دفتر فنی

0
258

دفتر فنی

بصورت عام واژه دفتر فنی به محلی و یا دفتری اطلاق می گردد که امور مربوط به طراحی، نظارت و تهیه نقشه و مستندات را انجام می دهند و گاهاً مشاهده می شود که این واژه برای دفاتر چاپ و تکثیر نقشه استفاده می شود. آنچه مورد نظر ما می باشد واحد دفتر فنی در دستگاه کارفرما و پیمانکار است. در محیط کارفرما دفتر فنی واحدی است متشکل از مهندسین با تخصص های مختلف جهت انجام امور و فعالیت های ذیل:

– بررسی و تایید شرح خدمات غیر همسان مطالعات
– بررسی و تصویب طرحهای مطالعاتی
– نظارت عالیه فنی بر پروژه ها
– بررسی فنی مشکلات طرحها و ارائه پیشنهادات
– بررسی فنی اسناد مناقصه و آلبوم نقشه ها
– رسیدگی به موارد اختلاف و ادعاها و رفع مغایرتها
– تشکیل کمیته و کمیسیونهای فنی و تخصصی بنا به ضرورت
– کنترل و تایید صورت وضعیت قطعی به همراه تعدیل
– بررسی فنی تغییرات پیمان و قیمتهای جدید
– بررسی فنی تاسیسات در حال بهره برداری
علاوه بر موارد مذکور دفتر فنی در واحد پیمانکار به مجموعه ای گفته می شود که از کارشناسان متخصص امور رسیدگی و پیمان و متره برآورد تشکیل شده دارای وظایف زیر می باشند:
– تهیه صورت وضعیتهای موقت و قطعی
– تهیه صورت مجالس نهایی
– بررسی و ارائه پیشنهاد تغییرات و قیمت جدید
– متره و برآورد جهت ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصات
– تهیه لایحه ادعا، اختلاف، تمدید، تعلیق، خاتمه و فسخ قرارداد
– کنترل پروژه
– برگزاری جلسات فنی با کارفرما و دستگاه نظارت

معمولا در یک پیمان و قرارداد امور دفتری و اصطلاحا کنترلهای دفتری و کاغذی بین دو سمت قرار داد توسط دفاتر فنی انجام می شوئ. سعی ما بر آن است با توجه به تجربه کاری تیم همکاران در این بخش موارد مختلف موضوعات دفتر فنی کارفرما و پیمانکار به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و همکاران بتوانند از تجربیات و نقطه نظرات یکدیگر استفاده نمایند.

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید