کتاب مدیریت پروژه برای احمق ها

0
512
دانلود کتاب مدیریت پروژه برای احمق ها

دانلود کتاب مدیریت پروژه برای احمق ها

امروزه، محیط کسب و کار جهانی هزینه های آگاهانه، زمانبندی پروژه های حیاتی و انتظارات دقیق، یکی از چالاش های مهندسین است. تمامی مهارت ها و مسئولیت هایی را که یک مهندس به عنوان یک مدیر پروژه تحت تاثیر قرار گیرد را در کتاب مدیریت پروژه برای احمق ها ارائه شده است.

این کتاب تهیه شده توسط یک متخصص مدیریت پروژه می باشد بطوریکه با مفاهیم و نکات ارائه شده در آن، تهیه برنامه زمانبندی ، مدیریت پروژه و تطبیق مراحل کار امکان پذیر می شود.

  • آخرین مدال ها را در بهترین شیوه های صنعت بازتاب می دهند. PMBOK 6
  • انگیزه هر تیم برای به دست آوردن حداکثر بهره وری
  • اجرای پروژه ها در زمان و با حداکثر کارایی
  • آماده شدن برای امتحان گواهینامه مدیریت پروژه (PMP)

 دانلود کتاب مدیریت پروژه برای احمق ها

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید