محاسبه و طراحی پله و پای گرد

0
1727
فایل اکسل محاسبه و طراحی پله و پای گرد
فایل اکسل محاسبه و طراحی پله و پای گرد

فایل اکسل محاسبه و طراحی پله و پای گرد

فایل اکسل مربوط کنترل و طراحی دقیق  دال پله بر اساس استاندارد BS با ترسیم اشکال و مقطع بحرانی است. ویژگی این فایل مشخص بودن ریز محاسبات، کنترل ها و توصیه های لازم است.

  طراحی پله دانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید