کتاب مهندسی آهن و سنگ: مروری به مفاهیم آنالیز و طراحی اواخر قرن ۱۹

0
57
دانلود کتاب مهندسی آهن و سنگ: مروری به مفاهیم آنالیز و طراحی اواخر قرن 19

دانلود کتاب مهندسی آهن و سنگ: مروری به مفاهیم آنالیز و طراحی اواخر قرن ۱۹

Engineering Iron and Stone: Understanding Structural Analysis and Design Methods of the Late 19th Century

  دانلود کتابمهندسی آهن و سنگ

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید