کتابخانه مجازی مهندسی آب

3
655
کتابخانه مجازی مهندسی آب
کتابخانه مجازی مهندسی آب

کتابخانه مجازی مهندسی آب

کتابخانه مجازی مهندسی آب شامل ۴۴۷ کتاب در قالب راهنماها، دستنامه، کتاب تئوری و آیین نامه ها  در رسته های هیدرولیک ، مهندسی هیدرولوژی، منابع آب، مهندسی رودخانه و تاسیسات آبی به شرح ذیل ارائه می شود. این مجموعه برای کاربران ویژه در دسترس می باشد

عنوان کتاب نویسنده
۱ ۲۵۰۰ Solved Problems in Fluid Mechanics and Hydraulics (Schaum’s Solved Problem Series)  Jack B. Evett
۲ ۳D Groundwater Modeling with PMWIN (A Simulation System for Modeling Groundwater Flow and Pollution)  Wen Hsing Chiang
۳ A First Course in Fluid Mechanics for Engineers  Buddhi N. Hewakandamby
۴ A Practical Approach to Water Conservation for Commercial and Industrial Facilities  Mohan Seneviratne
۵ A Survey of Numerical Methods for Compressible Fluids  Gary A. Sod
۶ Advanced Dam Engineering for Design, Construction, and Rehabilitation  Robert B. Jansen
۷ Advanced Ocean Modelling (Using Open Source Software)  Jochen K?mpf
۸ Advances in Coastal Modeling  V. C. Lakhan
۹ Advances in Fluid Mechanics VI  M. Rahman
۱۰ Advances in Fluid Mechanics VII  M. Rahman
۱۱ Advances in Fluid Mechanics VIII  M. Rahman
۱۲ Advances in Urban Flood Management  R. Ashley
۱۳ Air Water Flow In Hydralic Structures  Henry T. Falvey
۱۴ Alternatives for Ground Water Cleanup  Committee on Ground Water Cleanup Alternatives
۱۵ American Water Works Association (Water Quality & Treatment Handbook)  Raymond D. Letterman
۱۶ An Introduction to Computational Fluid Dynamics  H. K. Versteeg
۱۷ An Introduction to Computional Fluid Mechanics by Example  Sedat Biringen
۱۸ An Introduction to Fluid Mechanics  Faith A. Morrison
۱۹ An Introduction to the Mechanics of Fluids  C. Truesdell
۲۰ Analysis & Simulation od Fluid Dynamics  Caterina Calgaro
۲۱ Analysis of Water Resource Systems  Ladislav Votruba
۲۲ Ancient Water Technologies  Larry W. Mays
۲۳ Applied Flow and Solute Transport Modeling in Aquifers (Fundamental Principles & Analytical & Numerical Methods)  Vedat Batu
۲۴ Applied Groundwater Modeling (Simulation of Flow and Advective Transport)  Mary P. Anderson
۲۵ Applied Hydrogeology  C. W. Fetter
۲۶ Applied Hydrogeology of Fractured Rocks (First Edition)  B.B.S. Singhal
۲۷ Applied Hydrogeology of Fractured Rocks (Second Edition)  B.B.S. Singhal
۲۸ Applied Hydrology  Ven Te Chow
۲۹ Applied Hydrometeorology  Pukh Raj Rakhecha
۳۰ Basic Coastal Engineering  Robert M. Sorensen
۳۱ Basic Fluid Mechanics and Hydraulic Machines  Zoeb Husain
۳۲ Basics of Fluid Mechanics  Genick Bar Meir
۳۳ Basics of Fluid Mechanics and Introduction to Computational Fluid Dynamics  Titus Petrila
۳۴ Breaking Ocean Waves Geometry Structure and Remote Sensing  Eugene A. Sharkov
۳۵ Breakwaters and Closure Dams  K. d’Angremond
۳۶ Bridge Design Manual  Missouri Department of Transportation (Bridge Division)
۳۷ Buried Flexible Steel Pipe (Design and Structural Analysis)  William R. Whidden
۳۸ Buried Pipe Design  A. P. Moser
۳۹ Canal System Automation Manual1  United States Department of the Interior
۴۰ Canal System Automation Manual2  United States Department of the Interior
۴۱ Canals And  related Structures
۴۲ CAVITATION IN CHUTES AND SPILLWAYS  Henry T. Falvey
۴۳ Chemical and Isotopic Groundwater Hydrology 3rd  Emanuel Mazor
۴۴ Civil Engineering Formulas Pocket Guide (1)
۴۵ Civil engineering Hydraulics   R. E. Featherstone, C Nallur
۴۶ Civil Engineering Hydraulics  R. E. Featherstone
۴۷ Climate Change Adaptation in the Water Sector  Fulco Ludwig
۴۸ Climate Change and  W Dragoni , B S Sukhija
۴۹ Coastal Defences  Peter W. French
۵۰ Coastal Grounwater System Changes in Response to Large Scale Land Reclamation  Haipeng Guo
۵۱ Cohesive Sediments in Open Channels (Erosion, Transport and Deposition)  Emmanuel Partheniades
۵۲ Cohesive Sediments in Open Channels, Erosion  Transport and Deposition
۵۳ Computational and Experimental Fluid Mechanics with Applications to Physics, Engineering and the Environment  Leonardo Di G. Sigalotti
۵۴ Computational Fluid Dynamics for Engineers  Bengt Andersson
۵۵ Computational Fluid Dynamics of Trunklines Systems (Methods for Constructing Flow Models in Branched Trunklines and Open Channels)  V. E. Seleznev
۵۶ Computational Fluid Mechanics (Proceedings of the Fourth UNAM Supercomputing Conference)  Eduardo Ramos
۵۷ Computational Hydraulics and Hydrology An Illustrated Dictionary
۵۸ Computational River Dynamics  Weiming Wu
۵۹ Computer Modeling of Water Distribution Systems  AWWA Manual (American Water Works Association)
۶۰ Computer Systems and Water Resources (Development in Water Scinece Vol. 1)  George Bugliarello
۶۱ Concise Hydrology  Dawei Han
۶۲ Concrete Face Rockfill Dams (Design, Construction, and Performance)  ASCE (American Society of Civil Engineers)
۶۳ Conservation of Water and Related Land Resources  Peter E. Black
۶۴ Construction of Marine and Offshore Structures  Ben C. Gerwick Jr.
۶۵ Constructive Modeling of Structural Turbulence and Hydrodynamic Instabilities  O. M. Belotserkovskii
۶۶ Contaminated Rivers (A Geomorphological Geochemical Approach to Site Assessment and Remediation)  Jerry R. Miller
۶۷ Convection in Porous Media  Donald A. Nield
۶۸ Cost Benefit Analysis and Water Resources Management  Roy Brouwer
۶۹ Cost Estimating Manual for Water Treatment Facilities  William McGivney
۷۰ Dam and Reservoir Engineering
۷۱ Dam Maintenance and Rehabilitation II  Rafael Romeo Garc?a
۷۲ Damages on Pumps and Systems (The Handbook for the Operation of Centrifugal Pumps)  Thomas Merkle
۷۳ Dams and Eathquakes  HARSH K GUPTA
۷۴ Dams in Japan (Past, Present and Future)  Japan Commission on Large Dams
۷۵ Design of Coastal Revetments, Seawalls, and Bulkheads  US Army Corps of Engineers
۷۶ design of culverts
۷۷ Design of Hydraulic Gates  Paulo C. F. Erbisti
۷۸ Design of Hydraulic Gates  Paulo C.F. Erbisti
۷۹ Design Of Hydrualic Stell Structure  US Army
۸۰ Design of Riprap Revetment SI   FHWA
۸۱ Design of Riprap Revetment2  FHWA
۸۲ Design of Small Dams
۸۳ Design of Water Supply Pipe Networks  Prabhata K. Swamee
۸۴ Design small Canal STRUCTURES
۸۵ Designing Rainwater Harvesting Systems (Integrating Rainwater into Building Systems)  Celeste Allen Novak
۸۶ Dictionary of Water and Waste Management  Paul G. Smith
۸۷ Discharge Algorithms For Canal Radial Gates
۸۸ DISCHARGE COEFFICIEN’I’S FOR 1I RREGULAR OVERFALL SPILLWAYS  L N Bradley
۸۹ Drainage Syatems  Muhammad Salik Javaid
۹۰ Drinking Water Treatment (Focusing on Appropriate Technology and Sustainability)  Chittaranjan Ray
۹۱ Drought Assessment  R. Nagarajan
۹۲ Dynamic Programming Based Operation of Reservoirs (Applicability and Limits)  K. D. W. Nandalal
۹۳ Earthquake Engineering Structural Dynamics Volume 25 issue 1 1996  ENVELOPE OF GREEN’S FUNCTION
۹۴ Effect of Algal Biofilm & Operational Conditions on Nitrogen Removal in Wastewater Stabilization Ponds  Mohammed Babu
۹۵ Effective Groundwater Model Calibration (With Analysis of Data, Sensitivities, Predictions, and Uncertainty)  Mary C. Hill
۹۶ Elementary Mechanics of Fluids  Hunter Rouse
۹۷ Emergency Spillways Using Geomembranes
۹۸ Engineering Fluid Dynamics (An Interdisciplinary Systems Approach)  Clement Kleinstreuer
۹۹ Engineering Fluid Mechanics  Donald F. Elger
۱۰۰ Engineering Fluid Mechanics  H. Yamaguchi
۱۰۱ Engineering Fluid Mechanics  W. P. Graebel
۱۰۲ Entropy Based Parameter Estimation in Hydrology  Vijay P. Singh
۱۰۳ Entropy Theory and its Application in Environmental and Water Engineering  Vijay P. Singh
۱۰۴ Environmental Engineering (Water, Wastewater, Soil and Groundwater Treatment and Remediation)  Nelson L. Nemerow
۱۰۵ Environmental Hydraulics of Open Channel Flows  Hubert Chanson
۱۰۶ Erosion and Sedimentation  Pierre Y. Julien
۱۰۷ Estimating Groundwater Recharge  R W Healy
۱۰۸ Estimating Groundwater Recharge  Richard W. Healy
۱۰۹ Estimating Reversible Pump Turbine Characteristics  R. S. Stelzer,R. N. Walters
۱۱۰ Evolution of Dam Policies (Evidence from the Big Hydropower States)  Waltina Scheumann
۱۱۱ Field Guide to Environmental Engineering for Development Workers (Water, Sanitation, and Indoor Air)  James R. Mihelcic
۱۱۲ Flood Frequency Analysis  Khaled H. Hamed
۱۱۳ Flood Hazard Management (British and International Perspectives)  John Handmer
۱۱۴ Flood Risk Management (Research and Practice)  Paul Samuels
۱۱۵ Fluid Flow Measurement (A Practical Guide to Accurate Flow Measurement)  E. Loy Upp
۱۱۶ Fluid Flow Measurement (A Practical Guide to Accurate Flow Measurement)  Paul J. LaNasa and E. Loy Upp
۱۱۷ Fluid Mechanics  ۳rd Edition  Streeter
۱۱۸ Fluid Mechanics (An Introduction to the Theory of the Fluid Flows)  Franz Durst
۱۱۹ Fluid Mechanics (Worked Examples for Engineers)  Carl Schaschke
۱۲۰ Fluid Mechanics  Frank M. White
۱۲۱ Fluid Mechanics  Jeane Laurent Peube
۱۲۲ Fluid Mechanics  John F. Douglas
۱۲۳ Fluid Mechanics  Joseph H. Spurk
۱۲۴ Fluid Mechanics  Pijush K. Kundu
۱۲۵ Fluid Mechanics  Yunus A. Cengel
۱۲۶ Fluid Mechanics Demystified  Merle C. Potter
۱۲۷ Fluid Mechanics Fifth Edition Academic Press (2011), Pijush K. Kundu, Ira M. Cohen, David R Dowling
۱۲۸ Fluid Mechanics for Engineers  Meinhard T. Schobeiri
۱۲۹ Fluid Structure Interaction (Modelling, Simulation, and Optimisation)  Hans Joachim Bungartz
۱۳۰ Fluid Structure Interactions (Cross Flow Induced Instabilities)  Michael P. Païdoussis
۱۳۱ Fluid (An Introduction to the Theory of the Fluid Flows) Structure Interactions in Acoustics  Dominique Habalut
۱۳۲ Fluid Mechanics 5th solman  Frank White
۱۳۳ Forest Hydrology (An Introduction to Water & Forests)  Mingteh Chang
۱۳۴ Forsthoffer’s Rotating Equipment Handbooks, Vol. 1 ( Fundamentals of Rotating Equipment (World Pumps))  William Forsthoffer
۱۳۵ Fractals in Reservoir Engineering  H. H. Hardy
۱۳۶ Free Surface Hydraulics  John M. Townson
۱۳۷ Friction Factors For Large Conduits Flowing Full  USBR
۱۳۸ FRP Strengthened Metallic Structures   Xiao, Ling Zhao
۱۳۹ Fundamental Mechanics of Fluids  I. G. Currie
۱۴۰ Fundamentals of Cavitation  Jean Pierre Franc
۱۴۱ Fundamentals of Fluid Mechani  Jean Laurent Puebe
۱۴۲ Fundamentals of Fluid Mechanics, Sixth Edition  Bruce R. Munson
۱۴۳ Fundamentals of Fluid Mechanics, Third Edition  Bruce R. Munson
۱۴۴ Fundamentals of Hydrology (Routledge Fundamentals of Physical Geography)  Tim Davie
۱۴۵ Fundamentals of Ocean Dynamics  J.L. MERO
۱۴۶ Gate Stroking
۱۴۷ Geographic Information Systems in Water Resources Engineering  Lynn E. Johnson
۱۴۸ GIS Applications for Water, Wastewater, and Stormwater Systems  U. M. Shamsi
۱۴۹ Good Practices in Urban Water Management  Anand Chiplunkar
۱۵۰ Gradually Varied Flow Profiles in Open Channels  Chyan Deng Jan
۱۵۱ Gravitational Systems of Groundwater Flow (Theory, Evaluation, Utilization)  J?zsef T?th
۱۵۲ Ground Water Recharge Using Waters of Impaired Quality  Committee on Ground Water Recharge
۱۵۳ Groundwater Age  Gholam A. Kazemi
۱۵۴ Groundwater and Ecosystems  Alper Baba
۱۵۵ Groundwater and Ecosystems  IAH (International Association of Hydrogeologists)
۱۵۶ Groundwater and Seepage  M. E. Harr
۱۵۷ Groundwater Contamination  Geophysics Study Committee
۱۵۸ Groundwater Geochemistry; A Practical Guide to Modeling of Natural and Contaminated Aquatic Systems  Broder J. Merkel
۱۵۹ Groundwater Geophysics (A Tool for Hydrogeology)  Reinhard Kirsch
۱۶۰ groundwater hydrology  david k. todd (2005)
۱۶۱ Groundwater Hydrology  David Keith Todd
۱۶۲ Groundwater Hydrology of Springs (Engineering, Theory, Management and Sustainability)  Neven Kresic
۱۶۳ Groundwater Modeling by the Finite Element Method  Jonathan Istok
۱۶۴ Groundwater Modeling, Management, and Contamination  Luka F. K?nig
۱۶۵ Groundwater Monitoring (Water Quality Measurements Series)  Philippe Quevauviller
۱۶۶ Groundwater Monitoring  Dr Anne Marie Fouillac, Mr Johannes Grath
۱۶۷ Groundwater Pollution (Development in Water Scinece Vol. 4)  Jean J. Fried
۱۶۸ Groundwater Resources Assessment  Jaroslav Balek
۱۶۹ Groundwater Science and Policy (An International Overview)  Philippe Quevauviller
۱۷۰ Grounwater Lowering in Construction (A Practical Guide to Dewatering)  Pat M. Cashman
۱۷۱ Grounwater Recharge From Run Off, Infiltration and Percolation  K. P. SEILER
۱۷۲ Guide on How to Develop a Small Hydropower Plant
۱۷۳ Guide to Process Based Modeling of Lakes and Coastal Seas  Anders Omstedt
۱۷۴ Guidelines for Gesign of Dams for Earthquake
۱۷۵ Guidelines for Hydraulic Loadings  Kirsty McConnelI
۱۷۶ handbook Design Timber
۱۷۷ Handbook of Engineering Hydrology (Fundamentals and Applications)  Saeid Eslamian
۱۷۸ Handbook of Engineering Hydrology (Modeling, Climate Change, and Variability)  Saeid Eslamian
۱۷۹ Handbook of Engineering Hydrology Fundamentals and Applications  Saeid Eslamian
۱۸۰ Handbook of Environmental Engineering (Modern Water Resources Engineering)  Lawrence K. Wang
۱۸۱ Handbook of Environmental Fluid Dynamics, Volume One (Overview and Fundamentals)  H. J. S. Fernando
۱۸۲ Handbook of Environmental Fluid Dynamics, Volume Two (Systems, Pollution, Modeling, and Measurements)  H. J. S. Fernando
۱۸۳ Handbook of Experimental Fluid Mechanics  Cameron Tropea
۱۸۴ Handbook of Groundwater Engineering  Jacques W. Delleur
۱۸۵ Handbook of Hydraulic Fluid Technology  George E. Totten
۱۸۶ Handbook of Hydraulics  Ernest F. Brater
۱۸۷ Handbook of Public Water Systems  HDR Engineering Inc.
۱۸۸ Handbook of Research on Hydroinformatics (Technologies, Theories and Applications)  Tagelsir Mohamed Gasmelseid
۱۸۹ Handbook of Storage Tank Systems  Codes  Regulations and Designs  Wayne B. Geyer
۱۹۰ Handbook of Water and Wastewater Microbiology  Duncan Mara
۱۹۱ Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations (3rd Edition)  Spellman, Frank R.
۱۹۲ Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations  Frank R. Spellman
۱۹۳ Handbook of Water Economics (Principles and Practice)  Colin Green
۱۹۴ Handbook on Plumbing Installation for Buildings  Water Supplies Department HKSARG
۱۹۵ HVAC Pump Handbook  James Rishel
۱۹۶ HydraulDice dsign of Stilling Basin for Pipe or Channel outlets
۱۹۷ Hydraulic Canals (Design, Construction, Regulation and Maintenance)  José Liria Monta?és
۱۹۸ Hydraulic Control Systems  Herbert E. Merritt
۱۹۹ Hydraulic Design Handbook  Larry W. Mays
۲۰۰ Hydraulic Design Manual  Texas Department of Transportation Manual
۲۰۱ Hydraulic Design of Navigation Dams  US Army Corps of Engineers
۲۰۲ Hydraulic Design of Side Weirs  R. W. P. May
۲۰۳ Hydraulic Design of Stilling Basins and Energy Dissipators  A. J. PETERKA
۲۰۴ Hydraulic DownpFull Forces on large Gates
۲۰۵ Hydraulic Fluids  Peter K. B. Hodges
۲۰۶ Hydraulic Handbook  R. H. Warring
۲۰۷ Hydraulic Jump Type Stilling Basins  Nani G
۲۰۸ HYDRAULIC LABORATORY TECHNIQUES
۲۰۹ Hydraulic Model Studies for Morrow Point Dam  DANNY L. KING
۲۱۰ Hydraulic Model Studies of Fuse Plug Embankments
۲۱۱ Hydraulic Model Studies of Upper Stillwater Dam Stepped Spillway and Outlet Works
۲۱۲ Hydraulic Model Study of Twin Buttes Dam Fuse Plug Spillway
۲۱۳ Hydraulic Modelling (an Introduction, Principles, Methods and Applications)  P. Novak
۲۱۴ Hydraulic Processes on Alluvial Fans  R.H. FRENCH
۲۱۵ Hydraulic Standard Construction Drawings1
۲۱۶ Hydraulic Structures 4th Edition  P. Novak, A.I.B. Moffat and C. Nalluri
۲۱۷ Hydraulic_Structures Novak Moffat Ma
۲۱۸ Hydraulics in Civil & Environmental Engineering  Andrew Chadwick
۲۱۹ Hydraulics of Dams and River Structures  Farhad Yazdandoost
۲۲۰ Hydraulics of Open Channel Flow  Hubert Chanson
۲۲۱ Hydraulics of Pipeline Systems  Bruce E. Larock
۲۲۲ Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators  Michael D. Meyer
۲۲۳ Hydrodynamics and Water Quality (Modelling Rivers, Lakes, and Estuaries)  Zhen Gang Ji
۲۲۴ Hydrodynamics of High Speed Marine Vehicles  Odd M. Faltinsen
۲۲۵ Hydroecology and Ecohydrology (Past, Present and Future)  Paul J. Wood
۲۲۶ Hydrogeological Conceptual Site Models (Data Analysis and Visualization)  Neven Kresic
۲۲۷ Hydrogeology (Objectives, Methods, Applications)  Eric Gilli
۲۲۸ Hydrologic Analysis & Design  Richard H. McCuen
۲۲۹ Hydrologic Time Series Analysis (Theory and Practice)  Deepesh Machiwal
۲۳۰ Hydrological Modelling and the Water Cycle (Coupling the Atmospheric and Hydrological Models)  Soroosh Sorooshian
۲۳۱ Hydrology (An Advanced Introduction to Hydrological Processes and Modelling)  Arved J. Raudviki
۲۳۲ Hydrology (Principles, Analysis, and Design)  H. M. Raghunath
۲۳۳ Hydrology and Water Resources in Tropical Regions (Development in Water Scinece Vol. 18)  Jaroslav Balek
۲۳۴ Hydrology in Practice  Elizabeth M. Shaw
۲۳۵ Hydropower Engineering  C. C. Warnick
۲۳۶ Hydropower Engineering  C.C.Warnick
۲۳۷ Hydropower, Practice and Application  Hossein Samadi Boroujeni
۲۳۸ Instabilities and Turbulence in Engineering Flows  D. E. Ashpis
۲۳۹ Installation of Steel Water Pipe (4 inch (100 mm) and Larger)  AWWA Manual (American Water Works Association)
۲۴۰ Installation of Steel Water Pipe (6 inch (150 mm) and Larger)  AWWA Manual (American Water Works Association)
۲۴۱ Instrumentation for Fluid Particle Flow  S.L. Soo
۲۴۲ Introduction to fluid mechanic  Edward J Shaughnessy Jr
۲۴۳ Introduction to Fluid Mechanics (Fundamental & Applications)  Herbert Oertel
۲۴۴ Introduction to Fluid Mechanics  Edward J. Shaughnessy Jr.
۲۴۵ Introduction to Fluid Mechanics  James A. Fay
۲۴۶ Introduction to Fluid Mechanics  Y. Nakayama
۲۴۷ Introduction to Hydraulics & Hydrology with Applications for Stormwater Management  John E. Gribbin
۲۴۸ Introduction to Hydrology  Warren Viessman Jr.
۲۴۹ Introduction to Hydropower  Francesco Carrasco
۲۵۰ Introduction to Marine Engineering  D. A. Taylor
۲۵۱ Introduction to Urban Water Distribution  Nemanja Trifunovi?
۲۵۲ Introductory Fluid Mechanics  Joseph Katz
۲۵۳ Irrigation & Water Resources Engineering  G. L. Asawa
۲۵۴ Irrigation Engineering  R. N. Reddy
۲۵۵ Japan’s Beach Erosion (Reality and Future Measures)  Takaaki Uda
۲۵۶ Lake and Reservoir Management  S. E. Jorgensen
۲۵۷ Land Treatment Systems for Municipal and Industrial Wastes  Ronald Crites
۲۵۸ Layman’s Handbook on How to Develop A Small Hydro Site  Celso Penche
۲۵۹ Lectures on Fluid Dynamics  Roman Jackiw
۲۶۰ Lectures on Fluid Mechanics  Marvin Shinbrot
۲۶۱ Liquid Pipeline Hydraulics  E.Shashi Menon
۲۶۲ Liquid Sloshing Dynamics (Theory and Applications)  Raouf A. Ibrahim
۲۶۳ Low Froude Number Stilling Basin Design
۲۶۴ Maintaining the Safety of Our Dams and Reservoirs  Andrew Pepper
۲۶۵ Managing Wastewater in Coastal Urban Areas  Committee on Wastewater Management for Coastal Urban Areas
۲۶۶ Managing Water Resources Past and Present  Julie Trottier
۲۶۷ Managing Water Resources under Climate Uncertainty  Sangam Shrestha
۲۶۸ Manual of Applied Field Hydrogeology  Willis D. Weight
۲۶۹ Manual on Scour at Bridges and Other Hydraulic Structures  R. W. P. May
۲۷۰ Math for Wastewater Treatment Operators Grades 1 & 2  John Giorgi
۲۷۱ Modeling and Control of Hydrosystems  Xavier Litrico
۲۷۲ Modeling and Simulation of Turbulent Flows  Roland Schiestel
۲۷۳ Modeling in Transport Phenomena (A Conceptual Approach)  Ismail Tosun
۲۷۴ Modelling and Controlling Hydropower Plants  German Ardul Munoz Hernandez
۲۷۵ Modelling in Hydrogeology  L. Elango
۲۷۶ Moglen, Glenn E Fundamentals of Open Channel Flow Glenn E. Moglen
۲۷۷ Mooring Equipment Guidelines  Oil Companies International Forum (OCIMF)
۲۷۸ Municipal Wastewater Treatment (Evaluating Improvements in National Water Quality)  Andrew Stoddard
۲۷۹ MWH’s Water Treatment (Principles and Design)  John C. Crittenden
۲۸۰ Natural Wastewater Treatment Systems  Ronald W. Crites
۲۸۱ NCHRP (Criteria for Selecting Hydraulic Models)  National Cooperative Highway Research Program
۲۸۲ NCHRP (Structural Design of Culvert Joints)  National Cooperative Highway Research Program
۲۸۳ NCHRP Report 473 (Recommended Specifications for Large Span Culverts)  National Cooperative Highway Research Program
۲۸۴ NCHRP Synthesis 303 (Assessment and Rehabilitation of Existing Culverts)  National Cooperative Highway Research Program
۲۸۵ New Developments in Dam Engineering  Martin Wieland
۲۸۶ Nitrification and Denitrification in the Activated Sludge Process  Michael H. Gerardi
۲۸۷ Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design (New Results in Numerical and Experimental Fluid Mechanics IX)  Andreas Dillmann
۲۸۸ Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design (New Results in Numerical and Experimental Fluid Mechanics VIII)  Andreas Dillmann
۲۸۹ Novel Measurement and Assessment Tools for Monitoring and Management of and and Water Resources in Agricultural Landscapes of Central Asia  Lothar Mueller
۲۹۰ Numerical Simulation of Groundwater Flow and Solute Transport  L Elango
۲۹۱ Numerical Simulation of Groundwater Flow and Solute Transport  L. Elango
۲۹۲ Open Channel Flow  F. M. Henderson
۲۹۳ Open Channel Flow  Henderson 1
۲۹۴ Open Channel Flow  M. Hanif Chaudhry
۲۹۵ Open Channel Hydraulics  A. Osman Akan
۲۹۶ Open Channel Hydraulics  Chow
۲۹۷ Open Channel Hydraulics  R. H. French
۲۹۸ Open Channel Hydraulics  Terry W. Sturm
۲۹۹ Open Channel Hydraulics  Ven Te Chow
۳۰۰ Open Channel Flow  Chaudhry
۳۰۱ Open Channel Hydraulics  R. H. French
۳۰۲ Optimization and Computational Fluid Dynamics  Dominique Th´evenin
۳۰۳ Overland Flow (Hydraulics and Erosion Mechanics)  Anthony J.Parsons
۳۰۴ Overtopping Flow on Low Embankment Dams Summary Report of Model Tests
۳۰۵ Pipeflow Analysis (Development in Water Scinece Vol. 19)  David Stephenson
۳۰۶ Pipeline Design & Construction (A Practical Approach)  M. Mohitpour
۳۰۷ Pipeline Planning and Construction Field Manual  E. Shashi Menon
۳۰۸ Plumping Practies  Syed Azizul Haq
۳۰۹ Pollutants in Porous Media (The Unsaturated Zone Between Soil Surface and Groundwater)  B. Yaron
۳۱۰ Practical and Applied Hydrogeology  Zeka?i S?en
۳۱۱ Practical Channel Hydraulics (Roughness, Conveyance, and Afflux)  Donald W. Knight
۳۱۲ Practical Fluid Mechanics for Engineering Applications  John J. Bloomer
۳۱۳ Practical Hydraulics (Second Edition)  Melvyn Kay
۳۱۴ Practical Hydraulics Handbook  Barbara A. Hauser
۳۱۵ Practical Hydroinformatics
۳۱۶ Practical_Hydraulics  Barbara Hauser
۳۱۷ Prandtl Essentials of Fluid Mechanics  Herbert Oertel
۳۱۸ Preparing for Gransberg  Douglas D ,Koch, James A ,Molenaa
۳۱۹ Principles and Applications of Membrane Bioreactors for Water and Wastewater Treatment  Simon Judd
۳۲۰ Principles of Soil and Plant Water Relations  M.B. Kirkham
۳۲۱ Principles of Water Treatment  Kerry J. Howe
۳۲۲ Proceedings of the XV International Conference on Computational Methods in Water Resources, Volume 1
۳۲۳ Proceedings of the XV International Conference on Computational Methods in Water Resources, Volume 2
۳۲۴ Puming Station Design  Garr M. Jones
۳۲۵ Pump Handbook  Igor J. Karassik
۳۲۶ Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond, Volume 2  Brad Lancaster
۳۲۷ Random Seas and Design of Maritime Structures  Y. Goda
۳۲۸ Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours & Waterways EAU 2004  Werner Richwien
۳۲۹ Regionalization of Watersheds (An Approach Based on Cluster Analysis)  A. Ramachandra Rao
۳۳۰ Research Perspectives in Hydraulics and Water Resources Engineering  Rama Prasad
۳۳۱ Reservoir Sedimentation Handbook (Design and Management of Dams, Reservoirs, and Watersheds for Sustainable Use)  Gregory L. Morris
۳۳۲ Rheology of Complex Fluids  Abhijit P. Deshpande
۳۳۳ Risk Analysis of Water Pollution  Jacques Ganoulis
۳۳۴ Risk Assessment for Water Infrastructure Safety and Security  Anna Doro on
۳۳۵ River Mechanics  M. Selim Yalin
۳۳۶ River Mechanics  Pierre Y. Julien
۳۳۷ River Science at the U.S. Geological Survey  Committee on River Science at the U.S. Geological Survey
۳۳۸ Runoff Prediction in Ungauged Basins (Synthesis across Processes, Places, and Scales)  Günter Bl?schl
۳۳۹ Satellite Rainfall Applications for Surface Hydrology  Mekonnen Gebremichael
۳۴۰ Scour Technology (Mechanics and Engineering Practice)  George W. Annandale
۳۴۱ Sea Loads on Ships & Offshore Structures  O. M. Faltsin
۳۴۲ Sediment Dynamics upon Dam Removal  Athanasios N. Papanicolaou
۳۴۳ Sediment Transport  Silvia Susana Ginsberg
۳۴۴ Sediment Transport in Aquatic Environments  Andrew J. Manning
۳۴۵ Sediment Transport in Irrigation Canals (A New Approach)  Herman Depeweg
۳۴۶ Seepage and Groundwater  Miguela. Marino
۳۴۷ Seepage Hydraulics (Development in Water Scinece Vol. 10)  Gy?rgy Kov?ks
۳۴۸ Seismic Safety Evaluation of Concrete Dams (A Nonlinear Behavioural Approach)  Chong Zhang
۳۴۹ SELECTING HYDRAULIC REACTION TURBINES
۳۵۰ Silenced Rivers (The Ecology and Politics of Large Dams)  Patrick McCully
۳۵۱ Small Dams (Planning, Construction and Maintenance)  Barry Lewis
۳۵۲ Small Hydroelectric Engineering Practice  Bryan Leyland
۳۵۳ Small Hydropower Systems  National Renewable Energy Laboratory (NREL)
۳۵۴ Small Wind Electric Systems  U.S. Department of Energy
۳۵۵ Soil Hydrology, Land Use and Agriculture (Measurement and Modelling)  Manoj K. Shukla
۳۵۶ Solution Manual for Introduction to Fluid Mechanics
۳۵۷ Solution Manual to Hydraulics in Civil and Environmental Engineering  A. Chadwick, John Morfett, and Martin Borthwick
۳۵۸ Spatial Methods for Solution of Environmental and Hydrologic Problems (Science, Policy, and Standardization)  Vernon Singhroy
۳۵۹ Stability Analysis of Concrete Structure  US Army
۳۶۰ Standard Handbook for Wastewater Operators  Volume I  Fundamental Level   Frank R. Spellman
۳۶۱ Statistical Framework for Recreational Water Quality Criteria and Monitoring  Larry J. Wymer
۳۶۲ Statistical Theory and Modeling for Turbulent Flows  P. A. Durbin
۳۶۳ Steel Penstocks  ASCE Manuals & Reports
۳۶۴ Steel Pipe  AWWA Manual (American Water Works Association)
۳۶۵ Stormwater Collection Systems Design Handbook  Larry W. Mays
۳۶۶ Stormwater Effects Handbook (A Toolbox for Watershed Managers, Scientists, and Engineers)  G. Allen Burton, Jr.
۳۶۷ Streamflow Characteristics  H. C. Riggs
۳۶۸ Strength Design for Reinforced Concrete Hydraulic Structures  US Army
۳۶۹ Stress Corrosion Cracking of Pipelines  Y. Frank Cheng
۳۷۰ Structureal design Guide to the ACI building
۳۷۱ Subsurface Flow and Transport (A Stochastic Approach)  Gedeon Dagan
۳۷۲ Subsurface Hydrology (Data Integration for Properties and Processes)  David W. Hyndman
۳۷۳ Subsurface Hydrology  George F. Pinder
۳۷۴ Sustainable Wells (Maintenance, Problem Prevention, and Rehabilitation)  Stuart A. Smith
۳۷۵ Sustaining Groundwater Resources (A Critical Element in the Global Water Crisis)  J. Anthony A. Jones
۳۷۶ Tackling Turbulent Flows in Engineering  Anupam Dewan
۳۷۷ Technical Standards & Commentaries for Port & Harbour Facilities in Japan  The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan
۳۷۸ The Hamilton Type Principle in Fluid Dynamics (Fundamentals and Applications to Magnetohydrodynamics, Thermodynamics, and Astrophysics)  Angel Fierros Palacios
۳۷۹ The Hydraulics of Open Channel Flow, An Introduction (Basic Principles, Sediment Motion, Hydraulic Modelling, Design of Hydraulic Structures)  Hubert Chanson
۳۸۰ The Nalco Water Handbook  Daniel J. Flynn
۳۸۱ The Politics of Water Resource Development in India  John R. Wood
۳۸۲ The Science of Water (Concepts and Applications), Second Edition  Frank R. Spellman
۳۸۳ The Science of Water (Concepts and Applications), Third Edition  Frank R. Spellman
۳۸۴ The Specifications and Quality Control of Concrete for Dams  ICOLD
۳۸۵ Time Series Methods in Hydroscineces  A. H. Elshaarawi
۳۸۶ Time Series Modelling of Water Resources and Environmental Systems (Development in Water Scinece Vol. 45)  K. W. Hipel
۳۸۷ Tracers in Hydrology  Christian Leibundgut
۳۸۸ Trenchless Renewal of Culverts and Storm Sewers  Lynn Osborn
۳۸۹ Turbulent Flow (Analysis  Measurement and Pediction)  Peter S. Bernard
۳۹۰ Turning Hydropower Social (Where Global Sustainability Conventions Matter)  A. Hjort af Ornas
۳۹۱ Twort’s Water Supply  Michael Johnson
۳۹۲ Ultraviolet Light in Water and Wastewater Sanitation  Willy J. Masschelein
۳۹۳ Understanding and Avoiding Lube Problems in Pump Bearing Housing  Heinz P. Bloch
۳۹۴ Urban and Highway Stormwater Pollution (Concepts and Engineering)  Thorkild Hvitved Jacobsen
۳۹۵ Urban Drainage  David Butler
۳۹۶ Urban Water Supply Handbook, Part 1 (History Strategic Planning & Outsourcing)  Larry W. Mays
۳۹۷ Use of Gabions in Small Hydraulic Works (Annex A. Hand Made Gabion Cages)  RUWA (Acqua Territorio Energia)
۳۹۸ Use of Gabions in Small Hydraulic Works (Section 1. Site Selection for Small Dams)  RUWA (Acqua Territorio Energia)
۳۹۹ Use of Gabions in Small Hydraulic Works (Section 2. Investigation on Basin Geomorphology and Hydrology)  RUWA (Acqua Territorio Energia)
۴۰۰ Use of Gabions in Small Hydraulic Works (Section 3. Gabion Structure Design of Dam Spillway)  RUWA (Acqua Territorio Energia)
۴۰۱ Use of Gabions in Small Hydraulic Works (Section 4. Methods of Construction and Control)  RUWA (Acqua Territorio Energia)
۴۰۲ Use of Gabions in Small Hydraulic Works (Section 5. Maintenance of Hydraulic Works)  RUWA (Acqua Territorio Energia)
۴۰۳ Use Of Gabions In Small
۴۰۴ Viscous Fluid Flow  Frank M. White
۴۰۵ Wastewater Collection System Modeling and Design  Thomas M. Walski
۴۰۶ Wastewater Hydraulics (Theory and Practice)  Willi H. Hager
۴۰۷ Wastewater Microbiology  Gabriel Bitton
۴۰۸ Wastewater Operator Field Guide  American Water Works Association
۴۰۹ Wastewater Sludge Processing  Izrail S. Turovskiy
۴۱۰ Wastewater Stabilization Ponds  Frank R. Spellman
۴۱۱ Water & Wastewater Infrastructure (Energy Efficiency and Sustainability)  Frank R. Spellman
۴۱۲ Water and Wastewater Calculations Manual  Shun Dar Lin
۴۱۳ Water and Wastewater Engineering (Design Principles and Practice)  Mackenzie L. Davis
۴۱۴ Water at the Surface of Earth An Introduction to Ecosystem Hydrodynamics   David M. Miller
۴۱۵ Water Audits and Loss Control Programs (Manual of Water Supply Practices)  AWWA Manual (American Water Works Association)
۴۱۶ Water Circulation in Rocks  Laura Scesi
۴۱۷ Water Distribution System Monitoring; A Practical Approach for Evaluating Drinking Water Quality1
۴۱۸ Water Encyclopedia (Ground Water)  Jay Lehr
۴۱۹ Water for Energy  World Energy Council
۴۲۰ Water Hammer (Practical Solutions)  B. B. Sharp
۴۲۱ Water Hammer in Pipeline Systems (Development in Water Scinece Vol. 43)  Josef Z?bura
۴۲۲ Water Management (Conversation Harvesting and Artificial Recharge)  A. S. Patel
۴۲۳ Water Management in 2020 and Beyond  Asit K. Biswas
۴۲۴ Water Measurement Procedures Irrigation Operators  Workshop
۴۲۵ Water Power Development High Head Power Plants  Vol II
۴۲۶ Water Power Development High Head Power Plants Vol II
۴۲۷ Water Purification  James, V. Livingston
۴۲۸ Water Resources (Health, Environment and Development)  Brian H. Kay
۴۲۹ Water Resources (System Analysis with Emphasis on Conflict Analysis)  M. Karamouz
۴۳۰ Water Resources Allocation (Policy and Socioeconomic Issues in Cyprus)  Phoebe Koundouri
۴۳۱ Water Resources and Management  M. K. Jermar
۴۳۲ Water Resources Development and Management  Chennat Gopalakrishnan
۴۳۳ Water Resources Engineering in Karst  Petar T. Milanovi?
۴۳۴ Water Resources Management and Modeling  Purna Nayak
۴۳۵ Water Resources Planning (Manual of Water Supply Practices)  AWWA Manual (American Water Works Association)
۴۳۶ Water Resources Planning and Management  R. Quentin Grafton
۴۳۷ Water Resources Planning Systems and Management  S. K. Jain
۴۳۸ Water Resources Research in Northwest China  Yaning Chen
۴۳۹ Water Resources Systems Analysis Through Case Studies (Data & Models for Decision Making)  David W. Watkins Jr.
۴۴۰ Water Reuse (Issues, Technologies, and Applications)  Takashi Asano
۴۴۱ Water Reuse (Potential for Expanding the Nation’s Water Supply Through Reuse of Municipal Wastewater)  National Research Council of the National Academies
۴۴۲ Water Transmission and Distribution  AWWA (American Water Works Association)
۴۴۳ Water Treatment Operations (Math Concepts and Calculations)  Frank R. Spellman
۴۴۴ Water, A Way of Life (Sustainable Water Management in a Cultural Context)  Lida Schelwald van der Kley
۴۴۵ Water, Wastewater, and Stormwater Infrastructure Management  Neil S. Grigg
۴۴۶ Wave Mechanics for Ocean Engineering  P, Boccotti
۴۴۷ Wetland and Water Resource Modeling and Assessment (A Watershed Perspective)  Wei Ji

برای مشاهده این قسمت باید کاربر ویژه باشید

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

3 دیدگاه‌ها