کتابخانه مجازی دینامیک سازه و مهندسی زلزله

5
582
کتابخانه مجازی مهندسی زلزله و دینامیک سازه

دانلود کتابخانه مجازی دینامیک سازه و مهندسی زلزله ویرایش ۲۰۲۰

کتابخانه مجازی مهندسی زلزله و دینامیک سازه شامل ۵۰۱ کتاب در قالب راهنماها، دستنامه، کتاب تئوری و آیین نامه ها به شرح ذیل ارائه می شود. این مجموعه برای کاربران ویژه در دسترس می باشد

مجموعه بروز شده کتابخانه مجازی طراحی و آنالیز سازه های بتنی (ویرایش۲۰۱۸)

کتابخانه مجازی دینامیک سازه و مهندسی زلزله

مجموعه بروز شده کتابخانه مجازی مهندسی زلزله (ویرایش۲۰۱۸)

مجموعه بروز شده محاسبات اکسلی مهندسی عمران ۱۳۹۷

۱ Bridge Engineering Handbook – Seismic Design
۲ Seismic Vulnerability of Oregon State Highway Bridges
۳ ۳۴۵ Solved Seismic Design Problems
۴ ۳D Pushover of Irregular Reinforced Concrete Buildings
۵ ۳D Seismic Interpretation
۶ A Modal Pushover Analysis Procedure to Estimate Seismic Demands for Buildings
۷ A Precast Bridge Bent System for Seismic Regions
۸ ACI 318-08-Seismic-Requirements-L E Garcia
۹ ACI 351.3R(04)-Foundations-for-Dynamic-Equipment_www.civilea.com
۱۰ Active Hybrid and Semi-Active Structural Control
۱۱ Active Structural Control – Theory and Practice
۱۲ Advanced Analysis for Performance Based Earthquake Engineer.rar
۱۳ Advanced Analysis Part1 Notes
۱۴ Advanced Analysis Part2 Notes
۱۵ Advanced Analysis Part3 Notes
۱۶ Advanced Dynamics and Model Based Control of Structures and Machines
۱۷ Advanced Dynamics
۱۸ Advanced Earthquake Engineering Analysis
۱۹ Advanced engineering dynamics
۲۰ Advances in Deep Foundation
۲۱ Advances in Earthquake Engineering for Urban Risk Reduction
۲۲ Advances in Vibration Engineering and Structural Dynamics
۲۳ After the Earth Quakes, Elastic Rebound on an Urban Planet
۲۴ AISC Seismic Design Modules -Principles of Seismic-Resistant Design of Steel Building Structures.rar
۲۵ Ambient Vibration Monitoring
۲۶ An Introduction to Probabilistic Seismic Hazard Analysis
۲۷ An Introduction to Soil Dynamics
۲۸ Application in dynamic of structures
۲۹ Application of Stress-Wave Theory to Piles – Quality Assurance on Land and Offshore Piling
۳۰ Applications of Nonlinear Dynamics – Model and Design of Complex Systems
۳۱ Approximate methods in structural seismic design
۳۲ Assessing and managing earthquake risk
۳۳ Base Isolation and Damage-Resistant Technologies for Improved Seismic Performance of Buildings
۳۴ Base Isolation of Structures – Design Guidelines
۳۵ Basic Structural Dynamics
۳۶ Bayesian Methods for Structural Dynamics and Civil Engineering
۳۷ Best Practices for Reducing the Potential for Progressive Collapse in Buildings
۳۸ Bifurcation Analysis in Geomechanics
۳۹ Blasting Vibrations and Their Effects on Structures
۴۰ Bridge Design to Eurocodes – Worked examples + Workshop presentations
۴۱ Bridge Maintenance, Safety Management, Health Monitoring and Informatics
۴۲ Building Aerodynamics
۴۳ Building Control with Passive Dampers Optimal Performance-based Design for Earthquake
۴۴ Building Implosion
۴۵ Built to Resist Earthquakes – ATC
۴۶ Capacity Demand Diagram Methods for Estimating Seismic Deformation of Inelastic Structures SDF Systems
۴۷ Case Studies of the Seismic Performance of Tall Buildings Designed by Alternative Means – Appendices
۴۸ Case Studies of the Seismic Performance of Tall Buildings Designed by Alternative Means
۴۹ Computational Earthquake Physics Simulations, Analysis and Infrastructure, Part I
۵۰ Computational Earthquake Physics Simulations, Analysis and Infrastructure, Part II
۵۱ Computational Methods in Earthquake Engineering
۵۲ Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering
۵۳ Computational Methods in Structural Dynamics
۵۴ Computational Structural Analysis and Finite Element Methods
۵۵ Computational Structural Dynamics and Earthquake Engineering
۵۶ Concrete platform with vibrating machines instaled above it.docx
۵۷ CONFIDENCE IN THE CONFIDENCE FACTOR
۵۸ Coupled Site and Soil-Structure Interaction Effects with Application to Seismic Risk Mitigation
۵۹ Critical Excitation Methods in Earthquake Engineering
۶۰ Design Characteristics of Natural Rubber Bearing
۶۱ DESIGN OF BUILDINGS TO RESIST PROGRESSIVE COLLAPSE
۶۲ Design of Earthquake Resistance Buildings Steel Building
۶۳ Design of Multistory Reinforced Concrete Buildings for Earthquake Motions
۶۴ Design of Precast Concrete Piers for Rapid Bridge Construction in Seismic Regions
۶۵ Design of Seismic Isolated Structures – From Theory to Practice
۶۶ Design of Seismic Isolated Structures From Theory to Practice
۶۷ Design of Seismic Isolated Structures
۶۸ Design of Structure and Foundation for Vibrating Machine
۶۹ Design Optimization of Active and Passive Structural Control Systems (2)
۷۰ Design Optimization of Active and Passive Structural Control Systems
۷۱ Design Recommendation For Storage Tanks and Their Supports with Emphasis On Seismic Design, 2010 Edition
۷۲ Design, Analysis, and Seismic Performance of a Hypothetical Seismically Isolated Bridge on Legacy Highway
۷۳ Detailed example of a tall shear wall building
۷۴ Development and Assessment of Transparent Soil and Particle Image Velocimetry in Dynamic Soil-Structure Interaction
۷۵ Displacement based seismic design of structures
۷۶ Distribution of Earthquake Input Energy in Structures
۷۷ Dynamic analysis
۷۸ Dynamic Behavior of Concrete and Seismic Engineering
۷۹ Dynamic Behavior under Wind Loading
۸۰ Dynamic Environmental Criteria
۸۱ Dynamic investigations on reinforced concrete bridges
۸۲ Dynamic Loading and Design of Structures
۸۳ Dynamic Methods for Damage Detection in Structures
۸۴ Dynamic modelling of post-tensioned concrete floors using finite element analysis
۸۵ Dynamic performance requirements for permanent grandstands subject to crowd action
۸۶ Dynamic Response of Pre-Stressed Spatially Curved Thin-Walled Beams of Open Profile
۸۷ Dynamic Soil Interaction
۸۸ Dynamic Soil-Structure Interaction
۸۹ dynamic testing lowrise buildings
۹۰ Dynamic and Seismic Examples
۹۱ Dynamics Behavior of Reinforced Concrete Frames Designed with Direct Displacement Based Design
۹۲ Dynamics of Civil Structures (Volume 4)
۹۳ Dynamics of High-Speed Railway Bridges
۹۴ Dynamics of Mechanical Systems
۹۵ Dynamics of Multibody Systems
۹۶ Dynamics of Smart Structures
۹۷ Dynamics of Structure and Foundation – A Unified Approach
۹۸ Dynamics of Structure by J L Humar
۹۹ Dynamics of Structure
۱۰۰ Dynamics of Structures – A Primer by A K Chopra
۱۰۱ Dynamics of Structures 3rd Ed 2006 – Anil K. Chopra.rar
۱۰۲ Dynamics of Structures and Foundations A Unified Approach (Volume 2)
۱۰۳ Dynamics of Structures by Anil K Chopra Solution Manual
۱۰۴ Dynamics of Structures by Anil K Chopra
۱۰۵ Dynamics of Structures by Dr. Fenves.rar
۱۰۶ Dynamics of structures by r.w. clough and j. penzien Solutions Manual
۱۰۷ Dynamics Response Spectrum Analysis
۱۰۸ Dynamics With Friction Modelling, Analysis and Experimen
۱۰۹ Earthquake Analysis in Ansys
۱۱۰ Earthquake and Engineering Seismology
۱۱۱ Earthquake and Seismic Design
۱۱۲ Earthquake Data in Engineering Seismology – Predictive Models, Data Management and Networks
۱۱۳ Earthquake Data in Engineering Seismology Predictive Models, Data Management
۱۱۴ Earthquake Data in Engineering Seismology
۱۱۵ Earthquake Design and analysis of Tall RC Chimney
۱۱۶ Earthquake Design Practice for Buildings, 3rd Edition
۱۱۷ Earthquake Design practice for buildings
۱۱۸ Earthquake Design
۱۱۹ Earthquake Early Warning Systems
۱۲۰ Earthquake Engineering – New Research
۱۲۱ Earthquake Engineering Application to Design
۱۲۲ Earthquake Engineering for Concrete Dams; Design, Performance, and Research Needs
۱۲۳ Earthquake Engineering for Structural Design (2)
۱۲۴ Earthquake Engineering for Structural Design
۱۲۵ Earthquake Engineering From Engineering Seismology to Performance-Based Engineering
۱۲۶ Earthquake Engineering From Engineering Seismology to Performance-Based Engineering
۱۲۷ Earthquake Engineering Handbook
۱۲۸ Earthquake Engineering
۱۲۹ Earthquake Geotechnical Engineering Design
۱۳۰ Earthquake Geotechnical Engineering
۱۳۱ Earthquake Hazard Impact and Urban Planning
۱۳۲ Earthquake Monitoring and Seismic Hazard Mitigation in Balkan Countries
۱۳۳ Earthquake Pressures on Fluid Containers, G.W. Housner
۱۳۴ Earthquake Pressures on Fluid Containers
۱۳۵ Earthquake Proof Design and Active Faults
۱۳۶ Earthquake Protection (2nd Edition)
۱۳۷ Earthquake Protection 2nd Edition
۱۳۸ Earthquake Protection of Building Equipment and Systems
۱۳۹ Earthquake Research and Analysis-New Advances in Seismology
۱۴۰ Earthquake Resistant Buildings – Dynamic Analyses, Numerical Computations, Codified Methods, Case Studies and Examples
۱۴۱ Earthquake Resistant Buildings from reinforced concrete (Volume A)
۱۴۲ Earthquake Resistant Design and Risk Reduction
۱۴۳ Earthquake Resistant Design for Engineers and Architects
۱۴۴ Earthquake Resistant Design Of Structures
۱۴۵ Earthquake Resistant Design with Rubber
۱۴۶ Earthquake Resistant Engineering Structures VI
۱۴۷ Earthquake Resistant Engineering Structures VIII
۱۴۸ Earthquake Resistant Structures – Design, Build and Retrofit
۱۴۹ Earthquake Resistant Structures
۱۵۰ Earthquake Resistant
۱۵۱ Earthquake Response of Concrete Gravity Dams including Hydrodynamics and Foundation Interaction Effects
۱۵۲ Earthquake response of tall regular buildings
۱۵۳ Earthquake seismology
۱۵۴ Earthquake Source Asymmetry, Structural Media and Rotation Effects
۱۵۵ Earthquake Storms The Fascinating History and Volatile Future of the San Andreas Fault
۱۵۶ Earthquake Tips
۱۵۷ Earthquake-Resistant Confined Masonry Construction
۱۵۸ Earthquake-Resistant Design with Rubber
۱۵۹ Earthquakes and Tsunamis – Civil Engineering Disaster Mitigation Activities – Implementing Millennium Development Goals
۱۶۰ EERC-91-15
۱۶۱ Effective Computational Methods for Wave Propagation (Numerical Insights)
۱۶۲ Effective Computational Methods for Wave Propagation
۱۶۳ Eigenvalues of In-homogeneous Structures Unusual Closed Form Solutions
۱۶۴ Elements of Soil Physics (Developments in Soil Science)
۱۶۵ Elements of Structural Dynamics – A New Perspective
۱۶۶ EN 1998 – Eurocode 8 Design Of Structures For Earthquake Resistance
۱۶۷ Engineering Dynamics
۱۶۸ Engineering Mechanics – Appendix Answers
۱۶۹ Engineering Mechanics – Dynamics
۱۷۰ Engineering Rock Mechanics Part I. An Introduction to the Principles
۱۷۱ Engineering Rock Mechanics Part II. Illustrative Worked Examples
۱۷۲ Engineering Seismology Geotechnical and Structural Earthquake Engineering
۱۷۳ Engineering Vibration
۱۷۴ Essentials of Applied Dynamic Analysis
۱۷۵ Essentials of Applied Dynamic
۱۷۶ Eurocode 8 Seismic Design of Buildings Worked examples
۱۷۷ Evaluation and Implementation of an Improved Methodology
۱۷۸ Evaluation of EC8 Site-dependent Acceleration Response Spectra Using Strong-motion Italian Records
۱۷۹ Evaluation of the FEMA P-695 Methodology
۱۸۰ evaluation of the seismic performance of reinforced concrete buildings.
۱۸۱ Experimental and Analytical Studies on Reinforced Concrete Buildings with Seismically Vulnerable Beam- Column Joints
۱۸۲ Exploiting Nonlinear Behavior in Structural Dynamics
۱۸۳ Facts for steel Building-Blast and progressive collapse
۱۸۴ Formulas for Structural Dynamics
۱۸۵ Foundation Isolation Solutions for Equipment & Machines
۱۸۶ Foundation Vibration Analysis – Strength of Materials Approach
۱۸۷ Fundamentals of Seismic Loading on Structures
۱۸۸ Fundamentals of Seismic Wave Propagation
۱۸۹ Fundamentals of Structural Dynamics
۱۹۰ Fundamentals of Vibration
۱۹۱ Granular Dynamic Theory and Its Applications
۱۹۲ Ground motion prediction equations
۱۹۳ Ground vibration from road construction
۱۹۴ Ground-motion prediction equations
۱۹۵ Guidelines for Performance-Based Seismic Design of Tall Buildings
۱۹۶ Handbook on seismic retrofit of buildings
۱۹۷ Hans Irschik, Michael Krommer, Alexander K. Belyaev-Advanced Dynamics and Model-Based Control of Structures and Machines -Springer Vienna (2012)
۱۹۸ Harris Shock And Vibration Handbook
۱۹۹ HILTI PPT-Seismic Design of Anchors
۲۰۰ Historical Seismology – Interdisciplinary Studies of Past and Recent Earthquakes
۲۰۱ Home Builders’ Guide to Earthquake-Resistant Design and Construction
۲۰۲ Hypothetical Earthquake Ground Shaking Estimation for Performance-Based Design
۲۰۳ Impact Mechanics
۲۰۴ Improving Natural Gas Safety in Earthquakes
۲۰۵ In-Structure Damping and Energy Dissipation
۲۰۶ Increasing Seismic Safety by Combining Engineering Technologies and Seismological Data
۲۰۷ Inelastic Behavior of Materials and Structures
۲۰۸ Inelastic Deformation Ratios for Design And Evaluation of Structures
۲۰۹ Influence of Soil Softening And Liquefaction on Response Spectra For Bridge Design
۲۱۰ Institute for Business and Home Safety Staf-Is Your Home Protected from Earthquake Disaster
۲۱۱ Intelligent Computational Paradigms in Earthquake Engineering
۲۱۲ Intermediate Dynamics for Engineers – A Unified Treatment of Newton-Euler and Lagrangian Mechanics
۲۱۳ Intermediate Dynamics for Engineers; A Unified Treatment of Newton-Euler and Lagrangian Mechanics
۲۱۴ International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology, Part A
۲۱۵ International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology, Part B
۲۱۶ International Handbook of Earthquake Engineering
۲۱۷ Introduction to Computational Earthquake Engineering, Muneo Hori
۲۱۸ Introduction to Computational Earthquake Engineering
۲۱۹ Introduction to Seismology
۲۲۰ Introduction to Structural Dynamics by Bruce K. Donaldson
۲۲۱ Introduction to Structural Dynamics
۲۲۲ Introduction to Structural Motion Control
۲۲۳ Japan Earthquake 2011
۲۲۴ Khalidia geotechnical investigation report
۲۲۵ Lecture Notes in Earth Sciences
۲۲۶ Limits of Applicability of Conventional and Adaptive Pushover Analysis for Seismic Response Assessment
۲۲۷ Liquefaction of Soils During Earthquakes
۲۲۸ Loading System -Shake Table
۲۲۹ Loma Prieta, California, Earthquake, Selected Photographs
۲۳۰ Manual for the Seismic Design of Steel and Concrete Buildings to Eurocode 8
۲۳۱ Masonry Structures – Behaviour and Design
۲۳۲ Matrix Analysis of Structural Dynamics, Applications and Earthquake Engineering
۲۳۳ Matrix Analysis of Structural Dynamics
۲۳۴ Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings
۲۳۵ Mechanical vibration – Theory and applications
۲۳۶ Mechanical Vibrations – Modeling and Measurement-Springer
۲۳۷ Mechanical Vibrations
۲۳۸ Mechanics, Structure and Evolution of Fault Zones
۲۳۹ Metallic Dampers for Seismic Design And Retrofit of Bridges
۲۴۰ Method for Earthquake Analysis
۲۴۱ Methods of analytical dynamics
۲۴۲ Michael Fardis Seismic Design of Reinforced Concrete.
۲۴۳ Micro Earthquake Seismology and Seismotectonics of South Asia
۲۴۴ Microzonation for Earthquake Risk Mitigation, State of the Art Report
۲۴۵ Mix Design Practices for Warm Mix Asphalt
۲۴۶ Modeling And Acceptance Criteria For Seismic Design And Analysis of Tall Buildings 1
۲۴۷ Modeling And Acceptance Criteria For Seismic Design And Analysis of Tall Buildings 2
۲۴۸ Modeling and Seismic Evaluation of Nonstructural Components Testing Frame for Experimental Evaluation of Suspended Ceiling Systems
۲۴۹ Modeling of Elevated Water Tanks for Seismic Excitation
۲۵۰ Modelling and Analysis of High-damping Rubber Bearings for the Seismic Protection of Bridges
۲۵۱ Myths and Fallacies
۲۵۲ New Trends in Vibration Based Structural Health Monitoring
۲۵۳ Niigata-Chuetsu Oki, Japan, Earthquake
۲۵۴ Noise and Vibration Analysis
۲۵۵ Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Frames Under Cyclic Load Reversals
۲۵۶ Nonlinear and Stochastic Dynamics of Compliant Offshore Structures
۲۵۷ Nonlinear Dynamics Between Linear and Impact Limits
۲۵۸ Nonlinear Modeling and Applications – Volume 2
۲۵۹ Nonlinear Structural Analysis For Seismic Design A Guide for Practicing Engineers
۲۶۰ Nonlinear Vibrations and Stability of Shells and Plates
۲۶۱ Nonlinearity in Structural Dynamics – Detection, Identification and Modelling
۲۶۲ Nonlinearity in Structural Dynamics
۲۶۳ NRCC Guidelines for Seismic Evaluation of Existing Buildings
۲۶۴ Nuclear Safety
۲۶۵ Optimal Control Theory for the Damping of Vibrations of Simple Elastic Systems
۲۶۶ PE Review Seismic – Seismic For California Civil Engineering License
۲۶۷ Performance Based Evaluation of Buildings Nonlinear Pushover and Time History Analysis
۲۶۸ Performance Based Seismic Design of EBF Using Target Drift And Yield Mechanism as Performance Criteria
۲۶۹ Performance-Based Seismic Design Concepts and Implementation
۲۷۰ Performance-Related Tests of Recycled Aggregates for Use in Unbound Pavement Layers
۲۷۱ Periods of Vibration for Displacement-Based Assessment of RC Buildings
۲۷۲ Planning Land 3D Seismic Surveys
۲۷۳ Post earth quake rehabilitation and reconstruction
۲۷۴ Post-Disaster Reconstruction of the Built Environment Rebuilding for Resilience
۲۷۵ Post-Earthquake Reconnaissance Report on Transportation Infrastructure
۲۷۶ Post-Tensioned Concrete Walls and Frames for Seismic-Resistance
۲۷۷ Practices and Procedures for Site-Specific Evaluations of Earthquake Ground Motions
۲۷۸ Precast Concrete Pier Systems for Rapid Construction of Bridges in Seismic Regions
۲۷۹ Preventing Earthquake Disasters
۲۸۰ Principles of Soil Dynamics
۲۸۱ Progressive Collapse Analysis and Design Guidelines
۲۸۲ Protection of Built Environment Against Earthquakes
۲۸۳ Quantitative Seismology
۲۸۴ Railroad Vehicle Dynamics – A Computational Approach
۲۸۵ Railway Noise and Vibration – Mechanisms, Modeling and Means of Control
۲۸۶ Random Vibration of Structures
۲۸۷ Random Vibrations Analysis of Structural and Mechanical Systems
۲۸۸ RC Frames Under Earthquake Loading
۲۸۹ Recent Advances in Earthquake Geotechnical Engineering and Microzonation
۲۹۰ Recommendations for Probabilistic Seismic Hazard Analysis Guidance on Uncertainty and Use of Experts (Vol 1)
۲۹۱ Recommendations for Probabilistic Seismic Hazard Analysis Guidance on Uncertainty and Use of Experts (Vol 2)
۲۹۲ Recommendations for the Seismic Design of High-Rise Buildings
۲۹۳ Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment Frame Buildings
۲۹۴ Recycling and Reclamation of Asphalt Pavements Using In-Place Methods
۲۹۵ Reducing Earthquake Losses -From Research To Practice
۲۹۶ Reducing Earthquake Losses
۲۹۷ Reliability Engineering and Risk Analysis A Practical Guide
۲۹۸ Research Papers
۲۹۹ Response Control and Seismic Isolation of Buildings, Masa Higashino
۳۰۰ Response History Analysis of Structures with Seismic Isolation and Energy Dissipation Systestems
۳۰۱ Response Spectrum Method in Seismic Analysis and Design of Structures
۳۰۲ Retaining walls
۳۰۳ Retrofit of Rectangular Bridge Columns Using CFRP Wrapping
۳۰۴ Role of Seismic Testing Facilities in Performance-Based Earthquake Engineering
۳۰۵ S-Frame Dynamic And Seismic Analysis Examples
۳۰۶ SAP2000 – Detailed Tutorial Including Pushover Analysis
۳۰۷ SAP2000 Dynamics of Structures
۳۰۸ Seismic Analysis & Design of 10 Story RC Building using ETABS
۳۰۹ Seismic Analysis and Design of a Six Storey RCC Building
۳۱۰ Seismic Analysis and Design of Retaining Walls, Buried Structures, Slopes, and Embankments
۳۱۱ Seismic Analysis of Cantilever Retaining Walls, Phase I
۳۱۲ Seismic Analysis of High-Rise Building by Response Spectrum Method
۳۱۳ Seismic Analysis Of Retaining Walls, Buried Structures, Embankments, and Integral Abutments
۳۱۴ Seismic Analysis of Structures
۳۱۵ Seismic Analysis using Robot Millennium
۳۱۶ Seismic Analysis
۳۱۷ Seismic And Wind Design of Concrete Buildings
۳۱۸ Seismic Assessment and Retrofit of Existing Multi-Column Bent Bridges
۳۱۹ Seismic Behavior and Retrofit of Infilled Frames
۳۲۰ Seismic Behavior of Reinforced Concrete Bridge Columns at Sub-Freezing Temperatures
۳۲۱ Seismic Behavior and Design of Irregular and Complex Civil Structures
۳۲۲ Seismic Behavior of Micropiles
۳۲۳ Seismic CD.zip
۳۲۴ Seismic Conceptual Design of Buildings – Basic principles for engineers, architects, building owners, and authorities
۳۲۵ Seismic Demands for Performance-Based Design of Bridges
۳۲۶ Seismic Design Aids for Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Structures
۳۲۷ Seismic Design and Assessment of Bridges
۳۲۸ Seismic Design And Evaluation of Multistory Buildings Using Yield Point Spectra
۳۲۹ Seismic Design and Retrofit of Bridges
۳۳۰ Seismic Design Considerations
۳۳۱ Seismic Design for Architects
۳۳۲ Seismic Design Guide for Confined Masonry Buildings
۳۳۳ Seismic Design Guide Masonry Building
۳۳۴ Seismic Design Guide Masonry Buildings
۳۳۵ Seismic Design Handbook
۳۳۶ Seismic Design of Anchors
۳۳۷ Seismic Design Of Bolted Steel Moment Resisting Frames
۳۳۸ Seismic Design of Building Structures
۳۳۹ Seismic Design of Buildings and Bridges
۳۴۰ Seismic design of buildings to Eurocode 8
۳۴۱ Seismic Design of Cast-in-Place Concrete Diaphragms, Chords, and Collectors A Guide for Practicing Engineers
۳۴۲ Seismic Design of Composite Steel Deck and Concrete-Filled Diaphragms
۳۴۳ Seismic Design of Concrete Structures
۳۴۴ Seismic Design of Deep Foundations
۳۴۵ Seismic design of Foundation
۳۴۶ Seismic Design of Industrial Facilities
۳۴۷ Seismic Design of RC Structures using UBC and ACI provisions
۳۴۸ Seismic Design of Reinforced and Precast Concrete Buildings
۳۴۹ Seismic Design of Reinforced and Precast Concrete Buildings
۳۵۰ Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings
۳۵۱ Seismic Design of Reinforced Concrete Special Moment Frames – A Guide for Practicing Engineers
۳۵۲ Seismic Design of Reinforced Concrete Structures for Controlled Inelastic Response
۳۵۳ Seismic Design of Reinforced Concrete Structures Handouts
۳۵۴ Seismic Design of Reinforced Concrete Structures Notes
۳۵۵ Seismic Design of Reinforced Concrete Structures
۳۵۶ Seismic Design of Reinforced Earth Retaining Walls And Bridge Abutments
۳۵۷ Seismic Design of Retaining Gravity Walls
۳۵۸ Seismic Design of Special Cast In Place Concrete Special Structural Wall And Coupling Beams
۳۵۹ Seismic design of steel building accordance to Eurocode 3 and 8
۳۶۰ Seismic Design of Steel Structures
۳۶۱ Seismic Design of Tunnels
۳۶۲ Seismic Design to EC8
۳۶۳ Seismic Design using Structural Dynamics – 2000 IBC
۳۶۴ Seismic design using structural dynamics
۳۶۵ Seismic Design, Assessment and Retrofitting of Concrete Buildings based on Eurocode 8
۳۶۶ Seismic Design, Response Modification and Retrofit of Bridge
۳۶۷ Seismic Design
۳۶۸ Seismic Devices
۳۶۹ Seismic Engineering
۳۷۰ Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings (Volume 1)
۳۷۱ Seismic Hazard and Risk Analysis
۳۷۲ Seismic Interferometry
۳۷۳ Seismic Isolation and Energy Dissipation – Theorical Basis and Applications
۳۷۴ Seismic Performance and Retrofit of Multi-Column Bridge Bents
۳۷۵ Seismic Performance Assessment and Rehabilitation of Existing Buildings
۳۷۶ Seismic Performance of an I-Girder to Inverted-T Bent Cap Connection
۳۷۷ Seismic Performance of Concrete Buildings
۳۷۸ Seismic Performance of R.C Buildings with Shear wall
۳۷۹ Seismic performance of RC frames with concentric internal steel bracing
۳۸۰ Seismic Performance of Reinforced Concrete Bridges Allowed to Uplift during Multi-Directional Excitation
۳۸۱ Seismic Performance of Super Tall Buildings
۳۸۲ Seismic Performance presentation
۳۸۳ Seismic Protective Systems Seismic Isolation
۳۸۴ Seismic Provisions for Structural Steel Buildings
۳۸۵ Seismic Response of Intergral Bridge Connections
۳۸۶ Seismic Response of Precast Segmental Bridge Superstructures
۳۸۷ Seismic Retrofit Deesign Criteria
۳۸۸ Seismic Retrofit of Cruciform-Shaped Columns in the Aurora Avenue Bridge Using FRP Wrapping
۳۸۹ Seismic Retrofit Training For Building Contractors Inspectors
۳۹۰ Seismic Retrofitting Manual for Highway Structures Part 1 – Bridges
۳۹۱ Seismic Retrofitting Manual for Highway Structures Part 2 – Retaining Structures, Slopes, Tunnels, Culverts and Roadways
۳۹۲ Seismic retrofitting of structures – Strategies and collection of examples in Switzerland
۳۹۳ Seismic Risk Assessment and Retrofitting with Special Emphasis on Existing Low Rise Structures
۳۹۴ Seismic Risk Management in Urban Areas
۳۹۵ Seismic Safety Evaluation of Concrete Dams. A Nonlinear Behavioral Approach
۳۹۶ Seismic vulnerability assessment and retrofit recommendations for state highway bridges – case studies
۳۹۷ Seismic Wave Propagation and Scattering in the Heterogenous Earth, Second Edition
۳۹۸ Seismic Wave Propagation and Scattering in the Heterogenous Earth
۳۹۹ Selecting and Scaling Earthquake Ground Motions for Performing Response-History Analyses
۴۰۰ Shedding Some Light on Seismic Input Selection
۴۰۱ Significant Changes to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-10 – An Illustrated Guide American Society of Civil Engineers (ASCE)
۴۰۲ Simplified equation for estimating periods of vibration of concrete wall housing
۴۰۳ Simulation of Synthetic Ground Motions for Specified Earthquake and Site Characteristics
۴۰۴ Smart Structures Innovative Systems for Seismic Response Control
۴۰۵ Soft Story Risk Reduction – Lessons from the Berkeley Data
۴۰۶ Soil Behaviour in Earthquake Geotechnics
۴۰۷ Soil Dynamics and Earthquake Engineering.rar
۴۰۸ Soil Dynamics and Machine Foundations
۴۰۹ Soil Dynamics and Special Design Aspects, NAVFAC DM-7.3
۴۱۰ Soil Dynamics and Special Design Aspects
۴۱۱ Soil Liquefaction During Earthquakes
۴۱۲ Soil Structure-Interaction Analysis in Time Domain
۴۱۳ Solved Seismic Design Problems
۴۱۴ Solving Engineering System Dynamics Problems with MATLAB
۴۱۵ Sound and Structural Vibration Radiation, Transmission and Response
۴۱۶ Special Topics in Earthquake Geotechnical Engineering
۴۱۷ Spectral Analysis in Engineering, Concepts and Cases
۴۱۸ Spectral Finite Element Method – Wave Propagation, Diagnostics and Control in Anisotropic and Inhomogeneous Structures
۴۱۹ StabilityTheory
۴۲۰ Statistical Physics of Fracture, Friction and Earthquake
۴۲۱ Statistics of SDF System Estimate of Roof Displacement for Pushover Analysis of Buildings
۴۲۲ Stiffness and Damping in Mechanical Design.rar
۴۲۳ Stochastic Dynamics of Structures
۴۲۴ Stochastic Processes and Random Vibrations Theory and Practice.rar
۴۲۵ Stochastic Structural Dynamics – Application of Finite Element Method
۴۲۶ Stochastic Structural Dynamics
۴۲۷ Stress, Strain, and Structural Dynamics.rar
۴۲۸ Structural Control for Civil and Infrastructure Engineering
۴۲۹ Structural Damping – Applications in Seismic Response Modification
۴۳۰ Structural Dynamics (2)
۴۳۱ Structural Dynamics (Volume III)
۴۳۲ Structural Dynamics – Theory and Computation
۴۳۳ Structural Dynamics and Probabilistic Analysis for Engineers by Giora Maymon
۴۳۴ Structural Dynamics and Vibration in Practice
۴۳۵ Structural Dynamics for Engineers (1st Edition)
۴۳۶ Structural Dynamics for Engineers (2nd Edition)
۴۳۷ Structural Dynamics in Industry
۴۳۸ Structural Dynamics Notes.rar
۴۳۹ Structural Dynamics of Earthquake Engineering
۴۴۰ Structural Dynamics of Earthquake EngineeringTheory and Application using Mathematica and Matlab
۴۴۱ Structural Dynamics of Linear Elastic MDOF Systems
۴۴۲ Structural Dynamics
۴۴۳ Structural Dynamics.rar
۴۴۴ Structural Seismic Design Optimization and Earthquake Engineering – Formulations and Applications
۴۴۵ Structural Systems for Wind and Earthquake Loads
۴۴۶ Structural Vibration, Analysis and Damping
۴۴۷ Survey of Damage to Historic Adobe Buildings after the January 1994 Northridge Earthquake
۴۴۸ Synchronization and Triggering – From Fracture to Earthquake Processes
۴۴۹ System Dynamics (2nd Edition)
۴۵۰ System Dynamics (4th Edition)
۴۵۱ Technology of Semiactive Devices and Applications in Vibration Mitigation
۴۵۲ The 1755 Lisbon Earthquake – Revisited
۴۵۳ The mechanics of earthquakes and faulting
۴۵۴ The Mw 7.0 Haiti Earthquake of January 12, 2010
۴۵۵ The Response of Nonlinear Multi-Story Structures Subjected to Earthquake Excitation
۴۵۶ The Seismic Performance of RC Frame Buildings with Masonry Infill Walls
۴۵۷ The Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Buildings with Masonary Infill Walls
۴۵۸ The Seismicity of Indiana And its Relationship to Civil Engineering Structures – Phase B
۴۵۹ The Shock Absorber Handbook
۴۶۰ The Vibration Analysis Handbook
۴۶۱ Theory and Design of Seismic Resistant Steel Frames.rar
۴۶۲ Theory of Vibration with Applications-Prentice Hall (1997)-OCRed
۴۶۳ THK Base Isolation Manual
۴۶۴ Topics on the Dynamics of Civil Structures (Volume 1)
۴۶۵ Toward Earthquake-Resistant Design of Concentrically Braced Steel-Frame Structures
۴۶۶ Transit Noise and Vibration – Impact Assessment
۴۶۷ Transit Noise and Vibration; Impact Assessment
۴۶۸ Transportations Systems Modeling and Applications in Earthquake Engineering
۴۶۹ Tsunami Science Four Years after the 2004 Indian Ocean Tsunami – Modelling and Hazard Assessment
۴۷۰ Tsunami Science Four Years after the 2004 Indian Ocean Tsunami – Observation and Data Analysis
۴۷۱ Twelve Lectures on Structural Dynamics
۴۷۲ Understanding the Complexities of Designing Diaphragms in Buildings for Earthquakes
۴۷۳ Using Geologic Maps and Seismic Refraction in Pavement Deflection Analysis
۴۷۴ Vehicle Bridge Interaction Dynamics
۴۷۵ Vibration and Shock Handbook
۴۷۶ Vibration Control of Active Structures – An Introduction (2nd Edition)
۴۷۷ Vibration Control of Active Structures – An Introduction
۴۷۸ Vibration Dynamics and Control
۴۷۹ Vibration of Laminated Shells and Plates.rar
۴۸۰ Vibration of Mechanical Systems with Regular Structure
۴۸۱ Vibration Problems in Engineering
۴۸۲ Vibration With Control
۴۸۳ Vibrations by Balakumar Balachandran, Edward B. Magrab
۴۸۴ Vibrations of mechanical systems with regular structure
۴۸۵ Vibrations of Soils and Foundations
۴۸۶ Vibrations of Thick Cylindrical Structures
۴۸۷ Vib_Structural Dynamics and Vibration in Practice
۴۸۸ Viscoelastic Waves in Layered Media
۴۸۹ Visual Inspection & Capacity Assessment of Earthquake Damaged Reinforced Concrete Bridge Elements
۴۹۰ Wave Propagation for Train-induced Vibrations; A Finite&Infinite Element Approach
۴۹۱ Wind – Induced Vibration Control of Long – Span Bridges by Multiple Tuned Mass Dampers
۴۹۲ Wind Wizard
۴۹۳ Workshop on tall building seismic design and analysis issues
۴۹۴ Seismic Design of Building and Bridges
۴۹۵ Seismic Design of Reinforced Concrete Structures for Controlled Inelastic Response
۴۹۶ Dam Safety and Earthquakes
۴۹۷ Seismic Design Aids for Nonlinear Pushover Analysis of Reinforced Concrete and Steel Bridges
۴۹۸ Seismic Design, Assessment and Retrofitting Of Concrete Buildings
۴۹۹ Seismic Design of Building Structures
۵۰۰ Nonlinear Seismic Analysis and Design of Reinforced Concrete Buildings
۵۰۱ Seismic and Wind Design of Concrete Building

دسترسی برای اعضائ ویژه مقدور می باشد

برای مشاهده این قسمت باید کاربر ویژه باشید

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید