸۵ Design Steel Your Way II = Efficient Analysis for Steel Design using the 2005 AISC Specification
۸۶ Design with Structural Steel – A Guide for Architects (2nd Edition)
۸۷ Designing Complex Systems
۸۸ Designing Steel Structures for Fire Safety
۸۹ Detailing for Steel Costruction (2nd Edition)
۹۰ Ductility of Seismic Resistant Steel Structures
۹۱ Earth Resistant Steel Structures
۹۲ EC2 and BS8110 Compared
۹۳ Engineering Structural Welding
۹۴ ESAB Glossary of Technical Terms
۹۵ ESDEP Course Master Steel
۹۶ Eurocode 3-Worked Examples For The Design of Steel Structures
۹۷ European Recommendations for Bolted Connections with Injection Bolts
۹۸ European Recommendations for Sound Insulation in Multi-Storey Buildings
۹۹ European Recommendations for the Design of Longitunally Stiffened Webs and of Stiffened Compression
۱۰۰ Example Elastic Design of A Single Bay Portal Frame Made of Fabricated Profile
۱۰۱ Extended End-Plate Moment Connections Seismic and Wind Applications
۱۰۲ Fabrication and Welding Engineering
۱۰۳ Fact for Steel Buildings – Earthquakes and Seismic Design
۱۰۴ Fatigue Design of Steel And Composite Structures
۱۰۵ Fatigue Life Analyses of Welded Structures
۱۰۶ Fire Design of Steel Structures
۱۰۷ Fire Resistance
۱۰۸ Guidance Notes on Best Practice in Steel Bridges
۱۰۹ Guide to Design Criteria for Bolted and Riveted Joints
۱۱۰ Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures
۱۱۱ Guide to the Major Amendments in BS5950
۱۱۲ Gulde for the Design and Construction of Mill Buildings
۱۱۳ Hancock Cold-Formed Steel Structures to the AISI Specification
۱۱۴ Handbook of strcutural steel Connection Design and Detail_Akbar R Tamboli
۱۱۵ Handbook of Structural Engineering
۱۱۶ Handbook Of Structural Steel Connection Design And Details
۱۱۷ HandBook of Structural SteelWork (3rd Edition)
۱۱۸ Handbook of Structural Steelwork (4th Edition)
۱۱۹ High Strength Bolting
۱۲۰ Hollow Section Joint
۱۲۱ Hollow Structural Sections, Connections and Trusses
۱۲۲ Hybrid Wood and Steel Detailing Guide
۱۲۳ Influence of joint eccentricity and rigidity on the load capacity of a space truss sub-assemblage
۱۲۴ Inspection for Steel Structure at Fabrication Plant
۱۲۵ Instructor Solutions-Steel Design (5th Edition)
۱۲۶ International Colloquium Stability and Ductility of Steel Structures V1
۱۲۷ International Colloquium Stability and Ductility of Steel Structures V2
۱۲۸ Introduction to the Economic of Structural Steelwork
۱۲۹ Joints in Steel Construction – Composite Connections
۱۳۰ Joints in Steel Construction – Moment
۱۳۱ Joints in Steel Construction – Simple Connections
۱۳۲ Joints in Steel Construction- Composite
۱۳۳ l Steel Section Tables
۱۳۴ Lack of Fit in Steel Structures
۱۳۵ Lateral Load Distribution for Steel Beams Supporting and FRP Panel
۱۳۶ Lateral Torsional Buckling of I-beams
۱۳۷ Law Rise Building System
۱۳۸ Lifetime Estimation of Welded Joints
۱۳۹ Light-Weight Steel and Aluminium Structures
۱۴۰ Lightweight Steel Framing Architectural Design Guide
۱۴۱ Limit State Design of Structural Steelwork (2nd Edition)
۱۴۲ Limit State of the Plate Element of Steel Structures
۱۴۳ Limit States Design in Structural Steel (7th Edition)
۱۴۴ Loads on Industrial Buildings
۱۴۵ Low Rise Office Building Design Aid
۱۴۶ Low-RiseResidentialConstructionDetails
۱۴۷ LRFD Steel Design Example Problems Handout
۱۴۸ LRFD Steel Girder SuperStructure Design Example
۱۴۹ Manual for the Design of Steelwork Building Structures to Eurocode 3 October 2010
۱۵۰ Manual of Steel Construction Load and Resistance Factor Design
۱۵۱ Manual on Stabily of Steel-Structures
۱۵۲ Metal Building Systems
۱۵۳ Method Statement for Installation of Steel Structure
۱۵۴ Moment and Reactions for Recatangular Plates
۱۵۵ Multifunctional Metallic Hollow Sphere Structures
۱۵۶ National Structural Steelwork Specification
۱۵۷ Pedestal, Base Plate and Anchor Bolt Design
۱۵۸ Performance Based Design of Structural Steel for Fire Conditions
۱۵۹ Plastic Analysis and Design of Steel Structures
۱۶۰ Plastic Design to BS 5950
۱۶۱ Plates – Steel Structure Design
۱۶۲ Portal Frame – Eves Moment Connection
۱۶۳ Preliminary European Recommendations for Sandwich Panels part I-Design
۱۶۴ Recommendations for Seismic Design of Hybrid Coupled Walls
۱۶۵ Recommendations for the Fatigue Design of Steel Structures
۱۶۶ Residual Stress Effects on Fatigue and Fracture Testing and Incorporation of Results Into Design
۱۶۷ Rules of Thumb for Steel Design
۱۶۸ SCI P201 HandBook of Structural Steel Work (4th Edition)
۱۶۹ SCI P202 Steelwork Design Guide to BS-5950-1 (7th Edition)
۱۷۰ SCI P213 Joints In Steel Construction – Composite Connection
۱۷۱ SHS Design to BS 5950 Part 1
۱۷۲ SHS Joints Worked Example
۱۷۳ SHS welding
۱۷۴ SISC Steel Office Building Design Case Study
۱۷۵ Solutions to Design of Weldments
۱۷۶ Specification for Structural Steel Buildings
۱۷۷ Stability Design of Steel Buildings
۱۷۸ Stability Problems of Steel Structures
۱۷۹ Stailnless Steels for Design Engineers
۱۸۰ Stainless Steels – Properties, How to Weld Them, Where to Use Them
۱۸۱ Steel Bridge Bearing Design And Detailing Guidelines
۱۸۲ Steel Bridge Bearing Selection and Design Guide
۱۸۳ Steel Bridge Construction – Myths and Realities
۱۸۴ Steel Building Design Worked Examples For Students In Accordance With Eurocodes And The Uk National Annexes
۱۸۵ Steel Buildings in Europe – Multi Storey buildings
۱۸۶ Steel Buildings in Europe – Single Storey Steel Buildings (Moment Connections)
۱۸۷ Steel Buildings in Europe – Single Storey Steel Buildings (Simple Connections)
۱۸۸ Steel Buildings
۱۸۹ Steel Calculation
۱۹۰ Steel Design (4th Edition) by William T Segui Solution Manual
۱۹۱ Steel Design (5th Edition) by William T Segui
۱۹۲ Steel Design by William T Segui
۱۹۳ Steel Design Example
۱۹۴ Steel Design Examples
۱۹۵ Steel Design Vol 1 – EL-Sayed Bahaa Machaly
۱۹۶ Steel Design Vol 2 – EL-Sayed Bahaa Machaly
۱۹۷ Steel Design Vol 3 – EL-Sayed Bahaa Machaly
۱۹۸ Steel Design
۱۹۹ Steel Designers Handbook
۲۰۰ Steel Designers Manual (5th Edition)
۲۰۱ Steel Designers Manual (6th Edition)
۲۰۲ Steel Designers Manual
۲۰۳ Steel Detailers Manual
۲۰۴ Steel Detailingbin CAD Format
۲۰۵ Steel Frame Design
۲۰۶ Steel Heat Treatment Metallurgy and Technologies
۲۰۷ Steel in Multi-Storey Residential Buildings
۲۰۸ Steel Members Design
۲۰۹ Steel Penstocks (2nd Edition)
۲۱۰ Steel Plated Structures
۲۱۱ Steel shear Wall Design
۲۱۲ Steel Space Frames
۲۱۳ Steel Structure Engineering & Design
۲۱۴ Steel Structures – Behavior and LRFD
۲۱۵ Steel Structures – Design and Behavior
۲۱۶ Steel Structures – Practical Design Studies
۲۱۷ Steel Structures Design and Behavior (5th Edition)
۲۱۸ Steel Structures Design using FEM
۲۱۹ Steel Structures Design
۲۲۰ Steel Structures in Seismic Zone
۲۲۱ Steel Structures
۲۲۲ Steel Studs – Technical Informations
۲۲۳ Steel Tips – Design of Reduced Beam Section (RBS) Moment Frame Connection
۲۲۴ Steel Tips – Seismic Design of Bolted Steel Moment-Resisting Frames
۲۲۵ Steel Work Connections
۲۲۶ Steel work design guide to BS5950-1 2000
۲۲۷ Steels Microstructure and Properties
۲۲۸ Steelwork Corrosion Control
۲۲۹ Steelwork Design Guide to BS 5950 Part 1-1990 (Worked Examples)
۲۳۰ Steelwork Design Guide to BS 5950-1 2000 (6th Edition)
۲۳۱ Steelwork Design Guide to BS5950-1 2000 (7th Edition)
۲۳۲ Structural Analysis and Design of Tall Buildings Steel and Composite Construction
۲۳۳ Structural Calculations with MasterSeries 1
۲۳۴ Structural Canlulations with MasterSeries 2
۲۳۵ Structural Design of Steel Work
۲۳۶ Structural Design og Ground Canopy Structural
۲۳۷ Structural Members and Frames
۲۳۸ Structural Stability of Steel Concepts and Applications for Structural Engineers
۲۳۹ Structural Steel Design & Construction
۲۴۰ Structural Steel Design (5th Edition)
۲۴۱ Structural Steel Design – A Practice Oriented Approach
۲۴۲ Structural Steel Design by Joseph E Bowles
۲۴۳ Structural Steel Design Solved Examples
۲۴۴ Structural Steel Designer’s Handbook
۲۴۵ Structural Steel Sections
۲۴۶ Structural Steel Work Connections
۲۴۷ Structural Steel Work Design to BS5950 (2nd Edition)
۲۴۸ Structural Steelwork – Design to Limit State Theory
۲۴۹ Structural Steelwork Analysis and Design
۲۵۰ Structural Steelwork Connections
۲۵۱ Structural Steelwork
۲۵۲ Structural Steelworks Analysis and Design
۲۵۳ Structural Theory
۲۵۴ Structural Welding Code Reinforcing Steel
۲۵۵ Structure Steel Design Bowles
۲۵۶ Submerged Arc Welding
۲۵۷ The Behavior and Design of Steel Structures to EC3 (4th Edition)
۲۵۸ The Structural Use of Steelwork in Building
۲۵۹ Theory and Problems of Structural Steel Design (Load Resistance Factor Method)
۲۶۰ Thumbs.db
۲۶۱ Tubular Space Trusses With Simple and Reinforced End Flattened Nodes an Overview And Experiments
۲۶۲ Weld Design – Theory and Practice
۲۶۳ Weld Joint
۲۶۴ Welded Design – Theory and Practice
۲۶۵ Welded Joint Design
۲۶۶ Welding Basics
۲۶۷ Welding
۲۶۸ Wood, Concrete, Stone, and Steel Minnesota’s Historic Bridges
۲۶۹ AISC Manual of Steel Construction 13th Edition
۲۷۰ Anchor Bolt Design
۲۷۱ CIDECT Publications for Hollow Section Connection
۲۷۲ Construction with Hollow Steel Section
۲۷۳ Design of Steel Strctures
۲۷۴ Main Gate of Steel Design
۲۷۵ SCI Publications
۲۷۶ Steel Designers Manual – 7th Edition
۲۷۷ Steel Institute Publications
۲۷۸ Steel Members Design
۲۷۹ Steel Tips

برای مشاهده این قسمت باید کاربر ویژه باشید

دسترسی برای اعضائ ویژه مقدور می باشد

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

4 دیدگاه‌ها