کتاب اطلاعات ساختمان: تجهیزات و مصالح

0
124
دانلود کتاب اطلاعات ساختمان: تجهیزات و مصالح

دانلود کتاب اطلاعات ساختمان: تجهیزات و مصالح

  • خدمات آب و تاسیسات سایت
  • زیر ساختارها
  • نجاری، فریم، گچ و پروژه های چوبی مهندسی
  • عایق سازی حرارتی و صوتی
  • پوشش داخلی – ورقه ورقه، رنگ و پوشش دیوار
  • درب ها و پنجره ها
  • لوله کشی
  • سیستم های مکانیکی و تجهیزات
  • برق
  • جداول، نمودار ها و فرمول های مفید

 دانلودکتاب اطلاعات ساختمان

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید