کتابخانه مجازی مهندسی پل

3
778
کتابخانه مجازی مهندسی پل

مجموعه کتابها، آیین نامه ها، راهنماها و مجموعه مقالات مربوط به مهندسی پل بصورت یکجا در ۲۲۷ فایل ارائه می شود. عنواین این مجموعه شامل موارد ذیل می باشد:

AASTHO Horizontally Curved Steel Girder Highway Bridges ۱
Bridge Design Aids ۲
Bridge Design Manual LRFD ۳
Bridges Hydraulics ۴
Design of Highway Bridges ۵
PCI Bridge Design Manual ۶
Prestessed Bridges ۷
Cable Vibrations in Cable-Stayed Bridges ۸
Structural Bearings and Expansion Joints for Bridges ۹
Workshop on Bridge Design to Eurocodes ۱۰
Design Manual For Roads And Bridges – Loads For Highway Bridges ۱۱
۱۰th International Bridges and Structure Management ۱۲
۹th International Bridge Management Conference ۱۳
A Design Mmanual for Small Bridges ۱۴
A Guide to Fiber-Reinforced Polymer Trail Bridges ۱۵
A Guide to The Construction of Segmental Bridges ۱۶
AAHSTO LRFD Bridge Design Specifications (5th Edition) ۱۷
AASHTO – Guide Speccifications for Design of Pedestrian Bridges ۱۸
AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (2007) (SI) ۱۹
AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (6th Eition) (2012 US) ۲۰
AASHTO Maintenance Manual for Roadways and Bridges (4th Edition) ۲۱
AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges (17th Edition) ۲۲
Accelerated Bridge Construction – Best Practices and Techniques ۲۳
Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridges ۲۴
Analysis of Box Girder and Truss Bridges ۲۵
Application of Precast Deck and Other Elements to Bridge Structures ۲۶
Bailey Bridge ۲۷
Best Practices In Bridge Management Decision Making ۲۸
Bridge Aeroelasticity – Sensitivity Analysis and Optimum Design ۲۹
Bridge Aesthetics Around the World ۳۰
Bridge Bearings and Expansion Joints ۳۱
Bridge by Peter Bishop ۳۲
Bridge Construction Methods ۳۳
Bridge Construction Practices using Incremental Launching ۳۴
Bridge Construction ۳۵
Bridge Construction ۳۶
Bridge Deck Behaviour ۳۷
Bridge Decks Design, Construction, Rehabilitation, Replacement ۳۸
Bridge Design Code (Vol 1) ۳۹
Bridge Design for Economy and Durability ۴۰
Bridge Design Manual ۴۱
Bridge Design to Eurocodes – Worked Examples ۴۲
Bridge Design to Eurocodes ۴۳
Bridge Design to the Eurocodes – Simplified Rules for use in Student Projects ۴۴
Bridge Design ۴۵
Bridge Desk Analysis ۴۶
Bridge Engineering (Highway Bridge Structures) ۴۷
Bridge Engineering – Construction and Maintenance ۴۸
Bridge Engineering – Design, Rehabilitation, and Maintenance of Modern Highway Bridges ۴۹
Bridge Engineering – Seismic Design ۵۰
Bridge engineering – Substructure Design ۵۱
Bridge Engineering Automated Vehicle Application ۵۲
Bridge Engineering Handbook – Construction and Maintenance (2nd Edition) ۵۳
Bridge Engineering Handbook – Seismic Design (2nd Edition) ۵۴
Bridge Engineering Handbook – Substructure Design (2nd Edition) ۵۵
Bridge Engineering Handbook – SuperStructure Design (2nd Edition) ۵۶
Bridge Engineering Handbook ۵۷
Bridge Engineering Seismic Design ۵۸
Bridge Engineering ۵۹
bridge foundation and substructures ۶۰
Bridge Hydraulic Design ۶۱
Bridge Inspection ۶۲
Bridge Launching ۶۳
Bridge Loads ۶۴
Bridge Maintenance Safety Management and Life Extension ۶۵
Bridge Maintenance, Safety Management, Health Monitoring and Informatics ۶۶
Bridge Management (2nd Edition) ۶۷
Bridge Management – Inspection, Maintenance, Assessment and Repair ۶۸
Bridge Planning and Design Manual ۶۹
Bridge Planning and Design ۷۰
Bridge Railing Manual ۷۱
Bridge Rating ۷۲
Bridge Rehabilitation ۷۳
Bridge Repair Manual ۷۴
Bridge Seismic Design ۷۵
Bridge Standards and Procedure Manual ۷۶
Bridge Standards and Procedure Manuals ۷۷
Bridge Substructure and Foundation Design ۷۸
Bridge Superstructure Design ۷۹
Bridges – The Science and art of the World’s Most Inspiring Structures ۸۰
Bridges Aesthetics and Design ۸۱
Bridges and Highways – Rehabilitation and Repair ۸۲
Bridges for High Speed Railways ۸۳
Bridging the Dutch Landscape ۸۴
Building Failures – Diagnosis and Avoidance ۸۵
Cable Stayed Bridges ۸۶
Cable Supported Bridges – Concept and Design (1st Edition) ۸۷
Cable Supported Bridges – Concept and Design (2nd Edition) ۸۸
Cable Supported Bridges ۸۹
Cable-Stayed Bridges – Theory and Design (2nd Edition) ۹۰
Calibration of Load Factors for LFRD Bridge Evaluation ۹۱
Christian Menn-Prestressed Concrete Bridges ۹۲
Combined Seismic Plus Live Load Analysis of Highway Bridges ۹۳
Composite Bridge Design for Small and Medium Spans ۹۴
Computational Analysis and Design of Bridge Structures ۹۵
Concrete Box-Girder Bridges ۹۶
Concrete Bridge Designer’s Manual ۹۷
Concrete Bridge Engineering ۹۸
Concrete Bridge Practice – Analysis, Design and Enonomics ۹۹
Concrete Bridges,Design and Construction ۱۰۰
Construction and Design of Prestressed Concrete Segmental Bridges ۱۰۱
Countermeasures to Protect Bridge Abutments fromScour ۱۰۲
Curtain Walls ۱۰۳
Curved Girder Bridge ۱۰۴
Damage Detection and Repair Methods for GFRP Bridge Deck ۱۰۵
Design Aids of NU I Girders Bridges ۱۰۶
Design and Consctruction Guidlines for Geosynthetic – Reinforced Soil Bridge Abutments with Flexible Facing ۱۰۷
Design Guide Economic and Durable Design of Composite Bridges withI ntegral Abutments ۱۰۸
Design Guide for Composite Highway Bridges ۱۰۹
Design Guide for Steel Railway Bridges ۱۱۰
Design of a Reinforced Concrete Deck-Girder Bridge to AASHTO & ACI Codes ۱۱۱
Design of Concrete Box Girder Bridge ۱۱۲
Design of Highway Bridges – An LRFD Approach ۱۱۳
Design of Highway Bridges ۱۱۴
Design of Main Girder ۱۱۵
Design of modern highrise reinforced concrete structures ۱۱۶
Design of Modern Highway Bridges ۱۱۷
Design of Modern Steel Highway Bridges ۱۱۸
Design of Modern Steel Railway bridges ۱۱۹
Design of Precast Piers for Rapid Bridge Construction in Seismic Region ۱۲۰
Design of Steel and Steel-Concrete Composite Bridges ۱۲۱
Design-Guide-for-Composite-Highway-Bridges ۱۲۲
Discover Bridge Over Missouri River ۱۲۳
Durable Bonded PT Concrete Bridges, Concrete Society ۱۲۴
Dynamics of Bridges (Volume 5) ۱۲۵
Dynamics of Railway Bridges ۱۲۶
Economical Bridge Solutions Based on Innovative Composite Dowels and Integrated Abutments ۱۲۷
Effect of Voids In Grouted Post-Tensioned Concrete Bridge Construction (Vol-1) ۱۲۸
Effect of Voids In Grouted Post-Tensioned Concrete Bridge Construction (Vol-2) ۱۲۹
Elaborate Simulation and Prediction of Seismic ۱۳۰
Elplanation of Excessive Long Time Deflections of Collapsed Record Span Box Girder Bridges ۱۳۱
Emerging Applications of High Performance Steel and Ultra SOund Impact Treatment ۱۳۲
Epoxy Coated Rebar Bridge Decks – Expected Service Life ۱۳۳
Esthetics in Concrete Bridge Design ۱۳۴
Evaluation of Bridge Scour Reseach – Pier Scour Processes and Predictions ۱۳۵
External Prestressing in Bridges ۱۳۶
Failed Bridges – Case Studies, Causes and Consequences ۱۳۷
Fatigue Life of Riveted Steel Bridges ۱۳۸
Finite Element Analysis And Design of Steel And Steel Concrete Composite Bridges ۱۳۹
Finite Element Analysis Of Externally Prestressed Segmental Bridges ۱۴۰
Footbridges – Construction, Design, History ۱۴۱
Grillage Analogy in Bridge Deck Analysis ۱۴۲
Guidance Notes on Best Practice in Steel Bridge Construction ۱۴۳
Guide Lines for Bridge Design ۱۴۴
Guide Specifications for Design and Consctruction of Segmental Concrete Bridges ۱۴۵
Gusset Plate Screening and Analysis on the Hawk Falls Bridge ۱۴۶
Handbook of International Bridge Engineering ۱۴۷
Health Monitoring of Precast Bridge Deck Panels Reinforced with Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) Bars ۱۴۸
Heat Straightening Repair of Damaged Steel Bridge Girders – Fatigue and Fracture Performance ۱۴۹
High Skew Link Slab Bridge System with Deck Sliding over Backwall or Backwall Sliding over Abutments ۱۵۰
High Skew Link Slab Bridge System ۱۵۱
Historic Bridges – Evaluation, Preservation, and Management ۱۵۲
History of the Modern Suspension Bridge ۱۵۳
Horizontal Curved Steel Box Girder Bridge ۱۵۴
ICE Manual of Bridge Engineering (2nd Edition) ۱۵۵
IDAHO Bridge Inspection Coding Guide ۱۵۶
Improced Corrosion-Resistant Steel for Highway Bridge Consctuction ۱۵۷
Improved Live Load Deflection Criteria for Steel Bridges ۱۵۸
Initial Investigation of Reinforced Concrete Filled Tubes for Bridge Foundation ۱۵۹
Innovations in Bridge Engineering Technology ۱۶۰
Integral and Semi-Integral Bridges ۱۶۱
Integral Concrete Bridges to Eurocode 2 ۱۶۲
Intergral Bridges ۱۶۳
Lessons learned from the bridge collapse in Palau ۱۶۴
Load Rating of Complex Bridges ۱۶۵
Low Cost Steel Bridge Pile Inspection Technology ۱۶۶
LRFD Bridge Construction Spectifications ۱۶۷
LRFD Design Example for Steel girder superertructure bridge ۱۶۸
Manual for Bridge Evaluation (2nd Edition) ۱۶۹
Manual for Design, Construction and Maintenance of Orthotropic Steel Deck Bridges ۱۷۰
Masonry Arch Bridges ۱۷۱
Methodological Guide to Eurocode 2 – Application to Concrete Highway Bridges ۱۷۲
Modern Prestressed Concrete Highway Bridge Superstructures ۱۷۳
Monitoring Steel Girder Stability ۱۷۴
Motion Based Design of Cable-Stayed Bridges ۱۷۵
Movable Bridge Engineering ۱۷۶
Performance Load Testing and Structural Adequacy ۱۷۷
Performance of Concrete Segmental And Cable-Stayed Bridges in Europe ۱۷۸
Pier and Contraction Scour in Cohensive Soils ۱۷۹
Plate Buckling in Bridges and Other Structures ۱۸۰
Precast concrete bridges ۱۸۱
Precast Prestressed Concrete Horizontally Curved Bridge Beams ۱۸۲
Precast Segmental Box Girder Bridge Manual ۱۸۳
Precision Estimates of AASHTO T148 – Measuring Length of Drilled Concrete Cores ۱۸۴
Preliminary Design of Bridges for Architects and Engineers ۱۸۵
Prestressed Concrete Bridges ۱۸۶
Prestressed Concrete, Design and Construction ۱۸۷
Prestressed Steel Bridges, Theory and Design ۱۸۸
Primer for the Inspection and Strength Evaluation of Suspension Bridge Cables ۱۸۹
Rapidly Constructible Large-Bar Precast Bridge-Bent Seismic Connection ۱۹۰
Recent Advances in Bridge Engineering ۱۹۱
Recent Developments in Bridge Engineering ۱۹۲
Repair and Rehabilitation of Bridge Components Containing Epoxy – Coated Reinforcement ۱۹۳
Retrofit of Rectangular Bridge Column Using CFRP Wrapping ۱۹۴
Safety of Historical Stone Arch Bridges ۱۹۵
Scale Laboratory Observations of Wave Forces on a Highway Bridge Superstructure ۱۹۶
SCDOT – Bridge Design Manual ۱۹۷
SCI P154 Design of Steel Bridges for Durability ۱۹۸
Scour at Contracted Bridges ۱۹۹
Seismic Damage of Bridges in Earthquake ۲۰۰
Seismic Design Aids for Nonlinear Pushover Analysis of Reinforced Concrete and Steel Bridges ۲۰۱
Seismic design of steel building accordance to Eurocode 3 and 8 ۲۰۲
Seismic Rectrofitting Guidlines for Complex Steel Truss Highway Bridges ۲۰۳
Seismic Retrofitting Guidelines For Complex Steel Truss Highway Bridges ۲۰۴
Self Compacting Concrete (SCC) for Prestressed Bridge Girders ۲۰۵
Self Compacting Concrete in Bridge Construction ۲۰۶
Simplifying Bridge Expansion Joint Design and Maintenance ۲۰۷
Standard Plan for Timber Bridge Superstructures ۲۰۸
Steel Bridge Bearing Design and Detailing Guidelines ۲۰۹
Steel Bridge Bearing Selection and Design Guide ۲۱۰
Steel Bridge Construction – Myths & Realities ۲۱۱
Steel bridges – A practical Approach to Design for Efficient Fabrication and Construction British Constructional Site ۲۱۲
Steel Bridges ۲۱۳
Steel Concrete Composite Bridge ۲۱۴
Steel Girder Superstructure Bridge ۲۱۵
Stress Ribbon and Cable-Supported Pedestrian Bridges ۲۱۶
The Brooklyn Bridge ۲۱۷
The design of Modern Steel Bridges ۲۱۸
The Design of Prestressed Concrete Bridges ۲۱۹
The Institution of Structural Engineers-Operation and Maintenance of Bridge Access Gantries and Runways (2nd Edition) ۲۲۰
The Messina Strait Bridge ۲۲۱
Theory and Design of Bridges ۲۲۲
Theory of Bridge Aerodynamics ۲۲۳
Timber Bridges-Design, Construction, Inspection, and Maintenance ۲۲۴
Urban Flyovers Structure, Architecture, Sustainability ۲۲۵
Use of Fiber Reinforced Polymers in Bridge Comstruction ۲۲۶
Wind Resistant Design of Bridges in Japan ۲۲۷
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید